نشانه های غیر حتمی ظهور امام زمان( کسوف و خسوف غیر عادی)

علت‌ پدید آمدن‌ این‌ دو نشانه‌ پیش‌ از ظهور که‌ خلاف‌ روال‌ عادی‌ بوده‌ و از اول‌ خلقت‌ آدم‌ تا آن‌ زمان‌ نمونه‌اش‌ دیده‌ نشده‌، از این‌ قرار است‌:

الف‌) رسوخ‌ و عمق‌ یافتن‌ نظریه‌ مهدویت‌ و اعتقاد به‌ حضرت‌ در میان‌ تمام‌ مسلمانان‌.

ب‌) متوجه‌ کردن‌ مؤمنان‌ مخلص‌ به‌ نزدیکی‌ ظهور.

 ثعلبة‌ ازدی‌ از امام‌ باقر(ع‌) نقل‌ کرده‌ که‌ فرمودند:

(دو نشانه‌ پیش‌ از ظهور قائم‌[عج‌]خواهد بود:

خورشیدگرفتگی‌ در نیمه‌ ماه‌ رمضان‌ و ماه‌گرفتگی‌ در آخر آن‌.

به‌ حضرت‌ عرض‌ کردم‌:

یابن‌ رسول‌الله خورشید در انتهای‌ ماه‌ کسوف‌ می‌کند و ماه‌ در نیمة‌ آن‌ خسوف‌.

حضرت‌ فرمودند:

خودم‌ می‌دانم‌ چه‌ می‌گویم‌؛ این‌ دو نشانه‌ای‌ است‌ که‌ از زمان‌ فرود آمدن‌ آدم‌ از بهشت‌ به‌ زمین‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌. )

ورد بن‌ زید اسدی‌ برادر کمیت‌هم‌ از آن‌ حضرت‌(ع‌) نقل‌ کرده‌ که‌ فرمودند:

(پیش‌ از این‌ امر[ظهور]ماه‌ گرفتگی‌ خواهد بود؛ که‌ پنج‌ روز مانده‌ [به‌ انتهای‌ ماه‌] و خورشید گرفتگی‌ در روز پانزدهم‌ که‌ هر دو در ماه‌ رمضان‌ خواهد بود و به‌ این‌ ترتیب‌ حساب‌ منجمان‌ به‌ هم‌ می‌ریزد.)

ابوبصیر هم‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) نقل‌ می‌کند که‌ حضرت‌ فرمودند:

(نشانة‌ قیام‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌) کسوف‌ خورشید در بیست‌ و سوم‌ یا چهاردهم‌ ماه‌ رمضان‌ است‌. )

خسوف‌ ماه‌ معمولاً به‌ جهت‌ قرار گرفتن‌ زمین‌ در میان‌ خورشید و ماه‌ رخ‌ می‌دهد که‌ زمان‌ آن‌ هم‌ در نیمة‌ ماه‌های‌ قمری‌ است‌. کسوف‌ خوشید هم‌ غالباً زمانی‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ ماه‌ بین‌ زمین‌ و خورشید قرار گیرد و زمان‌ آن‌ هم‌ در آخر ماه‌های‌ قمری‌ است‌.

همانطور که حدیث آنرا هم بیان کردید این مسائل ، معجزه گونه و بی سابقه است و در چنین حوادثی نباید به دنبال دلیل علمی گشت چون معجزه خارق عادت است و شاید نتوان آنرا به سادگی با علم توجیه کرد .

البته منکر وجود توجیهاتی علمی برای معجزات نیستیم و اما معجزه بودن را در این می دانیم که به سادگی برای لا اقل معاصرین صاحب معجزه قابل تحلیل علمی نباشد وگر نه معجزه بودن آن جدا محل تأمل خواهد بود .

ظهور حضرت مهدی (عج) هم که موعود تمام ادیان بوده است و حادثه ای مهم در حیات انسان به شمار می آید که کم از نبوت انبیاء عظام (ع) نیست لذا طبیعی است که خداوند بخواهد آنرا با معجزاتی تأیید و تثبیت نماید .

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید