نشانه های حتمی ظهور امام زمان ( سید یمانی)

(و خروج السفیانی من الشام و الیمانی من الیمن ... ؛ هنگام خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن )

 فاصله آغاز جنبش یمانی ـ که به نام او در احادیث اشاره‌ای نشده است ـ تا زمان ظهور امام مهدی(عج) شش ماه است یعنی از آنجا که ظهور آن حضرت در ماه محرم است قیام یمانی در ماه رجب پیش از آن شروع خواهد شد.

 امام صادق(ع) در حدیثی فرمودند:

 (خروج الثلاثة الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنة واحدة فی شهر واحد فی یوم واحد ؛ خروج سه نفر خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز است.)

 به دلالت دو حدیث اخیر جنبش سفیانی در ماه رجب یعنی شش ماه پیش از ظهور امام مهدی(عج) خواهد بود و به دلالت حدیث نخست یمانی هم زمان با سفیانی جنبش خود را آغاز خواهد کرد. در نتیجه قیام یمانی در ماه رجب و شش ماه پیش از ظهور خواهد بود.

از دیگر نکات مربوط به شخصیت یمانی که در احادیث بر آن تاکید شده است این است که یمانی شخصیتی مثبت است و انگیزه قیام او اصلاح وضعیت موجود و دعوت به سوی امام مهدی(عج) است.

 امام باقر(ع) در این باره فرمودند:

 (و لیس فی الرایات رایة اهدی من رایة الیمانی هی رایة هدی لانه یدعو الی صاحبکم ؛ در میان پرچم‌ها پرچمی هدایت یافته‌تر از پرچم یمانی نیست. او پرچم هدایت است زیرا به سوی صاحب شما دعوت می‌کند.)

 و امام صادق(ع) فرمودند:

 (فلیس فیها رایة باهدی من رایة الیمانی تهدی الی الحق ؛ در میان پرچم‌ها پرچمی هدایت یافته‌تر از پرچم یمانی نیست او به حق دعوت می‌کند)

و به همین دلیل است که به مومنان سفارش شده است که هنگام قیام یمانی به سوی او بشتابند و او را یاری نمایند امام باقر(ع) در این باره چنین فرموده‌اند:

 (و اذا خرج الیمانی فانهض الیه فان رایته رایة هدی و لما یحل لمسلم ان یلتوی علیه فمن فعل ذلک فهو من اهل النار ؛ چون یمانی خروج کرد به سوی او بشتاب زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او مقابله کند. پس هر کس چنین کند از اهل آتش خواهد بود.)

به عقیده شیعیان سید یمانی شخصیتی در آخرالزمان است. گفته شده که وی در نزدیکی ظهور از یمن برای یاری حضرت  حجت بن حسن  عسکری(عج) قیام می‌کند. همزمان با شورش سفیانی در شام، او هم در یمن قیام کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. یمانی از فرزندان زید بن علی بن حسین است. سید یمانی به همراه سید خراسانی و سفیانی هر سه در یک سال و یک ماه و یک روز پشت سرهم ظاهر خواهند شد و زمان خروج این سه تن به طور قطع شش ماه

احادیث مختلف در مورد سید یمانی

 احادیث فروانى به حتمى بودن خروج یمانى دلالت مى‏کند.

مرحوم کلینى با سند صحیح از امام صادق‏(ع) روایت کرده که فرمود:

(پیش از قیام قائم پنج نشانه است: بانگ آسمانى، سفیانى، خسف، قتل نفس‏زکیه و یمانى.

راوى پرسید: اگر پیش از آنکه این نشانه‏ها رخ دهد، یکى از اهل بیت شما خروج کند، آیا ما نیز همراه او خروج کنیم؟ فرمود: نه.)

در این حدیث اگر چه لفظ حتمى نیامده، ولى اینکه امام‏علیه السلام رواى را نهى کرده از اینکه پیش از تحقق این نشانه‏ها خروج کند، علامت حتمى بودن آن نشانه‏ها مى‏باشد.

مرحوم کلینى این حدیث را با پنج واسطه از امام صادق‏علیه السلام روایت کرده که همه آنها از نظر اهل رجال مورد وثوق مى‏باشند. علامه مجلسى پس از نقل حدیث آن را حسن در حدّ صحیح دانسته و از شهید ثانى نقل کرده که او نیز بر صحّت آن گواهى داده است.

 امام صادق‏(ع) در حدیث دیگرى علائم حتمى را بر شمرده و در ضمن آن فرموده:

(وَ الَْیمانىُّ مِنَ الَمحتُوم؛ یمانى نیز از علائم‏حتمى است.)

 در محضر امام صادق‏(ع) از خروج سفیانى گفتگو شد، امام ‏(ع) فرمود:

( اَنىََّ یَخْرُجْ ذلِکَ؟ وَ لَمَّا یَخرج کاسِرُ عَیْنَیْهِ بِصَنعاء؛ چگونه ممکن است او خروج کرده باشد، در حالیکه هنوز در هم کوبنده دیدگانش از صنعا خروج نکرده است؟)

این حدیث سندش قوى نیست. ولى به روشنى دلالت مى‏کند که خروج یمانى حتمى است. زیرا بدون یمانى، سفیانى در کار نیست.

 ویژگیهاى سید یمانی

 محل خروج

در احادیث فروانى تصریح شده که یمانى از یمن خروج مى‏کند. از جمله فضل ‏بن شاذان با سند صحیح از امام صادق‏(ع) روایت کرده که در ضمن یک حدیث بسیار طولانى فرمود:

( وَ خُروجُ السُّفیانى مِن الشَّام، وَ الَْیمانىِّ مِنَ الَیمن؛ سفیانى از شام و یمانى از یمن خروج مى‏کند.)

فضل‏بن شاذان این حدیث را فقط با دو واسطه از امام صادق‏علیه السلام روایت کرده که آنها هر دو مورد وثوق هستند.

شیخ صدوق نیز همین فراز را در ضمن حدیثى طولانى با سلسله اسنادش از امام ‏باقر علیه السلام روایت کرده است. نعیم بن حماد نیز با سلسله اسناد خود در ضمن یک حدیث طولانى از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود:

(ثُمَّ یَصیرُ اَلیهِم مَنصور الیمانىُّ مِن صَنْعاء بِجُنودهِ، وَ لَهُ فَورةُ شَدیدَة؛ سپس یمانى پیروز با لشکریانش از صنعا با یک جنب و جوش خاصى به سوى آنها حرکت مى‏کند.)

 زمان خروج

خروج یمانى از نشانه‏هاى حتمى و در آستانه ظهور مى‏باشد. همانگونه که کسى نمى‏تواند براى ظهور وقت تعیین کند، براى خروج یمانى و سفیانى نیز هرگز کسى نمى‏تواند وقت تعیین کند. آنچه مسلم است این که خروج یمانى مقارن با خروج سفیانى است. چنانکه در احادیث فراوان به آن تصریح شده است:

فضل‏بن شاذان با سند صحیح از امام صادق‏علیه السلام روایت مى‏کند که در ضمن یک حدیث طولانى فرمودند:

(قَد یَکونُ خُروجُه وَ خُروج الیمانىِّ مِنَ الیمن مَع الرَّایاتِ البیضِ فى یَومٍ واحِدٍ وَ شَهرٍ واحِد وَ سُنَّةٍ واحِدَة؛ خروج سفیانى با خروج یمانى از یمن با پرچمهاى سفید در یک روز، در یک ماه و در یک سال رخ خواهد داد.)

فضل ‏بن شاذان این حدیث را با سه واسطه از امام صادق‏ (ع) روایت کرده که هر سه در اوج وثاقت مى‏باشند. در نتیجه از بالاترین سطح صحت برخوردار مى‏باشد.

از امام صادق‏(ع) روایت شده که فرمود:

( یمانى و سفیانى همانند دو اسب مسابقه به دنبال یکدیگر فرا مى‏رسند.)

محمدبن مسلم گوید:

( یَخرجُ قَبلَ السُّفیانى مِصْرىٌّ وَ یَمانى؛ پیش از سفیانى مصرى و یمانى خروج مى‏کنند.)

در این حدیث اگر چه به نام معصوم تصریح نشده، ولى بى گمان محمد بن مسلم آن را از غیر معصوم نقل نمى‏کند. از این حدیث استفاده مى‏شود که اگر چه سپاه سفیانى و سپاه یمانى همانند دو اسب مسابقه وارد کوفه مى‏شوند، ولى خروج یمانى پیش از خروج سفیانى خواهد بود.

امام رضا(ع) مى‏فرماید:

(خروج سفیانى، یمانى، مروانى و شعیب‏بن‏صالح و دستى که ظاهر مى‏شود و چنین و چنان مى‏کند، پیش از این امر(ظهور حضرت) رخ مى‏دهد.)

امیر مؤمنان(ع) در یک حدیث بسیار طولانى، پس از تشریح نبردهاى خونین کوفه مى‏فرماید:

( ناگهان سپاه خراسانى و یمانى همانند دو اسب مسابقه به دنبال یکدیگر پدیدار مى‏شوند.)

امام باقر(ع)در ضمن یک حدیث طولانى مى‏فرماید:

(خروج سفیانى، یمانى و خراسانى در یک سال، یک ماه و یک روز خواهد بود.)

از جمع‏بندى احادیث یاد شده به این نتیجه مى‏رسیم که خروج یمانى با خروج آشوبگران و فتنه‏جویانى چون سفیانى، مروانى و مصرى، و اصلاح جویانى چون خراسانى و شعیب‏بن صالح مقارن و همزمان خواهد بود.

پرچم یمانى

در احادیث فراوان پیرامون پرچم یمانى گفتگو شده و تصریح شده که در میان پرچم‏هایى که آنروز در اهتزاز خواهد بود، پرچمى هدایت یافته‏تر از پرچم یمانى نیست.

فضل‏ بن‏شاذان با سند صحیح از امام ‏صادق‏علیه السلام روایت کرده که فرمود:

(خُروجُ الثلاثَةِ: الخُراسانىِّ وَ السُّفیانىِّ وَالیمانىِّ فی سَنَةٍ واحدةٍ، فی شهرٍ واحدٍ، فی یومٍ واحدٍ، فَلیسَ فیها رایَةٌ بِأهْدى مِن رایَةِ الیمانى، تَهدى الَى الحَقِّ؛ خروج سه تن: خراسانى، سفیانى و یمانى در یکسال، یک ماه و در یک روز مى‏باشد. در این میان پرچمى هدایت یافته‏تر از پرچم یمانى نیست که به سوى حق هدایت مى‏کند.)

این حدیث را فضل‏بن شاذان با سه واسطه روایت کرده که هر سه در حد اعلاى وثاقت هستند. در نتیجه حدیث صحیح و معتبر مى‏باشد.

در حدیث دیگرى که تحت عنوان زمان خروج از طریق فضل‏بن شاذان با سند صحیح روایت کردیم، آمده بود:

(خروج یمانى از یمن با پرچم‏هاى سفید.)

امام باقر (ع) نیز در حدیث مفصلى از خروج یمانى، خراسانى و سفیانى گفتگو نموده، از تقارن آنها سخن گفته و در پایان مى‏فرماید:

( وَ لَیسَ فی الرَّایاتِ رایَة اَهْدى مِن رایَةِ الیمانى، هِى رایةُ هُدىً، لاَنَّهُ یَدعوُ الى صاحِبِکُم؛ در میان این پرچم‏ها، پرچمى هدایت یافته‏تر از پرچم یمانى نیست. آن پرچم هدایت است، زیرا او شما را به سوى صاحب‏تان فرامى‏خواند.)

 آیین یمانى

 از احادیث یاد شده به روشنى استفاده مى‏شود که او تابع مذهب اهل‏بیت‏(ع) مى‏باشد. از معصوم نیز مطلبى رسیده که آن را تأیید مى‏کند. در فتنه ابو مسلم خراسانى برخى او را محبِّ اهل‏بیت مى‏پنداشتند و او را با یمانى تطبیق مى‏کردند.

 امام صادق‏(ع)فرمود:

(لا، اَلیمانى یُوالى عَلیّاً وَ هذا یَبْرَأُ مِنه؛ نه، این طور نیست، یمانى از على‏علیه السلام پیروى مى‏کند، درحالیکه او از آن حضرت بیزارى مى‏جوید.)

 نسب یمانى

در ضمن یک حدیث طولانى امام صادق‏(ع) نشانه‏هاى ظهور را برشمرده، در پایان مى‏افزاید:

(وَ خُروج رَجلٍ مِن وُلْدِ عَمِّى زَیدٍ بِالیمَن، وَ انْتِهاب سِتارَةِ البَیت؛ و خروج مردى از تبار عمویم زید در یمن و به یغما رفتن پرده کعبه.)

اگر منظور از این شخصى که از یمن خروج مى‏کند، یمانى موعود باشد، حدیث تصریح مى‏نماید به اینکه نسب او به جناب زید بن على بن الحسین‏(ع) مى‏رسد.

 اسم و لقب یمانى

در احادیث معصومین نام یمانى ذکر نشده، تنها سرِ نخى که داریم پیشگویى سطیح کاهن براىِ ذى یزن پادشاه یمن است که در شمار نشانه‏هاى ظهور مى‏گوید:

(سپس نام‏آورى از یمن، از صنعا و عدن پدیدار شود که چون پنبه سفید باشد. نامش حسن یا حسین است. با خروج او فتنه‏ها در هم شکند. آن‏گاه مهدى آن فرخنده مبارک، آن هادى هدایت‏گر، آن سیدعلوى ظاهر مى‏شود. همگان از این عنایت الهى خشنود شوند، با نور او تاریکى رخت بر بندد.)

علی‌رغم توجه خاص محدثان و سیره‏نویسان به پیش‏گویى‏هاى سطیح کاهن و نقل آن در کتب، سخنان او حجت شرعى نیست، لیکن تنها منبعى است که از نام یمانى و سیماى نورانى او سخن گفته است.

در شمارى از احادیث فتن و ملاحم از یمانى به عنوانِ اَمیرُ الْعُصَب یعنى فرمانده گروهان تعبیر شده و در برخى دیگر تصریح شده که فرمانده گروهان یمنى و قرشى است، یعنى از اهل یمن و از تیره قریش است. و آن مؤیَّد است با حدیث امام صادق(ع)که او را از تبار زید شهید معرفى فرموده است.

و در حدیث دیگرى آمده است که منظور از عُصَب؛ گروهان یمنى‏ها مى‏باشد. و در برخى احادیث از او به عنوان منصور یعنى پیروز تعبیر شده است.

و در برخى از لشکریان یمانى ستایش شده که از او پیروى مى‏کنند، تکسواران همدان و خولان پیشاپیش یمانى مى‏آیند و در میان رکن و مقام با آن حضرت بیعت مى‏کنند.

 تقارن خروج یمانى با سید خراسانی

 در برخى از احادیث از تقارن خروج یمانى با جنبش سید حسنى گفتگو شده است.

کلینى با سند صحیح در ضمن حدیثى از امام صادق‏(ع) روایت کرده که فرمود:

(وَ اَقْبَل الیمانى وَ تَحرَّکَ الحَسَنىُّ وَ خَرجَ صاحِبُ هذَا الأمر؛ یمانى پیش بتازد، حسنى به جنبش درآید و صاحب این امر خروج فرماید.)

کلینى این حدیث را با چهار واسطه روایت کرده که هر چهار تن در اوج وثاقت هستند و حدیث صحیح مى‏باشد.

در احادیث فراوان از نبرد سخت یمانى با سفیانى سخن رفته، تصریح شده که چون دو اسب مسابقه آنها را دنبال کرده، تار و مار مى‏کند، و بر اساس روایت صحیح، سفیانى و پسرش به دست یمانى به هلاکت مى‏رسند.

در احادیث فتن و ملاحم، یمانى جایگاه بسیار رفیعى دارد که ما به جهت محدود بودن صفحات این نوشتار، به همین مقدار بسنده نموده و اضافه مى‏کنیم که حضرت باقر (ع) در مقام لزوم یارى رساندن به یمانى مى‏فرماید:

(وَ اِذا خَرَجَ الیمانى فَانْهَضِ اِلَیهِ، فَانَّ رَایتَهُ رایَة هُدىً، وَ لا یَحِلُّ لِمُسْلمٍ اَنْ یَلْتَوىَ عَلیه، فَمنْ فَعَل ذلِکَ فَهو مِن اَهلِ ‏النَّارِ، لأنَّهُ یَدعوُ اِلَى الحَقِّ و الى صِراطٍ مُستَقیم؛ چون یمانى خروج کند به سویش بشتاب. زیرا پرچم او پرچم هدایت است. بر هیچ مسلمانى جایز نیست که بر او بتازد. زیرا او به سوى حق و به راه راست فرا مى‏خواند.)

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید