اثبات مذهب شیعه

در این برنامه قصد نداریم علم اعداد یا جفر را به شما آموزش دهیم اما برای این که شما به واقعیات باشکوهی برسید نیاز هست کمی در مورد این علوم توضیح دهیم. کار را با یه سوال شروع می کنیم که کاربرد علم جفر چیست؟

علم جفر برای به دست آوردن مجهولات (پاسخ) از روی کلمات جمله سوال بعلاوه یک سری اطلاعات در مورد زمان سوال و اسمائی از خداوند که با سوال ارتباط دارند. اما برای یادگیری این علم اول باید علم حروف را یاد گرفت، که بسیار ساده می باشد.

علم حروف علمی است که کلمات و اسما را با قواعد حروفی و علم اعداد تفسیر می کند، و می تواند پرده از رازهای کلمات الهی بر دارد. در واقع همان طور که در این جدول می بینید، در زبان عربی ما ۲۸ حرف داریم که هر کدام دارای عدد خاصی هستند و به آن ها ابجد می گویند. و همان طور که می دانید ما حروف گ چ پ ژ یعنی گچ پز را در عربی نداریم.


هر کدام از این حروف دارای عدد و عنصر خاص و یک فرشته موکل هستند.

 در واقع عدد ابجد حرف الف ۱ و عنصر آن آتش و موکل آن فرشته خداوند حضرت اسرافیل می باشد یا عدد حرف ت ۴۰۰ دارای عنصر بادی و موکل آن حضرت غورائیل است. حرف سین به ابجد ۶۰ دارای عنصر آبی و موکل آن حضرت همواکیل است و یا اگر بخواهیم عنصر خاکی هم مثال بزنیم حرف ذال ابجد آن ۱۰۰۰ است و موکل آن فرشته خداوند حضرت لوخائیل است.

برای به دست اوردن عنصر هر حرف آن هارا ۴ تا ۴تا اولی آتش دومی باد سومی اب وچهارمی خاکی جدا می کنیم. حروف آتشی(اهطمفشد)است و حروف هوائی(بوینصتض)و حروف‏ آبی(جز کسقثظ)و حروف خاکی (دحلعر خغ) با استفاده سطحی این علم نیز دست آوردهای قشنگی از جمله اثبات امامات و ولایت الهی حضرت ابوریحانتین علی (ع) رسید.

این ۲۸ حروف ابجد دارای اعدا ظاهر و باطن هستند برای به دست اوردن عدد باطن حروف باید آن را به صورت مکتوبی بنویسیم. برای این کار باید بدانید این ۲۸ حرف به سه دسته تقسیم می شود.

 حروف مکتوبی که دو حرفی بود مثل با و تا و غیره که به الف مکتوب می شوند و مجموعا دوازده حرف هستند، حروف ملفوظی که سه حرفی بود که آخرش مانند حرف اول نباشد مثل جیم و دال و غیره‏ و مجموع آن سیزده حرف است.

 و حروف مسروری که سه حرفی است ولی حرف آخرش حرف اول است مثل‏ میم و نون و واو که سه حرف بیشتر نیست.

اما این جا برای پرده برداری از رازهای یکی از آیه های قرآن نیاز است ببینیم باطن حروف چگونه به دست می آید. برای به دست آوردن باطن حروف باید آن را به صورت مکتوبی بنویسیم، خود آن حرف را که به آن زبر می گویند را حذف کرده و ابجد حروف باقی مانده که به آن بینات می گویند را به دست بیاوریم.

به عنوان مثال برای به دست آوردن عدد باطن حرف الف آن را به صورت مکتوبی می نویسیم ا ل ف که الف آن حذف شود ل و ف بینات آن باقی می ماند و جمع ل ۳۰ + ف ۸۰ = برابر است با ۱۱۰ یا در حرف با ب حذف می شود و باطن با می شود ۱ . یا در حرف جیم ج حذف می گردد و ی و م با قی می ماند که جمع آن ج ۳ + م ۴۰ می شود ۴۳

اما مهمی را که قصد داریم در این جا افشا کنیم، راز آیه تطهیر ارتباط مستقیم آن با ۱۴ معصوم می باشد.

 همان طور که ابوالقاسم علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی (از علمای نیمه دوم قرن چهارم) در کتاب کفایه اثر خود حدیثی را از امام عالم و دانشمند جهان اسلام حضرت جعفر صادق (ع) از پدر بزگوارش امام محمد باقر روایتی را از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند:

جابر گوید من در اتاق ام سلمه (همسر پیامبر) نزد رسول اللّه‏ بودم که خداوند این آیه را نازل فرمود:

(إِنَّما یُریدُ اللّه‏ُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً؛ همانا خداوند مى‏خواهد از شما اهل بیت پلیدى را بزداید و شما را پاکیزه و مطهّر گرداند)

در این هنگام رسول اللّه‏، حسن و حسین و فاطمه را فرا خواند جلوى خود نشاند، على را فرا خواند و پشت سر خود نشاند و گفت:

 خداوند! اینان اهل بیت منند پلیدى را از آنان دور دار و آنان را پاکیزه گردان. ام سلمه که شاهد صحنه بود پرسید:

اى رسول خدا! آیا من هم با آنانم؟ پیامبر پاسخ داد:

تو به راه خیر هستى. جابر گوید من گفتم: اى پیامبر خدا! خداوند این خاندان پاکیزه و ذریّه مبارک را حرمت و اکرام کرد که پلیدى را از آنان دور ساخت. فرمود: اى جابر! زیرا آنان خاندان من و از گوشت و خون من هستند، برادرم على بزرگ اوصیا، دو پسرم (حسن و حسین) بهترین نوادگانِ (پیامبران)، و دخترم فاطمه بزرگ بانوان است، و مهدى از ماست.

 جابر گوید پرسیدم:

 اى رسول خدا! مهدى کیست؟ امامان بعد از من از نسل حسین هستند. نُهمین آنان قائم است که سراسر زمین را از عدالت پر کند، و بر تأویل قرآن قتال کند چنان که من بر تنزیل آن قتال کردم.

اما اگر بخواهیم این سند را علمی بررسی کنیم باید از علم اعداد و حروف استفاده کنیم. اگر ابجد این آیه یعنی )إِنَّما یُریدُ اللّه‏ُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً(را به دست بیاوریم و ابجد نام های ۱۴ معصوم یا به این ترتیب

 ( ۱- محمد ۲- علی ۳- فاطه ۴- الحسن ۵- الحسین ۶- زین العابدین ۷- الباقر ۸- جعفر ۹- موسی ۱۰- علی ۱۱- التقی ۱۲- النقی ۱۳- الحسن ۱۴- القائم المهدی الهادی) و یا به این صورت (۱- احمد ۲- علی مرتضی ۳- زهرا ۴- حسن ۵- حسین ۶- علی ۷- محمد ۸- جعفر ۹- موسی ۱۰- علی ۱۱- محمد ۱۲- علی ۱۳- حسن ۱۴- مهدی) را بنویسم.

همان طور که در این جدول می بینید ابجد آیه برابر است با ۲۹۹۷ و ابجد نام های ۱۴معصوم نیز می شود ۲۹۹۷ .

و نکته مهم تر که ولایت حضرت امیرالمومنین را به درستی اثبات می کند این است که جمع بینات یا همان باطن آیه با جمع بینات (باطن) اسما اهل بیت برابر می باشد.

 که می شود = ۱۷۰۰ و در این جا است که پی به حکمت کلام گوهربار حضرت علی(ع) میبریم که فرمود کتاب نورانی قرآن دارای ۷بطن است که هر بطن آن ۷۰ بطن دارد.

 وَ نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ

قرآن را نازل میکنیم که شفا و رحمت براى مؤمنان است

منبع :ظهور 12

/ 0 نظر / 21 بازدید