دسیسه و توطئه کمپانی های غربی علیه اسلام و مسلمین( کوکاکولا)

شرکت کوکاکولا علاوه بر توهین های در پس پرده خود و با توجه به عدم برخورد مسلمانان با حرکتهای زشت این شرکت ، اینبار گویا شمشیر را از رو بسته است تا به همه کسانیکه که در خواب حسن نیت هستند بفهماند که مسلمان در نظر آنها بی ارزش است و به راحتی مقدسات آنها را به مسخره خواهد گرفت و جوانان مسلمان نیز دستمزد فیگورهای روشنفکرانه خود را از دست مدیر کوکاکولا تحویل بگیرند.


جالب
 این که طراح آرم کوکاکولا سعی کرده است جمله ( لا محمد ، لا مکه ) یعنی ( نه محمد و نه مکه ) را بمنظور نفی مقدسات مسلمانان ، کاملا بصورت عمدی در آرم لحاظ کند ، بسیاری از افراد خوش نیت و کم دقت ، ما را به باد انتقاد گرفتند که شما ساخته های خیال خود را به خوردمردم  خود میدهید و کوکاکولا هیچوقت چنین حماقتی نمیکند ...... اما همه ما امروز میبینیم که آنها از هیچ کاری برای تمسخر و کوچک کردن ما فرو گذار نمیکنند ، حتی اگر در یک آرم یا یک پوستر باشد

 

 

کوکاکولا و توهین عمدی به نماز مسلمانان

فکر میکنید تصویر زیر مربوط به چه چیزی است ...... درست حدس زدید آرم شرکت نوشابه سازی کوکاکولا ، آرم به ثبت رسیده و رسمی این شرکت آمریکائی ، اما .....

 

شاید صدها بار این آرم را در فروشگاهها دیده باشید و صدها بار از این نوشابه خورده باشید اما چیزی که به فکر هیچ کس نمیرسد این است که این آرم یک اهانت به پیامبر اسلام و شهر مکه که قبله همه مسلمانان است را به دنبال خود دارد بدون اینکه افراد معمولی به آن دقت کنند ، درست شنیدید یک اشتباه کاملا عمدی در طراحی این آرم.


شما کافیست یک برچسب نوشابه کوکاکولا را از روی بدنه بطری جدا کرده و به پشت آن با دقت نگاه کنید ، فکر میکنید چه چیزی را خواهید دید ، من که از تعجب چشمانم گرد شد ....... بله درست است آرم کوکاکولا از پشت به اینصورت خوانده میشود ( لا محمد - لا مکه ) یعنی نه محمد و نه مکه

با یک خط بسیار زیبا و در عین حال حرفه ای از یک طرف ( لامحمد - لامکه ) به زبان عربی دیده میشود و از طرف روی آن کلمه کوکاکولا به زبان انگلیسی و به همان شکل و شمایل صحیح آن را خواهید دید ، که نشان از حرفه ای بودن طراح این آرم و یک قصد عمدی که در آن پنهان است را دارد

  

خیلی سعی کردیم که خودمان را قانع کنیم که این یک تصادف است و عمدی نبوده اما هر چه که این آرم را زیر و رو کردیم دیدیم نه تصادفی در کار نیست ، نظر شما چیست آیا کوکاکولا یا طراح آرم آن واقعا قصد چنین کاری را داشته و شرکت کوکاکولا چه توجیهی برای این کار دارد . ضمنا کوکاکولا در ایران دارای نمایندگی است و نوشابه های آن را هر روز من و شما میخریم !


راستی آیا میدانید هر بشکه کوکاکولا ( یا در واقع هر بشکه آب شکر ) را به قیمتی حدود 250 تا 300 دلار از آمریکا میخریم و بجای آن نفت را در اوج قیمت بشکه 65 دلار به آمریکا هدیه میدهیم 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید