منتظران مهدی (شیعیان ضد ماسون)
مذهبی و تاریخی و فرهنگی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ضد ماسون - چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱

مدح حضرت زهرا (س)

تا سر به خاک مقدم زهرا نهاده ام

                            بر فرق نه فلک ز شرف پا نهاده ام

بر گشته ام زجمله خطاها به سوی او

                        آن بنده ام که روبه تولی نهاده ام

از بهر شستشوی گناهان خویشتن

با صد امید پای به دریا نهاده ام


بهر وجود را به جز او نیست گهری

من دل به مهرگوهریکتا نهاده ام

مهرش به کنج خانه دل کرده ام نهان

گنجی برای روز مبادا نهاده ام

چون کوی اوست قبله دل های مستمند

 من روبه سوی قبله دلها نهاده ام

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


>