یاران امام زمان( حضرت خضر علیه السلام)

پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند ، ماهى خودشان را فراموش کردند ، و ماهى در دریا راه خود را در پیش گرفت. و رفت.

و هنگامى که از آنجا گذشتند ، موسى به جوان خود گفت : غذایمان را بیاور که راستى ما از این سفر رنج بسیار دیدیم .

گفت : دیدى ؟ وقتى به سوى آن صخره پناه جستیم ، من ماهى را فراموش کردم ، و جز شیطان ، کسى آن را از یاد من نبرد ، تا به یادش باشم ، و به طور عجیبى راه خود را در دریا پیش گرفت .

گفت : این همان بود که ما مى جستیم . پس جستجو کنان ردِّ پاى خود را گرفتند و برگشتند . تا بنده اى از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتى عطا کرده و از نزد خود به او دانشى آموخته بودیم . موسى به او گفت : آیا تو را ـ به شرط اینکه از بینشى که آموخته شده اى به من یاد دهى ـ پیروى کنم ؟

گفت : تو هرگز نمى توانى همپاى من صبر کنى . و چگونه مى توانى بر چیزى که بر شناخت آن احاطه ندارى صبر کنى ؟  گفت : ان شاء الله مرا شکیبا خواهى یافت و در هیچ کارى تو را نافرمانى نخواهم کرد . گفت : اگر مرا پیروى مى کنى ، پس از چیزى سؤال مکن ، تا خود از آن با تو سخن آغاز کنم  .

پس رهسپار گردیدند، تا وقتى که سوار کشتى شدند ، وى آن را سوراخ کرد.

موسى گفت : آیا کشتى را سوراخ کردى تا سرنشینانش را غرق کنى ؟ واقعاً که کار ناروایى کردى.»گفت : آیا نگفتم که تو هرگز نمى توانى همپاى من صبر کنى ؟

موسى گفت : به سبب آنچه فراموش کردم ، مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر .

پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند . بنده ما او را کشت . موسى به اوگفت: آیا شخص بى گناهى را بدون اینکه کسى را به قتل رسانده باشد کشتى ؟ واقعاً کار ناپسندى مرتکب شدى . گفت : آیا به تو نگفتم که هرگز نمى توانى همپاى من صبر کنى ؟

موسى گفت : اگر از این پس چیزى از تو پرسیدم ، دیگر با من همراهى مکن واز جانب من قطعاً معذور خواهى بود  .

پس رفتند تا به اهل قریه اى رسیدند . از مردم آنجا خوراکى خواستند ، ولى آنها از مهمان نمودن آن دو خوددارى کردند . پس در آنجا دیوارى یافتند که مى خواست فرو ریزد ، و بنده ما آن را استوار کرد ، موسى گفت : اگر مى خواستى مى توانستى براى آن مزدى بگیرى .

گفت : این بار ، دیگر وقت جدایى میان من و توست . به زودى تو را از تأویل آنچه که نتوانستى بر آن صبر کنى آگاه خواهم ساخت

اما کشتى ، از آن بینوایانى بود که در دریا کار مى کردند ، خواستم آن را معیوب کنم ، چرا که پیشاپیش آنان پادشاهى بود که هر کشتى درسترا به زور مى گرفت .

و اما نوجوان ، پدر و مادرهر دو مؤمن بودند ، پس ترسیدیم مباداآن دو را به طغیان و کفر بکشد . پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به پاک تر و مهربان تر از او عوض دهد .

و اما دیوار ، از آن دو پسر بچه[یتیم در آن شهر بود ، و زیر آن ، گنجى متعلق به آن دو بود ، و پدرشان مردى نیکوکار بود ، پس پروردگار تو خواست آن دو یتیم[به حدّ رشد برسند وگنجینه خود را که رحمتى از جانب پروردگارت بود ، بیرون آورند . و این کارهارا من خود سرانه انجام ندادم . این بود تأویل آنچه که نتوانستى بر آن شکیبایى ورزى )

این آیات دلالت دارد که حضرت  خضر (ع) از سپاهیان خدا و عهده دار وظایفى ویژه بر روى زمین است .

روایت شده که گاهى به حضور پیامبر(ص) ظاهر مى شد و پس از درگذشت ایشان به اهل بیت(ع) تسلیت مى گفت و بر آنها ظاهر مى شد .

روایت شده که خدمت برخى امامان هم ظاهر شده است . او روى زمین مى گردد و گاه در مسجد کوفه و سهله نماز مى گزارد و در زمان غیبت ، همراه امام مهدى(عج) است .

کمال الدین از امام رضا(ع) آورده است :

(خضر از آب حیات نوشیده و تا زمانى که در شیپور قیامت دمیده شود، زنده است. نزد ما مى آید و سلام مى کند ولى ما فقط صدایش را مى شنویم و خودش را نمى بینیم . اگر از وى یاد شود ، مى شنود و گواه است . پس هر یک از شما او را یاد کرد ، بر وى سلام بفرستد . هر سال در موسم حج حاضر مى شود و تمام مناسک را انجام مى دهد و در  عرفه مى ایستد و دعاهاى مؤمنان را آمین  مى گوید . در زمان غیبت ، خدا وى را مونس تنهایى و وحشت قائم ما کرده و به او رسیدگى مى کند .)

نام  ونصب حضرت خضر (ع)

همانگونه که تاریخ نویسان در نام حضرت خضر اختلاف دارند، در نسب اونیز اختلاف دارند.

طریحی به نقل این اقوال پرداخته می نویسد:

(خضر صاحب موسی به فتحخاء و بکسر آن و سکون ضاد و فتح و یا کسر آن. وی فرزند ماعید بن عیص بن اسحاق است. )

و برخی گفته اند:

( نامش ایلیا فرزند ملکان بن قالع بن قالع بن ارفخشد بن سام بن نوحمی باشد.)

 و در برخی شروح آمده که :

(نامش الیاس بن ملکان بن ارفخشد بن سام بن نوح است)

 و گفته شده که نامش ایلیا بن عامیل بن شمالخین بن اریا بن علقما بن عیص بن اسحاق بنابراهیم است. همچنین گفته اند نامش ارمیا بن حلشا، و از اسباط هارون بوده است.)

(ولیصحیح تر آن است که اهل سیره نقل کرده و آنچه که از پیامبر رسیده که نامش بلیا بنملکان عامر بن ارفخشد بن سام بن نوح می باشد.)

 بنابراین نام اصلی وی خضر نبوده بلکهبه خاطر صفاتی که در او بوده است به خضر معروف شده است. بدیهی است نام این مرد، هرچه باشد مهم نیست، مهم این است که او یک دانشمند الهی بود، و مشمول رحمت خاصپروردگار، و مامور به باطن و نظام تکوینی جهان، و آگاه از پاره ای از اسرار، و ازیک جهت معلم موسی بن عمران، هر چند موسی در پاره ای از جهات بر او مقدم بوده است. ودر اینکه او پیامبر بوده است یا نه باز روایات مختلفی داریم.

ثبات الهداة مى گوید :

(نام  خضر  ،  خضرویه  است . و چون بر زمینى خشک نشست و سبز شد ، به این اسم نامیده شد . عمر او از همه انسان ها طولانى تر است . نامش چنین است : الیاس بن ملکان بن عامر بن ارفخشد بن سام بن نوح اما نمى توان امثال این روایات درباره حَسَب و نَسب پیامبران را پذیرفت ، چون از اسرائیلیاتى که در آنها دروغ بسیار هست ، تأثیر پذیرفته اند .)

داستان موسی و خضر (ع)

از داستانهای جالب زندگی موسی(ع) ماجرای شیرین او با حضرت خضر ـ علیه السلام ـ است که در قرآن سورهکهف آمده و دارای نکات و درسهای آموزنده گوناگونی است، در این راستا نظر شما بهفرازهایی زیر از آن داستان جلب میکنیم.

سخنرانی موسی (ع) و ترکاولی او

هنگامی که فرعون و فرعونیاندر دریای نیل غرق شده و به هلاکت رسیدند، بنیاسرائیل به رهبری حضرت موسی (ع) پس از سالها مبارزه، پیروز شدند و زمام امور رهبری به دست موسی (ع) افتاد.

او در یک اجتماع بسیار بزرگ (که میتوان آن را به عنوان جشنپیروزی نامید) در حضور بنیاسرائیل سخنرانی کرد، مجلس بسیار باشکوه بود، ناگاه یکنفر از موسی (ع) پرسید:

(آیا کسی را میشناسی که نسبت به تو اعلم(عالمتر) باشد؟)

موسی (ع) در پاسخ گفت: نه.

و مطابق بعضی ازروایات، پس از نزول تورات و سخن گفتن مستقیم خدا با موسی (ع) موسی درذهن خود به خودش گفت:

 (خداوند هیچکس را عالمتر از من نیافریده است. در این هنگامخداوند به جبرئیل وحی کرد موسی را دریاب که در وادی هلاکت افتاده. یعنی براثرحالتی شبیه خودخواهی، در سراشیبی نزول از مقامات عالیه معنوی قرار گرفته، به یاریشبشتاب تا اصلاح شود. جبرئیل به سراغ موسی آمد)

خداوند هماندم به موسی (ع) وحی کرد:

( آری داناتر از تو عبد و بنده ما خضر (ع) است،او اکنون در تنگه دو دریادر کنار سنگی عظیم است. )

موسی (ع) عرضکرد:

چگونه به حضور او نایل شوم؟

خداوند فرمود: (یک عدد ماهی بگیر و در میانزنبیل خود بگذار، و به سوی آن تنگه دو دریا برو، در هر جا که آن ماهی را گم کردی،آن عالم در همانجا است.)

موسی(ع) در جستجویاستاد

موسی (ع) کهدانشدوست بود، گفت:

من دست از جستجو برنمیدارم تا به محل آن تنگه دو دریا برسم،هرچند مدّت طولانی به راه خود ادامه دهم.

موسی دوست و همسفری برای خود انتخابکرد که همان مرد رشید و شجاع و با ایمان بنیاسرائیل به نام یوشع بن نون بود، موسییک عدد ماهی در میان زنبیل نهاد و اندکی زاد و توشه راهبرداشت و همراه یوشع بهسوی تنگه دو دریا حرکت کردند.

 هنگامی که به آنجا رسیدند در کنار صخرهای اندکی استراحت کردند، در همانجا موسی و یوشع، ماهیای را به همراه داشتند، فراموش کردند.

بعد معلوم شد که ماهی براثر رسیدن قطرات آب به طور معجزهآسایی خود را در همان تنگهبه دریا افکنده و ناپدید شده است.

موسی و همسفرش از آن محل گذشتند، طولانی بودنراه و سفر موجب خستگی و گرسنگی آنها گردید، در این هنگام موسی (ع) بهخاطرش آمد که غذایی به همراه خود آوردهاند، به یوشع گفت:

 (غذای ما را بیاور که ازاین سفر سخت خسته شدهایم)

 یوشع گفت:

(آیا به خاطر داری هنگامی که ما به کنارآن صخره پناه بردیم، من در آنجا فراموش کردم که ماجرای ماهی را بازگو کنم، و اینشیطان بود که یاد آن را از خاطر من ربود، و ماهی راهش را به طرز شگفتانگیز در دریاپیش گرفت و ناپدید شد. )

و از آنجا که این موضوع به صورت نشانهای برای موسی (ع) در رابطه با پیدا کردن عالِم، بیان شده بود موسی (ع)مطلب را دریافت و گفت: این همان چیزی است که ما میخواستیم و به دنبال آن میگشتیم.

در این هنگام از همانجا بازگشتند و به جستجوی آن عالِم پرداختند، وقتی که به تنگهرسیدند حضرت خضر (ع) را در آنجا دیدند.

 پس از احوالپرسی، موسی (ع) به او گفت:

(آیا من از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم دادهشده است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟)

خضر:

(تو هرگز نمی توانی همراهمن صبر و تحمّل کنی، و چگونه میتوانی در مورد رموز و اسراری که به آن آگاهی نداریشکیبا باشی؟)

موسی:

(به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت، و در هیچ کاری مخالفتفرمان تو را نخواهم کرد. )

خضر:

(پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیزسوال نکن، تا خودم به موقع، آن را برای تو بازگو کنم. )

موسی (ع)مجدّداً این تعهّد را داد که با صبر و تحمّل همراه استاد حرکت کند و به این ترتیبهمراه خضر ـ علیه السلام ـ به راه افتاد.

دیدار موسی از سه حادثه عجیب

 موسی و یوشع و خضر (ع)با هم به کنار دریا آمدند و در آنجا سوار کشتی شدند آن کشتی پر از مسافر بود، درعین حال صاحبان کشتی آنها را سوار کردند.

 پس از آنکه کشتی مقداری حرکت کرد، خضر (ع) برخاست و گوشهای از کشتی را سوراخ کرد و آن قسمت را شکست و سپس آنقسمت ویران شده را با پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کشتی نشود.

موسی (ع) وقتی این منظره نامناسب را که موجب خطر جان مسافران میشد دید، بسیارخشمگین شد و به خضر گفت:

 (آیا کشتی را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی، راستی چه کاربدی انجام دادی؟)

 حضرت خضر (ع) گفت:

(آیا نگفتم که تو نمیتوانیهمراه من صبر و تحمّل کنی؟!)

موسی گفت:

 (مرا به خاطر این فراموشکاری، بازخواستنکن و بر من به خاطر این اعتراض سخت نگیر. )

از آنجا گذشتند و از کشتی پیاده شدندبه راه خود ادامه دادند، در مسیر راه خضر (ع) کودکی را دید که همراهخردسالان بازی میکرد، خضر به سوی او حمله کرد و او را گرفت و کشت.

موسی (ع) با دیدن این منظره وحشتناک تاب نیاورد و با خشم به خضر (ع) گفت:

(آیا انسان پاک را بیآنکه قتلی کرده باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجامدادی)

 حتّی موسی ـ علیه السلام ـ بر اثر شدّت ناراحتی به خضر (ع)حملهکرد و او را گرفت و به زمین کوبید که چرا این کار را کردی؟

خضر گفت:

(به تونگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟)

موسی (ع) گفت:

( اگر بعداز این از تو درباره چیزی سوال کنم، دیگر با من مصاحبت نکن، چرا که از ناحیه منمعذور خواهی بود. )

از آنجا حرکت کردند تا اینکه شب به قریهای به نام ناصرهرسیدند، آنها از مردم آنجا غذا و آب خواستند، مردم ناصره، غذایی به آنها ندادند وآنها را مهمان خود ننمودند، در این هنگام خضر (ع) به دیواری که در حالویران شدن بود نگاه کرد و به موسی(ع) گفت:

( به اذن خدا برخیز تا ایندیوار را تعمیر و استوار کنیم تا خراب نشود. خضر (ع) مشغول تعمیر شد. )

موسی (ع) که خسته و کوفته و گرسنه بود، و از همه مهمتر احساسمیکرد شخصیت والای او و استادش به خاطر عمل نامناسب اهل آن آبادی سخت جریحهدارشده و در عین حال خضر ـ علیه السلام ـ به تعمیر دیوار آن آبادی میپردازد، بار دیگرتعهّد خود را به کلّی فراموش کرد و زبان به اعتراض گشود، اما اعتراضی سبکتر وملایمتر از گذشته، گفت:

(میخواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری؟)

 اینجا بود کهخضر (ع) به موسی (ع) گفت:

(هذا فِراقُ بَینِی وَبَینِکَ...؛ اینک وقت جدایی من و تو است، اما به زودی راز آنچه را که نتوانستی برآن صبر کنی، برای تو بازگو میکنم)

موسی (ع) سخنی نگفت، ودریافت که نمیتواند همراه خضر (ع) باشد و دربرابر کارهای عجیب او صبرو تحمّل داشته باشد.

توضیحات خضر(ع)درمورد سه حادثه عجیب

حضرت خضر (ع) راز سه حادثه شگفتانگیز فوق را برای موسی (ع) چنین توضیحداد:

(اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار میکردند، ومن خواستم آن را معیوب کنم و به این وسیله آن کشتی را از غصب ستمگر زمان برهانم. چرا که پشت سرشان پادشاه ستمگری بود که هر کشتی سالمی را به زور میگرفت. معیوبکردن من، برای نگهداری کشتی برای صاحبانش بود.

و امّا آن نوجوان، پدر و مادرشبا ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد، از این رو خواستیمکه پروردگارشان به جای او فرزندی پاکسرشت و با محبّت به آن دو بدهد.

 و امّاآن دیوار از آنِ دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، گنجی متعلّق به آن یتیمان در زیردیوار وجد داشت، و پدرشان مرد صالحی بود، و پروردگار تو میخواست آنها به حدّ بلوغبرسند و گنجشان را استخراج کنند.

 این رحمتی از پروردگار تو بود، من آن کارها راانجام دادم تا زیر دیوار محفوظ بماند و آن گنج خارج نشود و به دست بیگانه نیفتد، مناین کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنهاتحمّل کنی.)

 موسی (ع) از توضیحات حضرت خضر (ع)قانعشد.

توصیه خضر (ع) و نوشتهلوح گنج

هنگام جدایی خضر (ع) از موسی (ع) موسی به او گفت:

(مرا سفارش و موعظه کن)

 خضرمطالبی فرمود از جمله گفت:

(از سه چیز بپرهیز و دوری کن:

 1. لجاجت

 2. و از راه رفتنبیهدف و بدون نیاز

 3. و از خنده بدون تعجّب، خطاهایت را بیاد بیاور و از تجسّس درخطاهای مردم پرهیز کن)

از حضرت رضا (ع) نقل شده آن گنجی که زیردیوار مخفی بود، لوح طلایی بود که در آن چنین نوشته شده بود:

(بِسْمِ اللهِالرَّحْمنِ الرَّحِیم، مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ، عَجِبْتُ لِمَنْ اَیقَنَ بِالمَوْتِکَیفَ یفْرَحُ، عَجِبْتُ لِمَنْ اَیقَنَ بِالْقَدَرِ کَیفَ یحْزَنُ؟ و عَجِبْتُلِمَنْ رای الدُّنیا و تَقَلُّبَها بِاَهْلِها کیفَ یرْکَنُ اِلَیها، و ینْبَغِیلِمَنْ غَفَلَ عَنِ اللهِ اَلّا یتَّهَمَ اللهُ تَبارَکَ و تَعالی فی قَضائِهِ و لایسْتَبْطِئَهُ فِی رِزْقِهِ؛

به نام خداوند بخشنده مهربان ـ تعجّب میکنم برای کسیکه یقین به مرگ دارد چگونه شادی مستانه میکند؟ تعجّب میکنم برای کسی که یقین بهقضا و قدر الهی دارد، چگونه اندوهگین میشود، تعجّب میکنم برای کسی که دنیا ودگرگونیهای آن را با اهلش مینگرد، چگونه بر آن اعتماد میکند؟ و سزاوار است آن کسیکه از خداوند غافل میگردد، خداوند متعال را در قضاوتش متّهم نکند، و در رزق و روزیرساندن او را به کندی و تاخیر یاد ننماید.)

  • محل عبادت حضرت خضر (ع)

می‌گویند بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده است که حضرت خضر (ع) در آن غار به عبادت و نیایش می‌پرداخت

در شش کیلومتری مرکز شهر قم کوهی وجود دارد که از فراز آن می‌توان همه شهر را با یک نگاه طی کرد. این کوه منسوب به حضرت خضر(ع) با قدمت سه هزار سال است.

می‌گویند بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده است که حضرت خضر (ع) در آن غار به عبادت و نیایش می‌پرداخت، غاری که امروز به مسجد کوچکی تبدیل شده است و سال‌ها پیش از این در حالی که هنوز قم آنقدر بزرگ نشده بود که خود را به دامنه این کوه برساند، معبد عارفان و سالکان و اوتاد بود، خلوتکده‌ای برای شب زنده‌داری و عبادت عالمان و عاشقان طریقت حق.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید