باب اسفنجی + تصاویر

شخصیت باب اسفنجی بارفتارهای بدور از هرگونه آلایش کودکانه کاملاً مطابقت دارد. در محیط کار و زندگیخود با یک هشت پا ( اختاپوس )که دارای شخصیتی خود خواه است و یک ستاره دریایی)پاتریک )که عاری از هرگونه هوش و استعداداست تماس نزدیک دارد.

صاحب رستوران یکخرچنگ دریایی به نام آقای خرچنگ است که طماع و عاشق پول و مال اندوزی است.

 از دیگرشخصیت های کارتون می توان از سندی (سنجاب ماده ای که با استفاده از محفظه هوا درزیر آب زندگی می کند ) و پلانگتون نام برد.

 ماجراهای هر قسمت مستقل از سایر قسمت هابوده و در رساندن مفهوم خود از انواع امکانات بصری از قبیل نماهای نزدیک اشیاو کلوزآپ احساسات چهره،استفاده از تصاویر واقعی ،امکانات صوتی مانند بهره وری از اپیزودهای موزیکال و عمدتاً دیالوگ های طولانی استفاده می کند. 

/ 1 نظر / 132 بازدید
باب اسفنجی

شما بهترش بسازید