حافظ و شاخه نبات

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن   شب  قدر  که  این  تازه  براتم دادند

بعد  از  این  روی  من  و  آینه  وصف جمال

                                                         که  در  آن  جا خبر   از جلوه  ذاتم   دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق  بودم  و  این‌ها  به زکاتم  دادند

هاتف  آن روز  به من  مژده  این  دولت داد

که  بدان  جور  و  جفا صبر و  ثباتم دادند

این  همه  شهد  و شکر کز سخنم می‌ریزد

اجر  صبریست کز  آن  شاخ  نباتم  دادند

همت   حافظ   و   انفاس   سحرخیزان  بود

که    ز    بند    غم    ایام    نجاتم   دادند

 

/ 0 نظر / 10 بازدید