منتظران مهدی (شیعیان ضد ماسون)
مذهبی و تاریخی و فرهنگی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ضد ماسون - جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱

نشانه‌های ظهور امام زمان (عج)

نشانه‌های ظهور به مجموعه رویدادهایی گفته می‌شود که به‌باور بسیاری از شیعیان در آستانهٔ ظهور قائم(عج) در آخرالزمان رخ خواهند داد. این نشانه‌ها را به دو دستهٔ نشانه‌های حتمی و نشانه‌های غیرحتمی تقسیم می‌کنند. روی‌دادن نشانه‌های غیرحتمی الزامی نیست.

ویژگی‌های دوران غیبت در بسیاری از احادیث شیعه و اهل سنت آمده‌است.

نشانه ها از چند نظر طبقه بندی می شوندبه صورت زیر:

1-نشانه ها از نظر حتمی و غیر حتمی بودن.

2-نشانه ها از نظر عام و خاص بودن.

3- نشانه ها از نظر نزدیک یا دور بودن به ظهور.

4- نشانه ها از نظر زمینی یا آسمانی بودن.


........................................................................................................

 نشانه ها از نظر حتمی و غیر حتمی بودن

الف-  نشانه‌های حتمی

ازامام  جعفر صادق (ع)نقل شده‌است:

(پیش از قیام قائم  عج پنج علامت حتمی است: سفیانی، یمانی، صیحه آسمانی، کشته‌شدن نفس زکیه، و فرورفتن سرزمین بیداء.)

امام سجاد (ع) فرمود:

(ظهور قائم، از ناحیه خداوند، قطعی و خروج سفیانی نیز، از جانب خداوند قطعی است و قائمی جز با سفیانی وجود ندارد )

امام صادق (ع) فرمود:

([قیام] یمانی از نشانه های حتمی است )

فضل بن شاذان از ابی حمزه ثمالی نقل می کند:

 ( به امام باقر علیه السلام عرض کردم:

  آیا خروج سفیانی حتمی است؟

فرمودند: آری، صیحه آسمانی نیز از علایم حتمی است و طلوع خورشید از مغرب حتمی است . اختلاف بین بنی عباس در رابطه با حکومت، حتمی است . کشته شدن نفس زکیه حتمی است، قیام قائم آل محمد حتمی است، )

خروج سفیانی

به‌باور شیعه، سفیانی از نسل ابوسفیان است و در نهایت به‌دست حجت بن حسن (مهدی عج) شکست خورده و کشته می‌شود. ازامام زین‌العابدین (ع) نقل شده:

(امر قائم از سوی خداوند حتمی است، و امر سفیانی نیز از جانب خداوند قطعی است. قائم ظهور نمی‌کند مگر پس از آمدن سفیانی.)

خروج سید یمانی

خروج یمانی از یمن (احتمالاً در ماه رجب) از یمن که به پشتیبانی از اهل بیت علیه سفیانی قیام می‌کند و مردم را به حق و عدل فرامی‌خواند. این سپاه در عراق با سپاهی که از خراسان آمده متحد می‌شوند.

صیحه آسمانی

صدای آسمانی در ماه رمضان (احتمالاً سحرگاه بیست‌وسوم). که صدای جبرئیل و در حمایت از اهل بیت پیامبر (ص)است. به‌گونه‌ای که هر کس در هر کجای زمین، آن‌را خواهد شنید و معنی آن را به زبان خود خواهد فهمید. در همان روز صدایی دیگر شنیده می‌شود که از طرف شیطان و در حمایت از سفیانی است، که سبب تردید مردم می‌شود.

کشته شدن نفس زکیه

کشتن شدن نفس زکیه (انسان بی‌گناه) در خانه خدا (مسجدالحرام) و بین حجرالاسود و مقام ابراهیم. احتمالاً در ۲۵ ذی‌الحجه. احتمالاً هم‌زمان با کشته شدن این فرد پسرعمو و دخترعموی او هم در شهر مدینه کشته می‌شوند و جنازه آن‌ها را جلوی درب مسجد پیامبر (ص)یا مسجدالنبی آویزان می‌کنند.

فرورفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیدا (خسف البیدا)

فرورفتن لشکری که سفیانی به عربستان فرستاده در بیابانی به نام بیدا که بین مکه و مدینه واقع شده‌است.

حضرت علی بن ابی‌طالب (ع)در ذیل آیه وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ می‌گوید:

(کمی پیش از قیام مهدی، سفیانی خروج می‌کند؛ سپس به‌اندازه دوران حاملگی یک زن که نزدیک به ۹ ماه است حکومت می‌کند. لشگریان او وارد مدینه می‌شوند تااین‌که به بیداء می‌رسند و خداوند آنان را در زمین فرومی‌برد.)

ب- نشانه‌های غیرحتمی

نشانه‌های دیگری که رخ دادنشان حتمی نیست، عبارتند از:

*اختلاف بنی‌عباس در ریاست دنیا و زوال حکومت ایشان

*کشته شدن آخرین پادشاه بنی‌عباس به نام «عبدالله».

*خورشیدگرفتگی در نیمه ماه رمضان، برخلاف عادت

*ماه‌گرفتگی در آغاز یا آخر آن ماه رمضان، برخلاف عادت

*خروج مردی از قزوین که همنام یکی از پیامبران است و جور و ستم زیادی به مردم می‌کند.

*خروج شیصبانی

*فرو رفتن بخش غربی مسجد دمشق

*فرو رفتن یکی از روستاهای شام به نام خرشنا در زمین.

*ویرانی بصره

*کشتن فردی که علیه سفیانی قیام کرده در پشت کوفه همراه هفتاد نفر از یارانش.

*ویران شدن دیوار مسجد کوفه.

*به‌اهتزاز درآمدن پرچم‌های سیاه از جانب خراسان. این سپاه در منطقه‌ای نزدیک شیراز با سپاه سفیانی خواهد جنگید و اولین شکست را بر آنان تحمیل خواهد کرد. این پرچم‌ها تا زمانی که به بیت‌المقدس برسند، پایین آورده نخواهند شد.

*ظهور مغربی در مصر و حکومت او بر مردم شام.

*فرود ترک‌ها به جزیره.

*ورود رومیان به رمله.

*طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق که همچون ماه می‌درخشد سپس دو جانب آن خم گردد که نزدیک شود که آن دو جانب به همدیگر متّصل شوند.

*پدید آمدن سرخی در آسمان که در فضا پراکنده گردد.

*آتشی در طول مشرق، آشکار شود و سه روز یا هفت روز در آسمان باقی بماند.

*آزادی عرب از اسارت و حکومتشان بر شهرها و کشورها.

*بیرون رفتن عرب از تحت نفوذ سلطان عجم (غیرعرب).

*کشتن امیر مصر، توسّط مردم مصر. (احتمالاً رخ داده‌است: انور سادات رئیس جمهور مصر در آبان ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی توسط خالد اسلامبولی کشته شد.)

*ویرانی گسترده در شام و عراق.

*کشمکش سه گروه در شام (اصهب و ابلق و سفیانی)

*به جنبش در آمدن بیرق‌های قیس از مصر.

*آمدن اسب‌هایی از جانب مغرب، تا اینکه در کنار حیره (نزدیک کوفه) بسته شوند.

*برافراشته شدن پرچم‌های سیاه از جانب مشرق به سوی حیره.

*طغیان آب فرات، به طوری که سرازیر کوچه‌های کوفه گردد.

*خروج شصت دروغگو که همه آنان ادّعای پیامبری می‌کنند.

*خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب که همه آنها خلایق را به اطاعت خویش می‌خوانند.

*سوزاندن مردی بلندمقام از شیعیان بنی‌عبّاس بین سرزمین جلولاء (واقع‌در هفت‌فرسخی خانقین) و سرزمین خانقین.

*بستن پلی نزدیک محله (کرخ) بغداد.

*برخاستن باد سیاهی در بغداد، در آغاز روز.

*زمین‌لرزه شدید در بغداد.

*فرو رفتن بیش‌تر شهر بغداد در زمین بر اثر زمین‌لرزه.

*ترس عمومی که عراق و بغداد را فراگیرد.

*مرگ‌های سریع و عمومی در بغداد.

*کم شدن اموال و انسان‌ها و محصول کشاورزی.

*دو بار پیدایش ملخ، یکی در فصل خود و دیگری در غیر فصل خود؛ تاآن‌جاکه زراعت‌ها و غلاّت را از بین ببرد.

*کم شدن غلاّت و محصولات گیاهی و بروز قحطی

*اختلاف و کشمکش دو صنف از عجم (غیرعرب)، و خونریزی بسیار میانشان.

*خرابی ری

*جنگ بین جوانان ارمنی و آذربایجانی.

*بیرون آمدن بردگان از زیر فرمان اربابان و کشتن اربابان.

مسخ شدن گروهی از بدعت‌گذاران به میمون و خوک.

*پیروزی بردگان بر شهرهای اربابان.

*پیدایش چهره و سینه انسان (احتمالاً چهره علی یا عیسی) در قرص خورشید که همه او را خواهند شناخت.

*مردگانی زنده از قبرها بیرون آیند و به دنیا بازگردند و به دیدوبازدید با همدیگر بپردازند.

*در پایان همه، ۲۴ بار، باران پی‌درپی می‌آید و زمین خشک را پس از مرگش، زنده و سبز و خرّم می‌کند و به دنبال آن برکت‌های زمین بروز می‌نماید و در دسترس قرار می‌گیرد. (احتمالاً پس از ظهور رخ می‌دهد.)

*ندای غیرعادی از آسمان بر همه جهان به طوری که هرکسی در هر زبانی باشد آن ندا را به زبان خودش می‌شنود.

در کل ۵ صدا از آسمان شنیده خواهد شد که فقط مورد چهارم (که در ماه رمضان است) حتمی است. ۳ صدای اول در ماه رجب و به این شکل خواهد بود:

صدای اول:

 (ألا لعنة الله علی القوم الظالمین- بدانید لعنت خدا شامل حال جمعیت ظالم و ستمکار می‌شود.)

صدای دوم:

(یا معاشرالمؤمنین أزفة الآزفة- ای گروه مؤمنان‌! قیامت (ظهور) نزدیک شده‌است.)

صدای سوم (که همراه با بدن آشکار و نمایانی است):

 (ألا إن الله بعث مهدی آل محمد للقضاء علی‌الظالمین- بدانید که خداوند مهدی آل محمد (ص‌) را برای اجرای قضای خود بر ستمکاران برانگیخت و فرستاد.)

صدای چهارم :

که در ماه رمضان (احتمالاً سحرگاه بیست‌وسوم) است و از طرف جبرئیل خواهد بود، در حمایت از اهل بیت شهادت خواهد داد.

صدای پنجم:

 که از طرف شیطان است (احتمالاً غروب بیست‌وسوم) به‌طرفداری از سفیانی خواهد بود.

......................................................................

 نشانه ها از نظر عام وخاص بود

در رویکرد کلی و کلان، می توان نشانه ها و علایم ظهور امام زمان علیه السلام را به انواع مختلف تقسیم کرد که به یکایک آنها خواهیم پراخت:

الف- نشانه های عام

آن دسته از نشانه ها و علایمی که شاخصه های کلی و عمومی دارند یعنی در قالب پدیده خاص، در برهه خاص و در افراد خاصی متصف نشده اند، علایم عمومی  نامیده می شوند; نظیر احادیث و روایاتی که از احوال و اوضاع مردمان آخر زمان خبر می دهند و از انحرافات و کج رویهایی که در آن دوره رخ می دهد سخن به میان آورده اند که در واقع، نوعی بیان علایم و نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام است، اما در قالب و معیار کلی و عمومی

ابن عباس می گوید:

(در شب معراج، مطالبی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وحی شد که باید به حضرت علی علیه السلام سفارش کند و به او در مورد ائمه بعد از آن حضرت که از فرزندانش هستند خبر داد; تا آنجا که فرمود:

 آخرین آنها [نشانه هایی دارد; از جمله اینکه] عیسی بن مریم پشت سرش نماز می خواند; زمین را پر از عدل و داد می کند، چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد، ... عرض کردم: خداوندا! آن کی خواهد شد؟ خداوند به من وحی کرد: هر گاه علم از میان برداشته شود و جهل و نادانی ظاهر شود; قرائتهای [قرآن] زیاد اما عمل کم شود; قتل و کشتار زیاد شود، فقهاء و هدایت کنندگان واقعی کم شوند; علمای فاسق و خیانتکار زیاد شوند، ... جور و فساد زیاد شود; منکر ظاهر شود; امت تو امر به منکر و نهی از معروف کنند، )

حضرت علی (ع) در جواب سؤال (صعصعة بن صوحان ) که از یاران آن حضرت بود  در باب دجال و خروجش، و پیرامون نشانه هایی از ظهور امام زمان (عج) چنین فرمودند:

(علامت خروج و قیام دجال زمانی است که مردم نماز را ترک کنند [و در میان مردم بمیرد]، امانتها را ضایع کنند; دروغ گفتن را حلال شمارند; ربا بخورند; رشوه بگیرند; ساختمانها را محکم سازند و دین را به دنیا فروشند; مردمان کم عقل را بر کارها گمارند; زنان را در کارهای اجتماعی و شخصی طرف مشورت قرار دهند; قطع صله ارحام کنند; از هوا و هوس پیروی کنند و [کشتار و] خونریزی را کوچک شمارند)

ب- نشانه های خاص

بعضی از نشانه ها و علایم ظهور، به صورت خاص و با شاخصهای ویژه در افراد متعین، تبلور می یابد; مثلا در روایات بسیاری ذکر شده است، که ظهور امام زمان (عج) در سال فرد و در روز فرد تحقق پیدا خواهد کرد . ظهور و خروج افرادی به نام دجال  و سفیانی  که مظهر ضلالت و گمراهی و نیز قیام افرادی مثل یمانی و سید خراسانی که سنبل هدایت هستند جزء علایم خاص شمرده می شود و در احادیث، با اسم و رسم و با ویژگیهای مخصوصشان وارد شده است .

امام باقر (ع) فرمودند:

( پرچمهای سیاهی از ناحیه خراسان بیرون می آید و به جانب کوفه به حرکت در می آید . پس چون مهدی ظاهر شود، اینان وی را دعوت به بیعت می کنند )

و نیز امام باقر (ع) فرمود:

(برای مهدی ما، دو نشانه است که از هنگامی که خداوند آسمانها و زمین را خلق فرمود، سابقه ندارد: خسوف در شب اول ماه رمضان و کسوف در نیمه همان ماه . و این دو از زمانی که خداوند آسمانها و زمین را خلق کرده است، [این چنین] وجود نداشته است .)

........................................................................................

 نشانه ها از نظر نزدیک یا دور بودن به وقت ظهور

الف-  نشانه های نزدیک به وقت ظهور

در بعضی از روایات، تصریح شده که بعضی از علایم در سال ظهور امام زمان (عج) رخ می دهند; یعنی قبل از ظهور و در آستانه قیام حضرت مهدی (عج) این نشانه ها یکی پس از دیگری پدیدار شده، به ظهور امام زمان منتهی می شود.

امام صادق (ع) فرمود:

(خروج سه کس: قیام خراسانی و سفیانی و یمانی، در یک سال و در یک ماه و یک روز خواهد بود و در این میان، هیچ پرچمی به اندازه پرچم یمانی، به حق و هدایت دعوت نمی کند )

امام باقر (ع) فرمود:

(بین ظهور مهدی و کشته شدن نفس زکیه، بیش از پانزده شب فاصله نیست .)

ب- نشانه های دور به وقت ظهور

بعضی از نشانه ها و علایم در بستر تاریخ با فاصله بسیاری با وقت ظهور تحقق می یابد; حتی بعضی از آنها قبل از تولد امام زمان رخ می نمایند و بعضی بعد از تولد و قبل از ظهور با فاصله زیاد، تحقق پیدا کرده و خواهند کرد; چنان که شماری از آنها، همچون از هم گسستن بنی امیه و بنی عباس، خروج ابومسلم خراسانی، اختلاف بین مسلمانان و ... اتفاق افتاده است

....................................................................................................

 نشانه ها از نظر  زمینی و آسمانی بودن

 الف - نشانه های زمینی

در میان نشانه ها و علایم ظهور، غالب آنها نشانه های طبیعی و زمینی اند و هر کدام در تثبیت حقانیت ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام نقش اساسی دارند.

امام علی (ع) فرمود:

( مردی از خاندان من، در سرزمین حرم قیام می کند، پس خبر خروج وی به سفیانی می رسد وی، سپاهی از لشکریان خود رابرای جنگ، به سوی او می فرستد و آنان را شکست می دهد، آنگاه خود سفیانی با همراهانش به جنگ وی می روند و چون از سرزمین بیداء می گذرند، زمین آنان را فرو می برد و جز یک نفر، که خبر آنان را می آورد کسی از آنان نجات نمی یابد )

نشانه هایی نظیر فرو رفتن سفیانی در بیداء، قیام یمانی، خراسانی، سفیانی، دجال، قتل نفس زکیه، جنگهای خونین و غیره ... از جمله علایم زمینی و طبیعی هستند .

ب- نشانه های آسمانی

به علت اهمیت ظهور امام زمان، علاوه بر نشانه های زمینی و طبیعی، برخی علایم آسمانی نیز در زمان ظهور حضرت رخ خواهند داد، تا مردم بهتر رهبر و مصلح آسمانی را شناخته و در راستای تحقق رسالت و اهداف او مشارکت کنند. مانند: صیحه آسمانی

امام صادق (ع) فرمود:

( هر گاه گوینده ای از آسمان ندا دهد که حق با اولاد محمد صلی الله علیه و آله است، در آن هنگام، ظهور مهدی علیه السلام به سر زبانها می افتد، و همه [شراب] دوستی او می نوشند و غیر او را یاد نمی کنند )

امام صادق (ع) فرمود:

(نشانه ظهور مهدی کسوف خورشید در ماه مبارک رمضان است [و وقت کسوف] سیزدهم یا چهاردهم ماه رمضان خواهد بود )

...........................................................................................

نشانه های ظهور از دیدگاه معصومین (ع)

نشانه های ظهور از دیدگاه امام علی (ع)

1-  دروغ گفتن را حلال می شمارند

2- مساجد را از لحاظ ساختمان مزین می سازند

3- زنها سوار بر زینها می شوند(اسب سواری,رانندگی و امثال اینها)

4- مر دان از نظر لباس و قیافه به زنها شباهت پیدا میکنند و نیز زنان شبیه به مردها میشوند

5- قطع صله ارحام میکنند

6- در کار های زندگی از هوی و هوس پیروی می کنند

 

نشانه های ظهور از دیدگاه امام حسن و امام حسین (ع)

1- بیزاری جستن مومن و مسلمان از برادر خویش

2-  بعضی شهادت بر کفر بعضی دیگر می دهند

3- بعضی مسلمانان بعضی دیگر را لعن می کنند

4- آب دهان به صورت یکدیگر می اندازند

 

 نشانه های  ظهور از دیدگاه امام محمد باقر (ع)

1-  ربا خواری در میان مردم رواج یابد

2-  مردها به مردها اکتفا کنندو زنان به زنان(اشاره به لواط و مسا حقه)

3-  قتل و خونریزی در میان مردم کوچک شمرده شود

 

نشانه های ظهور از دیدگاه رسول اکرم(ص)

 1-  از اسلا م نامی می ماند و قوانین جامع آن به حالت تعطیل در می اید و به انزوا سپرده می شود.

2-  تمام فتنه ها از ناحیه علمای سو  است و بازگشت انها نیز به خودشان خواهد بود .

3- فقها و دانشمندان بد ترین کسانی هستند که در زیر این آسمان به سر می برند. 

4- مساجد مرکز غیبت,تهمت ,ریختن آبروی مردم(البته به صورت های مختلف)می شود.

 5- تقریبا یک چهارم از جمعیت دنیا ادعای مسلمانی میکنند در صورتی که عملا از اسلا م بیگانه اند .

روایتی از امام صادق (ع) در مورد ظهور حضرت مهدی (عج)

وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست ، و حتی مطابق روایات کسانی که وقت ظهور را تعیین کنند، دروغگو شمرده شده اند.

ولی نشانه هایی به عنوان علائم در روایات بسیار آمده که مربوط به مدت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، این نشانه ها بسیار زیادند که معروفترین و جامعترین آنها این است که هرج و مرج در همه چیز دنیا مشهود می گردد.
سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد.

این موضوع در ضمن یک روایت جامع بطور مشروح بیان شده و امام صادق (ع) آن را در ۱۱۹ ماده بیان کرده است و اینک ترجمه روایت :


 حضرت امام صادق (ع) به یکی از یارانش فرمود :

1- هرگاه دیدی : حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲- و دیدی که : ظلم همه جا را گرفته.
۳- و دیدی که : قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود.
۴- و دیدی که : دین همچون ظرف تو خالی و بی محتوا شده است .
۵- و دیدی که : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶- و دیدی که : کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود و بدکاران بازخواست نمی شوند.
۷- و دیدی که : چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء می کنند.
۸- و دیدی که : افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمی پذیرند.
۹- و دیدی که : شخص بدکار ، دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند.
۱0- و دیدی که:  بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱- و دیدی که : قطع پیوند خویشاوندی شود.
۱۲-و دیدی که : بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳- و دیدی که: نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان می کنند.
۱۴- و دیدی که : زنان با زنان ازدواج نمایند.
۱۵- و دیدی که : مداحی دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
۱۶- و دیدی که : انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف می کنند و کسی مانع نمی شود.
۱۷- و دیدی که : افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، به خدا پناه می برند.
۱۸- و دیدی که : همسایه به همسایه خود اذیت می کند و از آن جلوگیری نمی شود.
۱۹- و دیدی که : کافر به خاطر سختی مؤمن ، شاد است .
۲۰- و دیدی که : شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند.
۲۱- و دیدی که : کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است.
۲۲- و دیدی که:آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند و مورد ستایش است.
۲۴- و دیدی که: راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵- و دیدی که: خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلی آن استوار داده می شود.
۲۶- و دیدی که : انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند.
۲۷- و دیدی که : مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند. (یا مردان خود را برای مردان ، و زنان خود را زنان فربه می کنند).
۲۸- و دیدی که : زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تامین می شود.
۲۹- و دیدی که : زنان همچون مردان برای خود مجالس (نامشروع) تشکیل می دهند.
۳۰- و دیدی که : در میان فرزندان "عباس" ، کارهای زنانگی به وجود آید.
۳۱- و دیدی که : زن برای زنا با مردان ، با شوهر خود همکاری کمک می کنند.
۳۲- و دیدی که : بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بر بدکاری کمک می کنند.
۳۳- و دیدی که : مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴- و دیدی که : بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵- و دیدی که:مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶- و دیدی که : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷- و دیدی که : دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردد.
۳۸- و دیدی که : جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد.
۳۹- و دیدی که : مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰- و دیدی که : ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱- و دیدی که : سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
۴۲- و دیدی که : والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳- و دیدی که : پست های مهم والیان براساس مزایده است نه براساس ‍ شایستگی.
۴۴- و دیدی که : مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵- و دیدی که : مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
۴۶- و دیدی که : مرد از بدکارگی همسرش نان می خورد.
۴۷-و دیدی که : زن بر شوهر نیست انجام می دهد ، و به شوهرش خرجی می دهد.
۴۸- و دیدی که : مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذای پست (که از این راه بدست می آورد) خشنود است.
۴۹- و دیدی که : سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰- و دیدی که : آشکارا قمار بازی می شود.
۵۱- و دیدی که : مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش ‍ می شود.
۵۲- و دیدی که : زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند.
۵۳- و دیدی که : کارهای زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن می گذرد مانع آن نمی شود.
۵۴- و دیدی که : مردم محترم ، توسط کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
۵۵- و دیدی که : نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به ناسزاگوئی به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
۵۶- و دیدی که : هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ را قبول نمی کنند.
۵۷- و دیدی که : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابت کنند.
۵۸- و دیدی که : شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطل برایشان آسان است.
۵۹- و دیدی که : همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احترام می کند.
۶۰- و دیدی که : حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.
۶۱- و دیدی که : مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود.
۶۲- و دیدی که : راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
۶۳- و دیدی که : بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش می شود.
۶۴- و دیدی که : ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵- و دیدی که : غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت دهند.
۶۶- و دیدی که : حج و جهاد برای خدا نیست.
۶۷- و دیدی که : سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸- و دیدی که : خرابی بیشتر از آبادی است.
۶۹- و دیدی که : معاش انسان از کم فروشی بدست می آید.
۷۰- و دیدی که : خونریزی آسان گردد.
۷۱- و دیدی که : مرد بخاطر دنیایش ریاست می کند.
۷۲- و دیدی که : نماز را سبک شمارند.
۷۳- و دیدی که : انسان ثروت زیادی جمع کرده ولی از آغاز آن تا آخر زکاتش ‍ را نداده است.
۷۴- و دیدی که : قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.
۷۵- و دیدی که : هرج و مرج بسیار است.
۷۶- و دیدی که : مرد روز خود را مستی به شب می رساند و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتی به برنامه مردم ندهد.
۷۷- و دیدی که : با حیوانات آمیزش می شود.
۷۸- و دیدی که : مرد به مسجد (محل نماز) می رود وقتی برمی گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند).
۷۹- و دیدی که : حیوانات همدیگر را بدرند.
۸۰- و دیدی که : دلهای مردم ، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است.
۸۱- و دیدی که : بر سر کسبهای حرام آشکارا ، رقابت کنند.
۸۲- و دیدی که : نماز خوان برای خودنمائی نماز می خواند.
۸۳- و دیدی که : فقیه برای دین ، فقه نمی آموزد و طالب حرام ، ستایش و احترام می گردد.
۸۴- و دیدی که : مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵- و دیدی که : طالب حلال ، مذمت و سرزنش می شود و طالب حرام ستایش و احترام می گردد.
۸۶- و دیدی که : در مکه و مدینه کارهائی می کنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمی کند، و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمی شود.
۸۷- و دیدی که : آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.
۸۸- و دیدی که : مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند ولی دیگران او را از این کار بر حذر می دارند.
۸۹- و دیدی که : مردم به همدیگر نگاه می کنند ، (به اصطلاح چشم و هم چشمی می کنند) و از مردم بدکار پیروی نمایند.
۹۰- و دیدی که : راه نیک خالی و راه رونده ندارد.
۹۱- و دیدی که : مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود.
۹۲- و دیدی که : سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.
۹۳- و دیدی که : مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروی نکنند.
۹۴- و دیدی که : به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا ترحم کنند.
۹۵- و دیدی که : علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود.
۹۶- و دیدی که : مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی بجا می آورند و کسی از ترس مردم از آن جلوگیری نمی کند.
۹۷- و دیدی که : انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد.
۹۸- و دیدی که : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای آنها قائل نیستند ، بلکه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹-و دیدی که : زنها بر مسند حکومت بنشینند ، و هیچ کاری جز خواسته آنها پیش نرود.
۱۰۰- و دیدی که : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.
۱۰۱- و دیدی که : اگر روزی بر مردی بگذرد ولی او در آن روز گناه بزرگی مانند بدکاری ، کم فروشی ، و زشتی انجام نداده ، ناراحت است.
۱۰۲- و دیدی که : قدرتمندان ، غذای عمومی مردم را احتکار کنند.
۱۰۳- و دیدی که : اموال حق خویشان پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شرابخواری شود.
۱۰۴- و دیدی که : به وسیله شراب ، بیمار را مداوا کنند و برای بهبودی بیمار آن را تجویز نمایند.
۱۰۵- و دیدی که : مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و یکسانند.
۱۰۶- و دیدی که : سر و صدای منافقان بر پا است ولی سر و صدای حق طلبان خاموش است.
۱۰۷- و دیدی که : برای اذان و نماز مزد می گیرند.
۱۰۸- و دیدی که : مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند و غیبت هم نمایند.
۱۰۹- و دیدی که : شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.
۱۱۰- و دیدی که : خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
۱۱۱- و دیدی که : قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.
۱۱۲- و دیدی که : استانداران از روی طمع ، خائنان را امین خود قرار دهند.
۱۱۳- و دیدی که : فرمانروایان ، میراث (مستضعفان) را در اختیار بدکاران از خدا بی خبر قرار دهند.
۱۱۴- و دیدی که : بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می گویند ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند.
۱۱۵- و دیدی که : صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
۱۱۶- وقتی که دیدی : وقت (اول) نمازها را سبک بشمارند.
۱۱۷- و دیدی که : هم و هدف مردم ، شکم و شهوتشان است.
۱۱۸- و دیدی که : دنیا به آنها روی کرده
۱۱۹- و دیدی که : نشانه های برجسته حق ، ویران شده است ،

 در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد.

..............................................................................................

تعیین وقت ظهور آسیبی بر حوضه مهدویت

یکی از آسیب های حوزه مهدویت ، تعیین وقت ظهور است،حکمت الهی بر این است که وقت ظهور امام زمان(عج) بر بندگان مخفی بماند

لذا احدی نمی تواند زمانی برای ظهور تعیین کند.

 مفضل بن عمر گوید: از مولایم امام صادق(ع) پرسیدم:

آیا ظهور حضرت مهدی(عج) وقت معینی دارد که مردم آن را بدانند؟

فرمودند:

( این چنین نیست که خداوند برای آن وقتی تعیین کرده باشد که شیعیان ما آن را بدانند. ای مفضل، برای آن وقتی تعیین نمی کنم. وقتی هم نمی شود برای آن معین کرد. آن که برای ظهور ما وقتی تعیین کند، خود را در علم خداوند شریک دانسته و مدعی شده که از اسرار خداوند آگاه گشته است.)

فضیل از امام باقر(ع) پرسید:

آیا برای این امر وقتی معیّن است؟

آن حضرت سه مرتبه فرمود:

( آنان که وقتی برای آن تعیین می کنند، دروغ می گویند.)

ابی بصیر گوید: از امام صادق(ع) درباره امام زمان(ع) پرسیدم.

فرمود:

(آنان که وقتی برای آن تعیین می کنند، دروغ می گویند. ما اهل بیت، زمانی برای آن تعیین نمی کنیم. آن گاه فرمود: خداوند چنین اراده کرده است که با هر وقتی که تعیین کنند، حتما مخالفت نماید و ظهور را در آن وقت قرار ندهد(.

در روایت دیگر فرموده اند:

(آن که برای آن وقتی تعیین کند دروغ گفته است… ما در گذشته وقتی تعیین نکرده ایم و در آینده نیز هرگز وقتی برای آن تعیین نخواهیم کرد).

در برخی روایات، علت عدم تعیین وقت ، چنین بیان شده است. امام جواد(ع) فرمودند:

(اگر برای این امر وقتی تعیین شود دل ها را قساوت می گیرد و توده مردم از اسلام بر می گردند. بگویید: چه زود است! چقدر نزدیک است! تا دل مردم آرام گیرد و فرج نزدیک شود.)

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


>