منتظران مهدی (شیعیان ضد ماسون)
مذهبی و تاریخی و فرهنگی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ضد ماسون - سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱

313 یار اصلی حضرت مهدى (عج)

پیرامون 313 یار مخصوص وویژه امام زمان به دو نکته مهم اشاره مى نماییم :

1 ـ تواتر حدیث 313 نفر

در هـمـه جــا مـعـروف اسـت و در کـتـاب هــاى مربوط به امام زمان (عج) نوشته شده که هنگام ظهور آن حضرت 313 نفر یاران مخصوصش به او مى پیوندند و همچون کــوه در بـرابر حوادث ایستادگى کرده و همراه امام  هستند و این حدیث 313 نفر در کتب معروف مانند بحار الانوار و اثبات الهداة و منتخب الاثر...آمده است


2 ـ ویژگی هاى مخصوص یاران خالص یعنى 313 نفر از دیدگاه روایات

علاوه بر خصوصیات یاران امام که در ابتدای این مبحث آورده شد پاره ای دیگر از ویژگی های آنان در ذیل بیان می گردد:

الف) امام مهدى (عج) در انتظار آنها به سر مى برد
هنگام ظهور امـام قائم (ع) آن حضرت قبل از آنکه کنار کعبه برود و تکیه بر کعبه کند و صداى دل آراى خــود را بلند کرده و به جهانیان برساند ، در مکانى به نام ذى طوى در انتظار 313 نفر از یاران خاصش توقف مى کند تا اینکه آنها مى آیند و به آن حضرت مى پیوندند... و از آنجا همراه امام به کنار کعبه مى روند .
ب) 313 نفر از اطراف جهان جمع مى شوند
امام باقر ع مى فرماید : خداوند براى حضرت قائم (عج) از دورترین شهرها به تعداد جنگاوران جنگ بدر، 313 مرد را جمع مى کند.
ج) 313 نفر نخستین بیعت کنندگان با حضرت قائم(عج) هستند

هنگام ظهور نخستین کسانى که پس از جبرییل امین با امام قائم (عج) بیعت مى کنند ، همین 313 نفر هستند و ایـن مطلب در احادیث آمده است. البته بــایــد تــوجـه داشت که آغاز ظهور یاران امام زمان 313 نفرند و گرنه بطور سریع به ریاران آن حضرت افزوده مى شود، بطورى که در همان آغاز به چندین هزار نفر خواهند رسید. (در واقع اینها یاران خاص و نزدیک امام هستند.)

د) 313 نفرجانبازان سلحشوراند
امام سجاد )ع (مى فرماید :

(این 313 نفر در حدّى از ایثار و جانبازى و شجاعت و سلحشورى هستند کــه دشمنان قــائــم جمع مى شوند تـا آن حضرت را به قتل برسانند ، همین 313 نفر با دفاع قهرمانانه در راه آن حضرت دشمنان را دفع مى کنند. )

هـ) 313 نفر پرچمداران و حاکمان روى زمین هستند

امام صادق( ع) فرمود :

(گـویــا امــام قــائـم (عج) را بر بالاى منبر کوفه مى نگرم که یارانش 313 نفر مرد به تعداد جنگاوران مسلمانان جنگ بدر اطرافش را گرفته اند این یاران پرچمداران و حاکمان بر مردم در زمین از جانب خداوند هستند. )

و) 313 نفر امت معدوده و همچون پاره هاى ابرهاى متراکم هستند

در قرآن مى خوانیم ـ هر جا که باشید ، خداوند همه شما را حاضر مى کند ـ در تفسیر این آیه شریفه امام باقر (ع) مى فرماید :

(منظور یاران قائم (عج) اند که 313 نفرند ، بــه خــدا سـوگـنـد منظور از امـت معدوده کـه (در سوره هود آمده) آنها هستند. به خدا سوگند در یک ساعت همگى جمع مى شوند ، همچون پاره هاى ابر پائیزى که بر اثر باد جمع و متراکم مى گردد.)

ز) 313 نفر رکن ها و پایه هاى خلل ناپذیر و پشتیبانان محکم اند

امــام صـادق در تفسیر آیــه 70 سوره هود که در آن آمده ، حضرت لوط به قوم سرکش و تبهکار خود گفت :

(لو أن ّ لى بکم قوّة او آوى الى رکن شدید» ، فرمود : منظور از قوة همان قائم (عج) است و منظور از رکن (پشتیبان محکم) 313 نفر از یارانش هستند.)

ح) بیشتر آنها عجمی هستند

امام باقر ع فرمود :

(امــام قـائـم (عج) داراى 313 نفر یــاور اسـت که این افراد از عجم هستند، برخى از آنها در روز بر روى ابر سوار شده و راه مى روند و به نام و پدر و اوصاف و نسب معروفند. )

ط) دست خدا بالاى سر حضرت مهدى (عج) و یارانش است

این مطلب از آیه شریفه «ان تنصروالله ینصرکم و یثبّت اقدامکم» استفاده مى شود.

ى) 50 نفر از 313 نفر یار مخصوص امام زمان (عج) از زنان هستند

امام باقر (ع) مـى فـرماید : سوگند به خدا سیصد و اندى نفر مرد مى آیند که در میانشان 50 نفر زن هستند، آمدنشان همچون ابرهاى پاییزى است.

تعداد یاران امام زمان (عج)

امام صادق (ع) از پدرانش و از جدّ بزرگوارش رسول خدا (ص) روایت می کند که فرمود:

( یا علی! هنگامی که قائم ما ظهور کند، 313 نفر به تعداد اصحاب بدر گِرد او جمع می شوند.)

در حدیث دیگری از امام باقر (ع) تعداد یاران حضرت مهدی 300 نفر ذکرشده است.

امام صادق (ع) می فرماید:

(درحالی که جوانان شیعه در خانه هایشان خوابیده اند ناگهان در یک شب بدون قرار قبلی بر گِرد امامشان جمع می شوند و هنگام صبح در مکه هستند. )

امام باقر (ع) می فرماید:

( هنگام ظهور اندکی بیش از سیصد و ده نفر که در میان آنها پنجاه نفر زن هستند در مکه گرد هم جمع می شوند. )

مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود :

(هنگامی که به حضرت مهدی ]عج[ اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را به نام عبرانی اش می خواندو 313 نفر یارانش را همانند ابرهای پاییزی گرد هم جمع می کند. این ها پرچمداران حضرت مهدی هستند)

 مفضل بن عمر از امام صادق (ع) در حدیث دیگری روایت می کند که فرمود :

(گویا قائم[ عج] را بر فراز کوفه می نگرم که اطرافش 313 نفر، به تعداد اصحاب بدر، هستند. آنها فرماندهان حضرت مهدی و حاکمان خدا در زمین هستند.)

امام صادق (ع) می فرماید:

( گویا قائم[عج]را بر فراز منبرکوفه می نگرم که اطرافش 313 نفر به تعداداصحاب بدرهستند ‍؛ کسانی که پرچمداران حضرت مهدی و حاکمان خدا بر مردم در زمین هستند)

 313 یار اصلی  امام زمان در روایت حضرت علی(ع)

این یاران همان هایی هستند که در آینده نزدیک و از شهر های مختلف به امام خود می پیوندندو امیر المومنین علی(ع) طی روایت زیر آنها را نام برده است:

گروهی از صاحبان فضل و علم و یاران امیر المومنین علی (ع) نزد ایشان رفتند و گفتند :

مهدی را برای ما وصف کن زیرا دلهای ما مشتاق ذکر اوست.

حضرت فرمود:

(اوست که صاحب رویی مانند ماه و نور و پیشانی و درخشندگی دارد و صاحب نشانه و خالی است . دانا ست در حالتی که کسی از بشر اورا تعلیم نداده و خبر دهنده است به آنچه خواهد بود و خواهد شدپیش از آنکه تعلیم داده شود. گروه مردم آکاه باشید به درستی که حدود دین در میان ما بر پاشد.عهد آن از ما گرفته شد.

آگاه باشید به درستی که مهدی طلب قصاص می کند از کسی که نمی شناسد حق مارا و او گواه بر حق خداست بر خلق او.

نام او مانند نام جد او رسول خدا (ص) است و پسر حسن بن علی عسکری از اولاد فاطمه و از ذریه فرزندم حسین است.

پس چون قیام کند جمع می شوند به سوی او یارانش که به شمار اصحاب بدر و اصحاب طالوتندو ایشان 313 نفرند که همه آنها شیرانی هستند که از کمینگاه خود بیرون آیند . مانند پاره های آهن اگر ایشان اراده کنند که کوه های سخت را از جا بکنند هر آئینه آنها را از جای خود می کنند .

پس ایشانند کسانی که به یگانگی خدا را پرستش می کنند .در شب ها مانند زنان جوان مرده از ترس خدا و خشیت او نمازگزارند و روزه دارانند در روز.

دلهایشان با هم جمع و یکی است در دوستی کردن با همدیگر و پند دادن به یکدیگر .

آگاه باشید که من هر آئینه می شناسم نام های ایشان و شهر های ایشان را.)

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                                             

سپس به این صورت فرمودند:

                                                                                                                       

از بصره: علی و محارب

                                                                                                                         

از کاشان: عبدالله و عبیدالله

                                                                                                                         

از مهجم (حدود یمن): محمّدو عصر و مالک

                                                                                                                       

از سند:‌ عبدالرحمن

                                                                                                                         

از هجر:‌ موسی و عبّاس

                                                                                                                         

از کور (از توابع بصره): ابراهیم

                                                                                                                       

از شیراز: عبدالوّهاب

                                                                                                                         

از سعداوه (قریه‌ای در حجاز): احمدو یحیی و فلّاح

                                                                                                                     

از زید (از توابع شام یا محلی از لحسا‌): محمّدو  حسن و فهد

                                                                                                                     

از قبیلة حمیر: مالک و ناصر

                                                                                                                         

از شیراز: عبدالله، صالح و  جعفر و ابراهیم

                                                                                                                       

از عَقر (نزدیک کربلا): احمد

                                                                                                                       

از منصوریه: عبدالرّحمن و ملاعب

                                                                                                                       

از سیراف: خالد و مالک و حوقل  و ابراهیم

                                                                                                                       

از خونج (قریه‌ای میان مراغه و زنجان): محروز و نوح

                                                                                                                     

از ثَقب: هارون

                                                                                                                         

از سِنّ: مقداد و هود

                                                                                                                         

از هونین: عبدالسّلام و فارس و کلیب

                                                                                                                       

از رهاط: جعفر

                                                                                                                         

از عُمّان: محمّد و صالح و داوود و هواشب و کوش و یونس

                                                                                                                     

از عمّاره (یکی از شهرهای عراق):‌ مالک

                                                                                                                       

از جماره (از شهرهای عراق): یحیی و احمد

                                                                                                                       

از کرمان: عبدالله

                                                                                                                         

از صنعای یمن: جبرئیل و حمر و یحیی و سمیع

                                                                                                                     

از عدن: عون و موسی

                                                                                                                         

از تنجویه (جزیره‌ای بزرگ که در آن است پادشاه زنگبار): کوثر

                                                                                                                   

از همدان: علی و صالح

                                                                                                                         

از انطائف: علی و سبا و زکریّا

                                                                                                                       

از هجُر: عبدالقدوس

                                                                                                                         

از خط: علی و مبارک

                                                                                                                         

از جزیرة اوال (بحرین): عامر و جعفر و نصیر و بُکیر و لیث

                                                                                                                     

از کَبش(جانب غربی بغداد): محمّد یا فهد

                                                                                                                       

از جدّه: ابراهیم

                                                                                                                         

از مکّه:‌عمرو و ابراهیم و محمّد و عبدالله

                                                                                                                       

از مدینه: علی وحمزه و جعفر و عبّاس و طاهر و حسن و  حسین و قاسم و ابراهیم و محمّد

                                                                                                                 

از کوفه: محمّد و غیاث و هود و عتاب

                                                                                                                       

از مرو: حذیفه

                                                                                                                         

از نیشابور: علی و مهاجر

                                                                                                                         

از سمرقند: علی و مجاهد

                                                                                                                         

از کازرون: عمر و معمّر و یونس

                                                                                                                       

از شوش: شیبان و عبدالوّهاب

                                                                                                                         

از شوشتر: احمد و هلال

                                                                                                                         

از ضیق(از دهات یمامه): عالم و سهیل

                                                                                                                       

از طائف یمن: هلال

                                                                                                                         

از مرقیّه (قطعه‌ای در ساحل حِمص): بشر و شعیب

                                                                                                                     

از بَرعه (نزدیکی‌های طائف): یوسف و داوود و عبدالله

                                                                                                                     

از عسکر (از نواحی خوزستان): طیب و میمون

                                                                                                                     

از واسط:‌ عقیل

                                                                                                                         

از بغداد: ‌عبدالمطّلب واحمد و عبدالله

                                                                                                                       

از سرّمن رای: مرائی و عامر

                                                                                                                       

از سهم (از قراء اندلس): جعفر

                                                                                                                       

از سیلان (جزیره‌ای بزرگ میان هند و چین): نوح و حسن و جعفر

                                                                                                                   

از کرخ (بغداد): قاسم

                                                                                                                         

از نَوبه:‌ واصل و فاضل

                                                                                                                         

از قزوین: هارون و عبدالله و جعفر و  صالح و عمر و  لیث و  علی و محمّد

                                                                                                                   

از بلخ: حسن

                                                                                                                           

از مراغه: صدفه

                                                                                                                         

از قم: یعقوب

                                                                                                                           

از طالقان: صالح و جعفر و  یحیی و هود و  فالح و  داود و  جمیل و  فضیل و  عیسی و 

جابر و  خالد و  علوان و عبدالله و ایّوب و  ملاعب و عمر و  عبدالعزیز و  لقمان و  سعد و

 قبضه و  مهاجر و  عبدون و عبدالرحمن و علی

                                                                                                   

از سجار (دهی است از دهات نور در بیست فرسخی بخارا): اَبان و ‌علی

                                                                                                                   

از سرخس: ناجیه و حفص

                                                                                                                         

از انبار (عراق): علوان

                                                                                                                         

از قادسیّه: حصین

                                                                                                                         

از دَورَق (از شهرهای خوزستان نزدیک رامهرمز): عبدالغفور

                                                                                                                   

از حبشه: ابراهیم و  عیسی و  محمّد و  حمدان و  احمد و سالم

                                                                                                                     

از موصل:‌ هارون و فهد

                                                                                                                         

از بَلقا (جلگه‌ای از جلگه‌های دمشق میام شام و وادی القری): صادق

                                                                                                                   

از نصیبین: احمد و علی

                                                                                                                         

از سِنجار (از نواحی جزیره سه روز راه فاصله است تا موصل): صادق یا محمّد

                                                                                                                 

از خِرشان (در بیضاء): تکیّه و مُسنون

                                                                                                                       

از ارمنیه: احمد و حسین

                                                                                                                         

از اصفهان: یونس

                                                                                                                         

از ذهاب:‌ حسین

                                                                                                                         

از ری:‌ مجمع

                                                                                                                           

از دیار:‌ شعیب

                                                                                                                         

از هرات:‌ نهروش

                                                                                                                         

از سلماس:‌ هارون

                                                                                                                         

از تفلیس: محمّد

                                                                                                                         

از کُرد: عون

                                                                                                                           

از حبش: کثیر

                                                                                                                           

از خلاط:‌ محمّد، جعفر

                                                                                                                         

از شوبک (از بلاد شام): عُمیر

                                                                                                                       

از بیضا: سعد و سعید

                                                                                                                         

از صیغه: زید، علی و موسی

                                                                                                                         

از قبیلة اوس: محمّد

                                                                                                                         

از انطاکیه: عبدالرّحمن

                                                                                                                         

از حلب: صبیح و محمّد

                                                                                                                         

از حِمص: جعفر

                                                                                                                         

از دمشق: داود و عبدالرّحمن

                                                                                                                         

از رمله: طلیق و موسی

                                                                                                                         

از بیت‌المقدّس: بُشر و داود و عمران

                                                                                                                       

از عسقلان: محمّد و  یوسف و  عمر و  فهد و هارون

                                                                                                                     

از عرب عنیزه: عمیر

                                                                                                                         

از عکّا:‌ مروان و سعد

                                                                                                                         

از عرفه(نام بلادی چند است): فرّخ

                                                                                                                       

از طبریّه: فلیح

                                                                                                                         

از بُلُست (از دهات اسکندریه): عبدالوارث

                                                                                                                       

از فسطاط (نزدیک مصر):احمد و  عبدالله و یونس و طاهر

                                                                                                                     

از بالیس (شهری در شام میان حلب و رقّه): نصیر

                                                                                                                     

از اسکندریه: حسن و  محسن و شبیل و شیبان

                                                                                                                       

از جبل‌اللکام (محلّی مشرف بر انطاکیه در لبنان): عبدالله و  عبیدالله و بحر و  قادم و طالوت

                                                                                                                 

از سادَه (محلّی در یمامه): صلیب و  سُعدان و شبیب

                                                                                                                     

از افرنج (فرانسه): علی و احمد

                                                                                                                       

از یمامه:‌ ظافر و جمیل

                                                                                                                         

از مُعاذه (محلّی نزدیک کوه‌های اُذقِیَه از بنی قُشیر): سوید و  احمد و  محمّد و حسن و  یعقوب و

حسین و  عبدالله و  عبدالقدیم و  نعیم و  علی و حیان و ظاهر و  تغلب و کثیر

                                                                                                       

از اَلُومه (از دیار هذیل): معشر

                                                                                                                       

از آبادان: حمزه و شیبان و  قاسم و جعفر و  عمرو و عامر و  عبدالمهیمن و ‌عبدالوارث و محمّد و احمد

                                                                                                               

از یمن: جبیر، حویش، مالک و  کعب و احمد و  شیبان و عامر و عمّار و فهد و

عاصم  و حَجرش و  کلثوم و  جابر و محمّد

                                                                                                             

از بادیه‌نشین‌های مصر: عجلان و‌ درّاج

                                                                                                                       

از بادیه‌نشین‌های اعقیل: منّبه و  ضابط و غربان

                                                                                                                     

از بادیه‌نشین‌های اغیر: عمرو

                                                                                                                       

از بادیه‌نشین‌های شیبان: نهراش

                                                                                                                       

از قبیلة تمیم: ریّان

                                                                                                                         

از بادیه‌نشین‌های قُسیّن (نواحی کوفه): جابر

                                                                                                                       

از بادیه‌نشین‌های کلاب: مطر

                                                                                                                       

از موالی اهل بیت(ع): عبدالله و مخِنف و‌ براک

                                                                                                                     

از موالی انبیاء: صباح و صیاح و  میمون و هود

                                                                                                                     

از دو مرد غلام: عبدالله و ناصح

                                                                                                                       

از حلّه: محمّد و علی

                                                                                                                         

از کربلا: حسین و  حسین و حسن

                                                                                                                       

از نجف: جعفر و محمّد

                                                                                                                         

شش نفر از ابدال که نام همة آنها عبدالله است.

                                                                                                                     
                                                                                                                             
                                                                                                                   
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

خوشا به حال طالقان؛

 

به   درستی   که   خداوند   متعال   در   آنجا   گنج  ‌هایی   قرار   داده

که از جنس طلا و نقره نیست، بلکه این گنج‌ها مردان  مؤمنی هستند

که  خدا  را  شناخته  و  حقّ  خداوند  را  به  جا  می‌آورند،  و آنها یاران

حضرت مهدی(ع) در آخرالزّمان هستند.

                                                                     
                                                                                                                             

اللهم عجل لولیک الفرج

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


>