رویکرد های مزدوران بی بی سی

۳. مطرح کردن مشکلات و کمبودهای کشور در زمینه های مختلف علی الخصوص در زمینه مدیریتی و اقتصاد.

۴. حمایت غیر مستقیم از جنبش سبز و طرفداران آن.

۵. سعی در بی اعتماد کردن مردم به مسئولین.

۶. بزرگنمایی مشکلات داخلی ایران و ایجاد روحیه یاس و نا امیدی از زندگی در داخل ایران.

7. مقایسه آزادی های مختلف در غرب و ایران و تحریک برای اغتشاش و اعتراض.

8. معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت ضد هنر و ضد زن.

9. ترویج فمنیسم.

1۰. القاء عقب ماندگی از تمدن پیشرفته دنیا به قشر جوان کشور.

۱۱. القاء نبود آزادی و محدود بودن زنان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی.

۱۲. معرفی آمریکا به عنوان کدخدای دهکده جهانی.

1۳. تبلیغ دستاوردهای نظامی و جنگ افزارهای آمریکا و ایجاد رعب و وحشت از ارتش و نیروهای نظامی آمریکا.

رویکرد فرهنگی

1. ترویج و تشویق دختران و زنان به داشتن روابط جنسی آزاد قبل از ازدواج.

۲. معرفی غرب به عنوان جامعه آرمانی، برای جوانان.

3. ترویج ناهنجاری های اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از قبیل خوردن شراب، ارتباط زنان شوهر دار با پسران مجرد .

۴. سعی در تغییر مبانی اعتقادی و مذهبی مردم.

۵. ترویج بی بند و باری و مسائل غیر اخلاقی.

6. عقب مانده خواندن افکار و روحیات سنتی و تقویت روحیات روشنفکرانه غربی.

۷. صمیمی، مثبت، موفق و الگو نشان دادن ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا.

8. ترغیب مردم به مهاجرت به کشورهای غربی.

9. دنیا گرایی و دنیا پرستی و معرفی پول و ثروت به عنوان هدف زندگی به شکلی که انسان حاضر است برای رسیدن به آن به هر کاری دست بزند.

10. شخصیت سازی مثبت از انسان های غربی در مقابل سایر انسانها.

۱۱. نشان دادن آزادی زنان مقیم اروپا در اجتماع، خانواده، مشاغل و ...

12. تخریب مستقیم و غیر مستقیم حجاب، پوشش اسلامی، آداب و رسوم و اعتقادات زنان ایرانی ( دین و ... باعث دست و پاگیر شدن زنان ایرانی در طول تاریخ بوده است ).

۱۳. تشویق زنان به کار کردن در مشاغل سختی که مخصوص مردان است ( غیر مستقیم برابری زن و مرد را القاء می کند).

14. آموزش رقص های زننده و تحریک کننده توسط زنان مختلف.

15. معرفی خواننده های و گروه های مختلف موسیقی غربی.

1۶. نشان دادن آزادی، جذابیت، ابتذال و برهنگی در سواحل کشورهای مختلف غربی.

1۷. تغییر ذائقه مردم در استفاده از اوقات فراغت و تفریحات سالم.

۱۸. مطرح کردن موسیقی های زیر زمینی و خوانندگان آنها و ترغیب و تشویق جوانان برای روی آوردن به خوانندگی.

19. شناسایی، انتخاب و تربیت نسل جدید خواننده های معروف به لس آنجلسی.

۲۰. معرفی موسیقی های مختلف دنیا از راک و رپ گرفته تا متال و معرفی خواننده های آنها.

21. مصاحبه با ترانه خوان ها و رقاص های دوران پلهوی، زنده کردن یاد و خاطره آنها و حتی معرفی آنها به عنوان بزرگان هنری ایران.

۲۲. تحریک و تشویق زنان به خوانندگی و حضور در عرصه موسیقی های غیر سنتی.

۲۳. ترویج شیطان پرستی و موسیقی های آنها.

۲۴. ترویج موسیقی خشونت آمیز و تند متال و دعوت جوانان به گرایش به این نوع موسیقی.

۲۵. تحریک خوانندگان به خواندن موسیقی های اعتراضی نسبت به وضعیت موجود جامعه ایران.

۲۶. ترویج روانشناسی غربی.

۲۷. معرفی فیلم های هالیوودی که قرار است در آینده پخش شود و آماده کردن مخاطب برای دیدن فیلم های مبتذل.

2۸. پخش صحنه ها و پشت صحنه های قسمت هایی از فیلم های مبتذل هالیوودی.

رویکرد دینی

۱. تبلیغ و ترویج نظریه داروین.

2. منفور نشان دادن اسلام و به چالش کشیدن قوانین اسلامی با پخش گزارش های مختلف(ختنه کردن دختران و... ).

3. پرداختن به آیین و تمدن کهن ایران در مقابل آیین و تمدن اسلامی.

۴. ترویج مسائل مبتذل و غیر اسلامی.

5. تخریب علماء، روحانیت و ارگان بسیج و به طور کلی طیف های مذهبی.

۶. عقب مانده خواندن آداب و رسوم و اعتقادات دینی مردم ایران در رابطه با ازدواج.

7. ترویج دین التقاطی و روابط آزاد.

۸. همطراز کردن پیامبران و انبیاء الهی با مرتازان و جادوگران.

۹. تشبیه کارهای خارق العاده به معجزه و پایین آوردن معجزه در حد یک کار خارق العاده.

10. زیر سئوال بردن احکام و عقاید دینی و قوانین قضایی و حکومتی مربوط به زنان.

۱۱. تخریب تفکرات و اعتقادات سنتی و دینی مربوط به زنان و دختران .

۱۲. تبلیغ و ترویج دین مسیحیت.

۱۳. ترویج و تبلیغ لا دینی و لاابالی گری با پخش به اصطلاح برنامه های کارشناسی شده و علمی.

رویکرد اجتماعی

1- القاء نبودن آزادی بیان و آزادی عمل در ایران و نا راضی کردن مردم نسبت به امکانات موجود.

2- زیر سئوال بردن نظام خانه و خانواده.

۳- ترویج روابط نا مشروع در جامعه.

4- زیر سئوال بردن احکام اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر .

۵- ترویج آزادی های شخصی و فرد محور
رویکرد علمی.

6. ترویج مسائل غیر اخلاقی و مبتذل از طریق آزمایشهای به اصطلاح علمی.

7. مطرح کردن غرب به عنوان الگوی پیشرفت علمی و تجربی.

8. عقب مانده خواندن کشورهای اسلامی و در راس آنها ایران./ 0 نظر / 9 بازدید