خصوصیات یاران امام زمان (عج)

قیام جهانى حضرت مهدى (عج) نیز این شرط را لازم دارد؛ برنامه‌ حرکت، در قسمت اول، بر اساس روایات، حرکت مسلحانه است تا نابودى کامل شرک و کفر. به عبارت دقیق‌تر، حضرت هنگام ظهور ابتدا مردم را دعوت به دین و امامت مى‌کند و اگر کسى مخالفت کرد و خواست به راه شرک ادامه دهد، حضرت با وى مقابله مى‌کند. این روش بر گرفته از قرآن است(و قاتلوهم حتّى لا تکون فتنة و یکون الدّین لله بقره/193)

برنامه حضرت در بخش دوم نیز، بر اساس عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر است. پیامبراکرم (ص) فرمودند:

 (سیره و سنت او سنت من است. مردم را بر دین و آیین من به‌پا خواهد داشت و آنان را به کتاب پروردگارم دعوت مى‌کند)

 ب. رهبرى

 شرط دیگر براى پیدایش یک انقلاب، وجود رهبر و پیشوایى آگاه و توان‌مند و دلسوز است تا با آشنایى کامل از اهداف و برنامه‌ها و زمینه‌ها و موانع، با مدیریتى صحیح و قاطع، حرکت انقلاب را رهبرى کند و تا آخرین نفس ادامه دهد. انقلاب عظیم امام مهدى (عج) نیز داراى این شرط است. رهبر این انقلاب، بزرگ مردى از سلسله امامت است که در دامان امام پرورش یافته و وارث علوم پیامبر و آگاه به قرآن و معارف دین است. پیامبراکرم (ص) فرمودند:

 (منا مهدى هذه الامة الذى یملا الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً؛ مهدى این امت از ما است، کسى که زمین را از قسط و عدل پر مى‌کند، همان‌گونه که از جور و ظلم پر شده است)

 ج. آماگى و پذیرش عمومى

 یکى دیگر از شرایط تحقق یک انقلاب، پذیرش مردمى است. اگر مردم آن‌را نخواهند، حتماً به سرانجام نمى‌رسد. نمونه آن، قیام خونین کربلا است که مردم نخواستند و به شهادت امام حسین (ع) منتهى شد. (البته وظیفه امام حسین علیه‌السلام بر اساس دستور خدا، حرکت و قیام بود.) انقلاب امام مهدى (عج) نیز این شرط را لازم دارد. مردم باید به حدى از رشد و آگاهى رسیده باشند که پذیراى حرکت اصلاحى و قیام بزرگ منجى عالم بشریت باشند.

از میان چهار شرط یاد شده، دو شرط فراهم است و آن، طرح و برنامه و وجود رهبر است، اما آیا شرط سوم و چهارم نیز فراهم شده است؟ آیا یاران فداکارى که معرفت مناسبى داشته باشند، به مقدار کافى فراهم است؟ آیا مردم آمادگى پذیرش انقلاب او را پیدا کرده‌اند؟ بنابراین، آنچه باید اتفاق بیافتد، آن است که عموم مردم خواستار آمدن منجى آسمانى و رهایى از وضعیت موجود باشند.

 د. یاران

 شرط دیگر یک انقلاب، وجود یارانى فداکار است که با آشنایى نسبت به برنامه‌ها و اهداف و اعتقاد به آن‌ها، تا آخرین لحظه، از رهبر و انقلاب دست برندارند و آماده‌ هر‌گونه فداکارى باشند. قیام جهانى امام مهدى (عج) هم نیاز به یارانى دارد که ضمن آشنایى و اعتقاد به امام و دین تا آخرین لحظه فداکارى کنند. از امام جواد (ع) در ضمن حدیثى نقل شده است:

 (اصحابش به سوى او اجتماع مى‌کنند که سیصد و سیزده نفر هستند، به تعداد اهل بدر، از نقاط مختلف زمین ... وقتى این عده جمع شدند، خدا امر او را ظاهر مى‌کند و چون عقد کامل شد، که ده‌هزار نفرند، خروج مى‌کند به اذن خدا)

 یـکـى از مهمترین عوامل زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) پیدایش افرادى شجاع و قوى دل است؛ ایشان یاران امام عصر (عج) خواهند بــود همیشه امامان معصوم ما با کمبود رادمردانى استوار مواجه بودند و چون زمینه ى قیام فراهم نمى شد ، علیه دولت هاى باطل حرکتى نمى کردند. در زمان غیبت نیز این معضل وجود دارد تا نزدیک زمان ظهور ، در آن زمــان در اقصى نقاط دنیا عدّه اى پـدیـد خواهند آمد کـه دل هاى آنها همچون پاره هاى آهن است چنانکه در صفات ایشان بطور مفصل سخن خواهیم گفت.

طبق روایات تعداد آنها 313 نفر است که تعداد زیادى از آنها از اهل همان زمان هستند و عدّه اى هم در زمان هاى قبل مى زیسته اند که از قبر خارج شده و براى یارى و نصرت دین خدا با امام زمان (عج) پیمان مى بندند.

در ستایش از این گروه وارسته و شایسته اى کــه خــداونـد اینان را برگزیده است و به همراهى و یارى حضرت مهدى (عج) مفتخرشان ساخته ، روایات بسیارى وارد شده است. در این روایات ضمن ترسیم شخصیّت ارزشمند و نقش سازنده و اوصاف برجسته ى آنان، از چگونگى پیوستن آنان به امام عصر (عج) در مکّه، سخن رفته و فراتر اینکه ، آیاتى از قرآن شریف در مورد آنان تأویل شده است.

از باب نمونه در ذیل آیه ى شریفه :

(فاستبقوا الخیرات أینما تکونوا یأت بکم اللّه جمیع
در کارهاى نیک سرعت جویید که هر کجا باشد خداوند شما را گرد خواهد آورد.)

از امام صادق (ع) آمده است :

(اصحاب القائم ، الثلاثمائة و بضع عشر وهم ـ واللّه ـ الأمّة المعدودة یجتمعون فی ساعة واحدة کقزع الخریف)

ایــن آیـه ى شریفه اشاره به 313 نفر یاران اصلى حضرت مهدى (عج) دارد. به خــداى سوگند کــه آنان در شمار ، اندک هستند. امـا در کارآیى و ایمان و شکوه معنوى بسیار و بسان ابر پراکنده ى پائیزى (که بناگاه به هم مى پیوندند و متراکم مى شوند) آنــان ظـرف لـحـظه اى در یک ساعت معیّن از سراسر گیتى در مکّه حاضر مى گردند.

امام صادق (ع) فرمود :

(یعنى بــه هنگام ظهور حضرت مهدى [عج] جوانان و جوانمردان شیعه همانگونه که بر پشت بام خانه هاى خویش در خواب اند همگى یک شب بدون وعده ى قبلى ، بامداد را در مکّه حاضر و به دیدار امام عصر[عج] مفتخر مى گردند. )

ویژگی یاران امام زمان (ع)

در روایات از خصوصیات اخلاقى یاران آن حضرت و تعداد آنها و جنسیت قومى ایشان تعابیر زیادى وارد شده که بدان اشاره مى کنیم. لیک از باب مقدمه در یک بینش کلى امیر مؤمنان (ع)در اشاره به شخصیّت آنان مى فرماید :

(لم یسبقهم الأوّلون ولا یدرکهم الآخرون -آنان در شایستگى و امتیازات بر اوج رفیعى هستند نه از نسل هــاى گذشته کسى از آنـــان پیشى گرفته است و نه از آیندگان کسى به مقام والاى آنان مى رسد.)

امام صادق (ع) در مورد آنان مى فرماید:

(فیصیر إلیه أنصاره من أطراف الأرض، تطوى لهم الأرض طیّ- یعنى یاران مهدى ]عج[ از نقاط مختلف زمین بسوى او حرکت مى کنند و زمین زیر پاى آنان در هم مى پیچد.)

1-ایمان استوار یاران

یاران خاصّ حضرت مهدى (عج)از نظر معنویّت و ایمان کامل و استوار و نداشتن ذرّه اى تردید در دلها بى نظیرند. آنان در اوج یقین و اخلاصند و بخاطر قوّت و استوارى و کمال ایمان به خدا، ذرّه اى ترس و دلهره در کران تا کران وجودشان نیست چرا که انسان به هر اندازه اى که ایمانش به خدا افزون گردد، به همان اندازه توان و تلاش او افزون مى گردد.

بــر ایــن اسـاس یاران آنحضرت به هنگامى که به میدان کارزار گام مى نهند نه کسى توان ایستادن در برابر آنان را دارد و نه پدیده اى مى تواند مانع اجراى برنامه هاى نجات بخش و دستورات صادر شده از سوى فرماندهى بلند مرتبه ى آنان گردد.

از امیر مؤمنان (ع) آمده که فرمودند:

(آنها همچون شیرانى که از بیشه ى خود خارج شده اند بر گرد آن حضرت حلقه مى زنند آنان براستى مانند پاره آهنى هستند که اگر بر متلاشى نمودن کوهها تصمیم بگیرند آنها را نابود مى سازند. آنان خداى را آنگونه که شایسته است به یگانگى مى پرستند. )

اگــر در ایـن جمله که ـ کأنّهم لیوث قد خرجوا من غاباتهم ـ براستى دقت شود وقتى شیر از بیشه ى خود خارج مى شود دیگر چه کسى جرأت مقابله با او را دارد.

امام صادق (ع)فرمودند :
(هنگامى که به حرکت در مى آیند امواج رعب و وحشت یک ماه پیشتر از ایشان حرکت مى کند. )

2-تواضع و فروتنى یاران

آنــان قـهـرمـانانى فروتن ، متواضع و بـرخوردار از ارزش اخلاقى و انسانى اند و هرگز مغرور و مست قدرت نمى شوند. آنها به مقام والاى حضرت مهدى (عج)آنگونه که شایسته و بایسته است اعتقاد دارند، تا آنجا که نه تنها از وجود گرانمایه ى آنحضرت بهره مى برند؛ بلکه از زین مــرکـب او نیز بــه افتخار تبرّک مى جویند و آن را مسّ مى کنند. آنان بسان فداکارانى هوشیار ، بر گرد آن سرچشمه ى برکات و والاییها و ارزش ها حلقه مى زنند و جــان خـویش را در هـمـه ى فــراز و نشیب هــا و میدانهاى جهاد و پیکار، سپر بلاى جان گرامى او مى سازند و دستورات و خواسته هایش را لبّیک مى گویند.

امام صادق (ع) فرمودند :

(کانّ على خیولهم العقبان یتمسّحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکة ویحفّون به ، یقون بأنفسهم فی الحروب ویکفونه ما یرید---چابک بسان عقاب بر مرک بهاى خویش سوارند و در عشق بـــه حضرت چنانند که زین مرکب او را براى تبرّک جستن مسح مى کنند و بر گرد یار حلقه مى زنند و در فراز و نشیبها و پیکارها او را بسان جـان شیرین با همه ى وجود محافظت مى کنند و هر دستورى دهد او را بسنده اند و به انجام رساننده.)

3-شب زنده دارى یاران

یاران آن گرامى عبادت کنندگان خاضع و خاشعند; شبانگاهان را بــا نـمـاز و نیایش و سوز و گــداز عاشقانه بــه بارگاه خدا ، به سحر رسانــده و در نمازهاى خویش زمزمه اى همچون آواى زنبوران عسل از ایشان شنیده مى شود. در رکــوع و سجود و قیام و قعودند و بـا وجود این روزها در اوج آمادگى و شهامت بر مرکب هاى خویش ، براى انجام دستورات حضرت مهدى (عج) ایستاده اند.

امام صادق (ع) فرمود :

(بزرگ مردانى که شب ها را نمى خوابند براى آنها زمزمه اى در نمازشان همچون زمزمه ى انبوه زنبوران ، شب هــا را شب زنده دارى مى کنند و صبح مى کنند در حالى که بر مرکبهاى خویش سوارندو[ آماده پیکار] راهبان شب هستند و شیران روز. )

 4-آگاهى و شناخت یاران

از ویژگیهاى آنان، اوج آگاهى و عمق دانایى و درایت آنهاست دلهاشان به نور معرفت درخشنده و نور باران است. به راهى که مى روند یقین کامل داشته لذا همچون کنیزى که از مولاى خود اطاعت مى کند، از امام زمان (عج) فرمانبردارى مى نمایند.

امام صادق (ع) فرمودند:

(مردانى که دلهاشان بسان پاره ى آهن است. در ایمانشان به خدا و وعده ى او ذرّه اى تردید ندارند و باور آنان از کوه سخت تر است . . . ایشان در فرمانبردارى از سالار خویش مطیع تر از کنیز نسبت به مولاى خود مى باشند. آنان بسان چراغهاى روشنگرند . . . دلهایشان بسان مشعلهاى پر نور است. )

زیبا و ژرفترین توصیف براى یارن آن حضرت را در این سخن زیبا مى توان دید که مى فرماید:

(هرگز قلب آنان به ذره اى از شک آلوده نمى شود. و این مقامى فراتر از فهم و درکهاست.)

5-اتّحاد و برادرى یاران

از ویژگیهاى آنان، این است که اندیشه هایشان متحدّ و یگانه، دیدگاهشان همانند، دلهایشان به هم پیوسته و به هم گره خورده است نه اختلافى در رأى و اندیشه و گفتار آنان خواهى دید و نه در رفتارشان و همگى یک دل و یک قطب و یک زبان هستند.

از امیر مؤمنان (ع) در وصف ایشان آمده است:

(گویى یک پدر و مادر آنان را پرورانده و دلهایشان لبریز از مهر و محبّت و خیرخواهى است. )

( یؤلّف اللّه بین قلوبهم، لا یستوحشون من أحد ولا یفرحون بأحد یدخل فیهم --خداوند بین دلهاى آنها الفت برقرار مى کند. ایشان از کسى و قدرتى وحشت ندارند و نه بخاطر پیوستن فرد یا قدرتى به گروهشان دچار شادمانى و غرور مى گردند .)

6-سنّ یاران

آنچه در روایات آمده این است که اکثر یاران آن حضرت در سنین جوانى اند.

از امیر مؤمنان (ع) آمده که فرمودند:

(یاران حضرت همگى جوان هستند و سالخورده در میان ایشان نیست مگر مانند سرمه در چشم یا نمک در توشه و کمتر چیزى که بعنوان توشه حمل مى شود، نمک است.)

خلاصه تعداد پیران در بین اصحاب حضرت بسیار اندک است و اکثریّت آنها جوان هستند. در روایات تعداد یاران آنحضرت که ابتداى ظهور در مکّه حاضر شده و با او بیعت مى کنند 313 نفر ذکر شده است.

از امیرالمؤمنین (ع) آمده که فرمودند:

(هنگامى که قیام کند یاران اصلى او که شمارشان 313 نفر و به شمار یاران پیامبر در جنگ بدر است بسوى او اجتماع مى کنند. )

امام باقر (ع) فرمود:

(با قائم [عج ]میان رکن و مقام، 313 شخصیت بزرگ ـ به شمار یاران پیامبر در بدر ـ بیعت مى نمایند در میان آنها چهره هاى برجسته از مصر و شایستگانى از شام و خوبانى از عراق هستند. آنچه در روایات آمده این است که اکثر یاران آن حضرت در سنین جوانى اند.)

7-آرزوى شهادت یاران

آرزوى بزرگ یاران خاصّ امام مهدى (عج) به دوش کشیدن بار مسئولیت و به انجام رساندن وظایف و جهاد و شهادت در راه خداست چرا که معنا و مفهوم حقیقى شهادت را به شایستگى دریافته و ارزش آن در بارگاه خدا را آنگونه که باید، شناخته اند.

امام صادق (ع)فرمودند:

(براى خود و دیگران طلب شهادت مى کنند و آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند و شعار آنان خونخواهى حسین [ع] است. )

8-نه غرور و مستى و نه احساس ضعف

آنان نه به آفت غرور و مستى گرفتار مى شوند و نه از شمار اندک همراهان و پیشتازان در نخستین مراحل قیام و ظهور آنحضرت احساس وحشت و تنهایى مى کنند. زیرا انسانى که داراى ارتباط عمیق و خالصانه با آفریدگار تواناى هستى است با داشتن آن ارتباط و پیوند احساس وحشت نمى کند و نیز از پیوستن دیگران به راه و رسم نجات بخش و افتخارآفرین خویش و بسیارى همراهان، شادمان و مغرور نمى گردد.

حضرت علی (ع) فرمود:

(خداوند بین دلهاى آنها الفت برقرار مى کند. ایشان از کسى و قدرتى وحشت ندارند و نه بخاطر پیوستن فرد یا قدرتى به گروهشان دچار )

 9- توحید خالص یاران

 غیر از خدا کسی را نمی شناسند و برای خدا بندگی می کنند.

 پیامبر(ص) فرمودند:

 (بهترین ایمان به خدا، این است که یقین بدانی هرکجا باشی ،خدا با توست.)

 10-یقین تزلزل ناپذیریاران

 (شک و دودلی در دل یاران حضرت راه ندارد عاشق خدا هستند انفاق می کنند با وجودی که خودشان نیاز دارند.)


11-اطاعت محض یاران

امام صادق (ع)می فرمایند:

 (ایمان این است که از خدا اطاعت شود و معصیت خدا صورت نگیرد.)

در خوف و رجا هستند؛ از یک سو امید به رحمت خدا دارند و از سوی دیگر احساس قصور می کند. یاران امام زمان خوف عاقلانه و عاشقانه نسبت به خدا دارند.

 در معارف دینی و اخلاقی 3 نوع ترس مطرح می شود، جبن، ترسی که به واسطه بی عقلی و بزدلی صورت می گیرد. خوف :ترسی عاقلانه که به واسطه عقل و درایت است.خشیت :ترس عاشقانه،

  در سوره بقره آیه 218می خوانیم:

(مومنان کسانی هستند که ایمان ثابت،هجرت از وطن،جهاد در راه خدا و امید به رحمت خدا دارند.)

 حضرت علی (ع) می فرمایند:

(اهل دین علاماتی دارند، وقتی شب فرا می رسد، چهره اش را بستر زمین قرار می دهد[یعنی با اشک ریختن و خلوت کردن با خدا] چنین کسانی چون همه سرمایه شان خدا و بندگی خداست ، از فقر نمی ترسند[ترس در وجودشان معنی ندارد، دنیا برایشان ارزش ندارد]بسیار ذاکر خدا هستند، لحظه ای قرار ندارند و دائماً در ذکر خدا هستند.کسانی که از یاد خدا غافل باشند ،زندگی پرمشقتی دارند.)

 12-روحیه شکرگزاری یاران

عبادت عاشقانه - یعنی غوطه ور شدن در عبادت با حضور قلب

روحیه توکل- یعنی خدا را وکیل در کارها قرار می دهند

رضای در راه خدا- رضا از توکل بالاتر است ، زیرا راضی هستند به آنچه خدا می داند.

اهل تسلیم هستند- تسلیم از رضا بالاتر است،چون دیگر منیت وجود ندارد،تسلیم درگاه خدا هستند و صبورند

 13-نیروی یاران

 در احادیث پیشوایان معصوم (ع) نیرو و قدرت یاران حضرت مهدی (عج) این گونه بیان شده است:

هنگامی که حضرت مهدی (عج) پرچمش را به اهتزاز در می آورد، خداوند هر گونه بیماری، آفت، ضعف، سستی و ناتوانی را از شیعیان برطرف می کند، قلب هایشان را مانند پاره های آهن می گرداند و به هر یک از آنان به اندازه نیروی 40 نفر می بخشد، خداوند ترس را از قلب هایشان خارج می کند و در قلب های دشمنان اهل بیت جای می دهد.

در زمان ظهور، یاران حضرت مهدی (عج) آن چنان قوی و نیرومند می گردد که اگر نیروی خود را برکوهی وارد کنند آن را از جای بر می کنند؛ آنان از شیر پر جرأت تر و از نیزه برنده تر خواهند بود، یاران حضرت مهدی (عج) با نیزه دشمنان خدا را مجروح می کنند و با شمشیر به آن ها ضربه می زنند و با قدم هایشان آنان را پایکوب و پایمال می کنند.

14-یاران مومنین واقعی

 حذیفه از رسول خدا(ص) در حدیثی روایت می کند :

 ( پس نجیبان از مصر و دلاوران از شام گروه هایی عراقی خارج می شود. آنان راهبان شب و شیران روز هستند و قلب هایشان گویا تکه ای آهن است. آن گاه میان رکن و مقام با حضرت مهدی [عج] بیعت می کنند.)

ابراهیم جریری از پدرش نقل کرده:

 ( که یاران مهدی[عج] مؤمنان حقیقی هستند)

جابر جعفیاز امام باقر (ع) روایت می کند که فرمود:

 ( میان رکن و مقام سی صد و چند نفر به تعداد اهل بدر با حضرت مهدی [عج]بیعت می کنند. در میان آنان نجیبان اهل مصر و دلاوران اهل شام و اخیار و نیکان اهل عراق هستند. پس تا وقتی خدا بخواهد می ماند)

15-محبت یاران به خدا

 سلیمان بن هارون عجلی از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود:

 ( یاران مهدی [عج] کسانی هستند که خداوند درباره آنان می فرماید:

 فسوف یاتی الله بقوم یحیهم و یحبونه اذله علی المومنین اعزه علی الکافرین مائده

به زودی خدا گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان (نیز) خدا را دوست دارند، آن ها با مؤمنان فروتن و بر کافران سرسخت و سرافرازند.)

 امام باقر (ع) هنگام تلاوت آیه:

 (بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأس شدید-- علیه شما بندگانی از خود را که جنگاورانی سخت کوش هستند بر می انگیزیم)

 آیا یاران امام زمان(عج) همه از پیروان مذهب شیعههستند؟

یاران حضرت را سه گروه تشکیل مى‌دهند

الف- 313نفر که یاران خاص هستند

ب- ده هزار نفر سپاهیان

ج- عموم شیعیان و محبان

 در روایتى از امام جواد(ع) آمده است:

 (پس هنگامى که این تعداد (313 نفر) از اهل اخلاص گرد او [در مکه و به اذن خدا] جمع شدند، خدا امر او را ظاهر کند. پس هنگامى که براى او عقد[ده هزار نفر مرد] کامل شد، به اذن خداى عزوجل خروج مى کند.)

یاران گروه اول و دوم

 کسانى هستند که ولایت و امامت امام مهدى (عج) را پذیرفته و لیاقت سربازى را در خود ایجاد کرده‌اند.

  یاران گروه سوم (شاید برخى از افراد گروه دوم)

 هم مى‌توانند از افرادى باشند که قبل از ظهور شیعه بوده و لیاقت یارى امام را پیدا کرده‌اند و هم مى‌توانند از افراد غیر شیعه باشند که با درک ظهور و شنیدن پیام دعوت امام (با توجه به فطرت الهى و عدالت‌خواهى و حق‌طلبى خود ) حضرت را بپذیرند و با همه وجود سر به اطاعت ایشان بگذارند. البته براى ظهور شرایطى ذکر شده است که در صورت فراهم آمدن آن‌ها، ظهور تحقق پیدا مى‌کند. مراد از شرایط انقلاب که ظهور و قیام حضرت مهدى (عج) نمونه کامل و بارز آن است، امورى است که پدیده انقلاب به آنها وابستگى وجودى دارد و تحقق آن، متوقف و مشروط به وجود این امور است.

 یاران امام چگونه علم به ظهور پیدا مى‌کنند؟

 در هنگام ظهور، حضرت از مکه قیام نموده، به فراخوان عمومى مى‌پردازد. در ابتدا یاران مخصوص که به عنوان فرماندهان سپاه حضرت به‌شمار مى‌روند - به سوى مکه مى‌آیند و در آنجا سپاهى با حلقه ده‌هزار نفرى از یاران را تشکیل مى‌دهند و سپس به لشکر حضرت افزوده شده و مؤمنان گروه گروه به ایشان مى‌پیوندند و آنان در رکاب امام زمان (عج) به طرف مدینه حرکت مى‌کنند و از آنجا به طرف کوفه رهسپار مى‌شوند و سپس به فتح عالم و نابودى سنگرهاى کفر همت مى‌گمارند.

 امام محمدباقر (ع) فرموده‌اند:

(هنگا

/ 1 نظر / 48 بازدید
hossein

دسته شما درد نکنه فقط میتونم بگم خدایا ظهور را نزدیک فرما و مرا جزو آنها(313 نفر) قرار بده البته من یک جا خوندم که نوشته بود اسمه تمامی یارانه خاصه امام در یک جا نوشته شده و به امام داده شده اللهم عجل اللولیک الفرج