یاران امام زمان(شعیب بن صالح)

( روی حذلم بن بشیر قال: قلت لعلی بن الحسین: صف لی خروج المهدی وعرفنی دلائله وعلاماته فقال: یکون قبل خروجه خروج رجل یقال له عوف السلمی بأرض الجزیرة ویکون مأواه تکریت وقتله بمسجد دمشق ثم یکون خروج شعیب بن صالح من سمرقند ثم یخرج السفیانی الملعون من الوادی الیابس، وهو من ولد عتبة بن أبی سفیان، فإذا ظهر السفیانی اختفی المهدی ثم یخرج بعد ذلک.)

در نسخه خطی ابن حماد از علی روایت شده‌است که گفته‌است:

(وقتی سواران سفیانی به سوی کوفه رفتند، گروهی را در جستجوی اهل خراسانمی‌فرستد و در این حال اهل خراسان به طلب مهدی بیرون می‌آیند آنگاه هاشمی بادرفش‌های سیاه در حالیکه شعیب بن صالح در پیشاپیش آنها حرکت می‌کند با امام مهدیملاقات می‌کند و همچنین آن حضرت در محل دروازه استخر با یاران سفیانی برخوردمی‌کنند و بین آنها نبردی بزرگ رخ می‌دهد. در این هنگام درفش‌های سیاه آشکار می‌شودو سواران سفیانی پا به فرار می‌گذارند در این بحبوحه مردم آرزوی دیدار مهدی راداشته و او را می‌جویند.)

از محمد بن حنیفه نقل شده‌است که فرمود:

(درفشهای سیاهی از بنی‌عباس و پس از آن درفش‌های سیاه دیگری از خراسانخروج می‌کنند که حاملان آن‌ها کلاه سیاه و لباس سفید بر تن دارند، پیشاپیش آنانمردی است که وی را صالح بن شعیب یا شعیب بن صالح می‌نامند او از قبیله بنی‌تمیم استآنان نیروهای سفیانی را شکست داده و دربیت‌المقدسفرود می‌آیند تا مقدمه حکومت حضرت مهدی عج را فراهم آورند، تعداد سیصد تندیگر از شام به او می‌پیوندد،  فاصله خروج او تا تقدیم زمام امور را به  حضرت  مهدیعع هفتاد و دو ماه می‌باشد.)

رسول اکرم (ص)می‌فرمایند:

(سپاهیان خراسان به حرکت در می‌آیند شعیب ‌بن صالح تمیمی در طالقان به آنان می‌پیوند)

 آن‌چه مشخص است حرکت لشگر سید خراسانی به سمت عراق در عصر کنونی ... ظاهرا روایات شریف پیوستن شعیب و سید خراسانی به لشگر ایران که به سمت عراق عازم است را در منطقه طالقان می‌دانند... بدون شک و به اذعان اکثر کارشناسان و پیش بینی روایات این رویارویی بزودی رخ خواهد داد.

 خصوصیات شعیب بن صالح

در خصوص صفات شعیب بن صالح تمیمی در روایات داریم که:

( جوانی است از شهر ری ، گندم گون ، لاغر ، دارای محاسن کم پشت ، صاحب بصیرت و یقین ، از جنگ‌آوران نام آور و ممتاز ، مردی شکست ناپذیر)

 در روایات صفات دیگری هم برای شعیب گفته شده است. درخصوص مدیریت ، تدبیر و بصیرت

روایات مختلف در مورد شعیب بن صالح

الف ) پرچم های سیاهی برای نبرد با سفیانی به حرکت در می آیند که میان آن ها جوانی از بنی هاشم است که صورتش چون قرص قمر است و در دست چپش[نسخه دیگر: دست راستش] خالی است . در پیشاپیش این سپاه شعیب بن صالح تمیمی است که کلاه های سپاهیانش سیاه است وجامه هایشان سپید. سپاه سفیانی را شکست می دهند و به سوی غرب پیش می روند تا به بیت المقدّس می رسند و زمینه را برای حضرت مهدی (عج) فراهم می کنند.

ب) مردی گندم گون ،چهار شانه و کوسه به نام شعیب بن صالح،با چهار هزار نفر از ری خروج می کند که در پیش قدم ظهور حضرت مهدی(عج) است. کسی در برابرش ایستادگی نمی کند جز اینکه کشته می شود.

ج) مردی ازقزوین خروج می کند که با یکی از پیامبران هم نام است. مشرک و مؤمن به اطاعتش می شتابند. کوه ها را پر از رعب و وحشت می سازد.

د) سپاهیان خراسان به حرکت در می آیند. شعیب بن صالح تمیمی در طالقان به آن ها می پیوندد . در خوزستان به یک سید موسوی بیعت می شود. پرچمی برای چماق داران کرد فراهم می شود .عرب ها بر سرزمین ارمنی ها و سیکلوب ها غلبه می کنند و هرقل(آسیای صغیر) در برابر فرمانده هان سفیانی تسلیم می شود.

ه) جوانی خوش اندام از حوالی قزوین و دیلم برای نصرت آل محمد(ص) خروج می کند و با بانگی رسا و بیانی شیوا پیروان آل محمد(ص) را ندا می کند: که ای آل محمد(ص) بانگ ستم دیده غمین را لبیک گویید. گنجینه های طالقان به او پاسخ مثبت می دهند. چه گنج ها و گنجینه هایی ! که از طلا و نقره نیستند بلکه مردانی فولادین هستند که بر یابو های ابلق سوارند و سلاح های کوتاهی در دست دارند. از شوق و علاقه ای که به جهاد دارند ،جست و خیز می زنند و خود را به سپاه دشمن می زنند ،می جنگند و پیروز می شوند. فرمانده آن ها مردی از تمیم به نام شعیب بن صالح است. بزرگ و کوچک شمشیر به دست گرفته وارد کارزار می شوند. سید حسنی که صورتش چون ماه تابان است،در این نبرد شمشیر می زند و با ستمگران نبرد می کند تا وارد کوفه شود و کوفه را ستاد فرماندهی خود قرار دهد. آنگاه به او خبر می رسد که حضرت مهدی(عج) ظهور فرموده است.

و) شعیب بن صالح جوانی است نورس، زرد و گندم گون ،کوسه و خفیف للـّّحیه  کسی در برابرش نمی ایستد جز اینکه کشته می شود. اگر با کوه ها درگیر شود از بن بر می کند تا وارد سرزمین قدس شود. او پرچم دار حضرت مهدی(عج) خواهد بود.

 اندر حکایت شعیب بن صالح

شعیب بن صالح فرمانده رشیدی است که حسب آنچه در روایات بهآنها اشاره شده، در سمت ریاست قوای نظامی سید خراسانی، او و یاران ایرانی‌اش را درحرکت به سوی عراق و سرکوبی بخشی از سپاه سفیانی و بالاخره، ملاقات با امام زمان (ع)در روزهای آغازین قیام یاری می‌دهد.

 نسبت به شعیب بن صالح و یا صالح بن شعیب باید گفت که روایات ، ویژگیهای وی را ذکر نموده اند ، او جوانی است گندم گون و لاغر ، دارای محاسنی کم پشت ،‏صاحب بصیرت و یقین ، اراده ای استوار،جنگاوری ممتاز و شکست ناپذیر

 اگر کوه ها در مقابلش بایستند آنها را در هم می کوبد و راه عبور خود را از میان آنها باز می کند.

 البته احتمال دارد که جهت حفظ جانش ، نام او نامی مستعار باشدتا وعده الهی محقق شود ، همچنین امکان د ارد که نام او و نام پدرش مشابه شعیب و صالح و یا به معنای این دو باشد .

بر خی از روایات وی را اهل سمرقند می دانند اما بیشتر روایات می گوید که او اهل ری است و با قبیله بنی تمیم نسبتی دارد و یا از نژاد یکی از شاخه های بنی تمیم بنام (محروم ) است و یا اینکه غلامی از بنی تمیم است ، بهر حال اگر این مطلب صحیح باشد احتمال دارد وی اهل جنوب ایران باشد زیرا در آنجا هنوز عشایری از قبیله های  بنی تمیم وجود دارند یا از قبیله بنی تمیم باشد که در صدر اسلام به استان خراسان هجرت کردند و امروزه بیشتر آنان در مردم ایران هضم شده و فقط چند روستای کوچک نزدیک مشهد از آنان باقی است که با زبان عربی هم صحبت می کنند و یا اینکه رابطه خویشاوندی و نسبی با آنها داشته باشد.

 

 

 

 


 

 

/ 1 نظر / 141 بازدید
محمدعلی ابراهیم سعید

بسم الله الرحمن الرحیم سلام حضرت مهدحی سلام الله علیهافرمودند: درزمان غیبت مابه فقیهان جامع الشرایط!؟رجوع کنیدوراه حل مشکلات خودراجویاشوید!؟؟؟؟