شاه عبد العظیم حسنی در طی سالیان متمادی+ تصاویر

  

سال 1252 هجری شمسی

 

  

سال 1252 هجری شمسی

 

  

سال 1295 هجری شمسی

 

  

سال 1323 هجری شمسی

 

 

سال 1323 هجری شمسی

 

  

سال 1324 هجری شمسی

 

 

سال 1340 هجری شمسی

 

  

سال 1341 هجری شمسی

 

 

سال 1347 هجری شمسی

 

 

سال 1354 هجری شمسی

 

 

سال 1369 هجری شمسی

 

 

سال 1381 هجری شمسی

 

  

سال 1387 هجری شمسی

 
 
 

سال 1388 هجری شمسی

 
 
 

عکس هوایی از حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید