دشمنان امام زمان ( ابقع و اصهب)

 اصهب

در لغت به معنای شتر سرخ مو؛ شتر سفیدی که با سرخی آمیخته؛ و نام چشمه‌ای در میان بصره و بحرین و به معنای دشمن است و به رومیان نیز از جهت رنگ چهره و دشمنی با اسلام گفته می‌شود.

(اصهب) و (ابقع) دو رهبر مخالف سفیانی هستند که سفیانی بر آنها پیروز شده و بر منطقه تسلط می‌یابد. روایات بسیاری به صورت متواتر رسیده که حاکی از درگیری بزرگ سفیانی با آنان در قرقیسیا، واقع در مرز سوریه، عراق و ترکیه می‌باشد.

این نبرد از جنگ‌های بزرگ است که از پیش وعده داده شده، و انگیزه آن درگیری و کشمکش بر سر گنجی است که در مجرای نهر فرات و یا نزدیک آن کشف می‌شود.

 در روایات آمده که اصهب کافر قیام نمی‌کند، جز به هنگام شدت یافتن فتتنه‌ها و کثرت حوادث و فجایع.

 امام باقر علیه السلام نیز می‌فرماید:

(از شراصهبِ اَبرص پرهیز کن.

 پرسیدند: اصهب کیست؟

فرمود: اَبرص.

 پس فرمود:

از شر سفیانی نیز پرهیز کن و از شرّ آن عدّه از آل محمد که شواذ دارند برحذر باش.)

 در این حدیث، اَصهب و ابقع یک نفر معرفی شده که بر اساس احادیث دیگر، دو نفر هستند. در این حدیث به شیعیان امر شده که تحت تأثیر تبلیغات اَصهب و ابقع و سفیانی و شواذّ آل محمد قرار نگیرند و به سودشان شمشیر نزنند.


 ابقع

 از رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) روایت شده :

(که خروج ابقع در مصر و به دنبال دیده شدن ستاره دنباله دار وکسوف خورشید و خسوف ماه در رمضان خواهد بودکه همه این ها در نزدیکى ظهور روى خواهد داد)

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید