دیکنز و امام حسین (ع) + تصویر

نظر چارلز دیکنز درباره اخلاص امام حسین (ع)

 

 

 

چارلز دیکنز نویسنده انگلیسی می نویسد:

"اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟پس عقل چنین حکم می کند که او فقط برای اسلام، فداکاری کرد."


/ 0 نظر / 50 بازدید