منتظران مهدی (شیعیان ضد ماسون)
مذهبی و تاریخی و فرهنگی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ضد ماسون - پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱

مدح حضرت علی(ع)

 شخصیت  ممتاز  جهان  است   علی

                                                           حاکم   به  زمین  و   آسمان   است  علی

در   روز   غدیر    خم    محمد   فرمود

                                                            مولای  من  و  به  انس و جان است  علی


تابنده    آن    ز   جان    تابنده   شدم

                                                            همچو    سر   ز لفین  تو  تابنده   شدم

در   پیش  تو  ای  نگار  تابنده   شدم

                                                             چو     مهر  فروزنده   و  تابنده   شدم

اکنون که جهان منور از نور  هدا ست

                                                             ز آئینه  دل   جلوه  حق   کفر  زداست

بتخانه به یمن  مقدمش  گشته حرم

                                                             میلاد  علی  ولی  حق  شیر  خداست

ما  ذکر   علی   ورد  زبان  ساخته ایم

                                                             جز   آل   علی   به  کس  نپرداخته ایم

                                                      

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


>