سرباز جدید ماسون ها ( جاستین و رئیس ارتش آمریکا)

 

در موزیک ویدئویش از سربازان ارتش آمریکا استفاده بیشتری بکند البته با این شرط که ارتش آمریکا تا اون موقع رکوردش را در قتل عام مسلمان در افغانستان و پاکستان شکسته باشد. در این دیدار ژنرال مایک مولن ابراز خرسندی کرد که صحبتهای جاستین بیبر با شیطان و دعاهایش برای ضد مسیح سبب قوت قلب سربازان آمریکایی برای جنایت بیشتر در سراسر دنیا شده است.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید