اربا اربا + تصویر

اِرباً اِربا

 

بیایید ای جوانان گلاب آرید و قرآن

که اکبر می رود در جنگ عدوان

نمایم من دعایش زره آرید برایش 

                                که  شاید  زنده  برگردد زمیدان

 

/ 0 نظر / 70 بازدید