بی بی سی و همجنسبازی

در بخشی از این مستند همراه با نشان دادن تصویری از یک مسجد گفته های این همجنس گرا را در رابطه با واکنش منفی مردم ایران در مقابل همجنس گراها پخش می شود.


وی با لحن رقت انگیزی به اینکه مردم به کسی که خودش را شبیه زنها آرایش کند روی خوش نشان نمی دهند اعتراض می کند.

در قسمت دیگری از فیلم این همجنس گرا به پارچه سبزی در خانه اش اشاره می کند و می گوید:

(این پارچه را برای استفاده در راهپیمایی های جنبش سبز خریداری کرده بودم.)

در این فیلم بی بی سی در موضوع همجنس گراها در ایران صرفا دولت را مورد انتقاد قرار نمی دهد بلکه با اعتراض به مردم قصد دارد فشار افکار عمومی را نسبت به همجنس گراها تعدیل کند.

دولت های غربی قصد دارند با تبلیغات گسترده رفتار و روابط همجنس گراها را در کشورهای اسلامی عادی جلوه دهند. برگزاری رژه همجنس بازان همزمان با مسابقه یورو ویژن در کشور اسلامی آذربایجان نیز در ادامه همین سیاست نظام سلطه است.

منبع: ظهور 12

/ 0 نظر / 7 بازدید