مدح مولا علی(ع)

تابنده    آن    ز   جان    تابنده   شدم

                                                            همچو    سر   ز لفین  تو  تابنده   شدم

در   پیش  تو  ای  نگار  تابنده   شدم

                                                             چو     مهر  فروزنده   و  تابنده   شدم

اکنون که جهان منور از نور  هدا ست

                                                             ز آئینه  دل   جلوه  حق   کفر  زداست

بتخانه به یمن  مقدمش  گشته حرم

                                                             میلاد  علی  ولی  حق  شیر  خداست

ما  ذکر   علی   ورد  زبان  ساخته ایم

                                                             جز   آل   علی   به  کس  نپرداخته ایم

                                                      

 

/ 0 نظر / 10 بازدید