وفات امام زمان (عج)

 

1- البته حضرت، با تمام قوا با آنچه و آن کس که مانع رسیدن بشریت بهاین کمالات قدسى شود، مقابله‏ى سختى خواهد کرد و بر همه‏ى معاندین و منکرین پیروزخواهد شد. همان طور که قرآن مجید در سوره ی قصص، آیه‏ى 5 مى‏فرماید :

(وَ نُریدُأَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْأَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین‏)

 و این مطلب، با توجه به سخنرانى حضرت حجت(عج) در کنار بیت اللَّه الحرام، که در روایت امام باقر (ع) آمده است، بهتر روشنمى‏شود.

 
2-درباره‏ى شهادت یا رحلت امام زمان (عج)، روایات گوناگون رسیده و چوناین واقعه مربوط به آینده است فقط باید از طریق نقل ثابت شود. لکن، حدیث مربوط بهشهید شدن امام زمان (عج) توسط یک پیرزن، مورد قبول اکثر علما نبوده و نمى‏توان بهطور قطع این گزینه را تأیید کرد، که به گفته‏ى بعضى محققین، فقط در کتاب "الزامالناصب" نقل شده است.

 

3- با فرض قبول مضمون روایت، باید توجه داشته باشیم که آنچهحتمى و مسلم است این است که حاکمیت جهانى به دست حضرت حجت (عج) بر اساس عدل و قسطبر پا شده و سلطه‏ى ظالمان در هم شکسته خواهد شد، ولى دلیل قطعى بر این که زمینه‏ىهیچ گناه فردى و شخصى وجود نخواهد داشت، وجود ندارد.

 

حضرت مهدى(عج) چه مدت پس از ظهور زندگى مى کند و چگونه از دنیا مى رود؟

 

آنچه مسلّم است ، مـدت حکومت و حاکمیت مهدى(عج)باید به اندازه اى باشد که پایه هاى ظلم و ستمگرى ویران گردد و بر جاى آن بنیاد عدل و داد استوار گردد بدون تردید ، این مسائله اساسى ، زمــان مى طلبد و فرصت مى خواهد. کارى است کارستان و بنا نیست کــه همه امور را آن حضرت بــر اسـاس معجزه و روش غیر عــادى به پیش ببرد ، بنابراین عقل و شواهد دیگرى اقتضا مى کند که آن حضرت مدتى طولانى حیات داشته باشد تا بتواند در این دنیاى گسترده, تحولى همه جانبه و فراگیر, ایجاد کند و جهان را به اسلام و ارزشهاى اسلامى آشنا سازد.

اما این مدت چه اندازه به طول مى انجام ، خیلى روشن نیست ، روایات وارده از طریق عامه و خاصه ، گوناگون است :


پنج ، بیست ، سى و چهل سال ، در منابع اهل سنت

نوزده ، بیست ، سیصد و نه سال ، در منابع شیعى

اما این که چگونه از این جهان خواهد رفت ، به مرگ طبیعى یا غیر طبیعى ؟
اختلاف هایى در روایات به چشم مى خورد. بــرخــى از روایــات مـى گــویـنـد کــه آن حـضـرت مدتى حکومت خواهد کرد سپس وفات مى کند و مسلمانان بر او نماز مى گذارند.


از بعضى از روایات استفاده مى شود کـه مـرگ آن حـضـرت طبیعى نخواهد بود و به دست جنایتکاران, با مشخصاتى که براى آنان در روایات ذکر شده, به شهادت مى رسد

بررسى و قضاوت در این امر مبتنى بر دو مسائله است :


1- آیا همه امامان معصوم (ع) شهید مى شوند یا امکان دارد که به مرگ طبیعى از دنیا بروند. در فرض اول , دلیل و مستند آن چیست ؟


2- اگر در سایر ائمه (ع) پذیرفتیم که همه به شهادت رسیده اند , نسبت به امام زمان (عج) چه خواهد شد ؟ اجل طبیعى یا شهادت ؟

بــدون تــردیــد ، امــامــان معصوم (ع) تــا زمان امام عصر (عج) , همگى معاصر با سردمداران پلید و حاکمان قسى القلب و خون آشامى بوده اند آسایش و آرامش نداشته اند. امـا آیــا همه آن بزرگواران ، به شهادت رسیده اند یا خیر برخى از آنان به مرگ طبیعى از دنیا رفته اند بین علماى شیعى نزدیک به زمان معصوم اختلاف است :


شیخ صدوق بر این باور است :

(همه معصومین (ع) به اجل غیر طبیعى از دنیا رفته اند ... کسى که چنین عقیده نداشته باشد از ما نیست. )


شیخ مفید ، درجواب صدوق مى نویسد :


(آنچه را که شیخ صدوق در رابطه با درگذشت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به ستم و قتل گفته برخى از آنها ثابت است و برخى مشکوک. امـا شـهادت امیرالمؤمنین على و امام حسن و امام حسین (ع) به قتل حتمى و قطعى است. پس از ایشان مسمومیّت و شهادت موسى بن جعفر (ع) نیز قطعى و مسلم است. درباره امام رضا (ع) نیز قول قوى مسمومیت و شهادت ایشان است گرچه جاى تردید هست. امــا در دیـگـر ائمه (ع) راهى براى اثبات این که آنان به وسیله ستم یا ترور و یا قتل صبر به شهادت رسیده اند در دست نیست.
آنچه از راه احساسات گفته مى شود یقین آور نخواهد بود.)

عــلامه مجلسى پس از آن که روایات را زیر عنوان مى کند :

(انّهم علیهم السلام لایموتون الا بالشهادة)

، نـظـر شـیـخ مـفـیـد را مــورد نـقـد و بررسى قرار مى دهد و مى نویسد :


(بــا تــوجــه به اخبار فراوانى که مبنى بر شهادت ائمه (ع) در دست است و نیز نمونه هاى خاصى که در برخى از آنان وجود دارد نمى توان آن را نفى کرد. البته غیر از على و فاطمه و حسن و حسین و موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا (ع) کـه دلیل قطعى بر شهادت آنان داریم در دیگر ائمه (ع) چنین دلیل قطعى نداریم امــا دلـیـل بــر نـفـى هـم نداریم و قرائن و و شواهد تاریخى مؤید شهادت آنان نیز هست. شاید مقصود شیخ مفید هم نفى قطع و تواتراست نه ردّ و نفى اصل مسائله.)


امام رضا مى فرماید :

(ما منا الامقتول)


یــا امـام حسن مجتبى(ع) مى فرماید :

(والله لقد عهد الینا رسول اللّه (ص) ان هذا الائمر علیکم اثنا عشر اماماً من ولد على و فاطمة , مامنا الامسموم او مقتول

 
بــه خــدا سـوگند , پیامبر (ص) به ما این عهد و وعده را داد که امر امامت را دوازده تن از فرزندان على و فاطمه (ع) به دست خواهند گرفت و هر یک از آنان, مسموم یا مقتول خواهند شد.)

 

قائلین به شهادت ائمه اصل کلى را از این روایات استفاده کرده اند و بر این نظرند که ساختار بدنى پیامبر(ص) و امامان(ع) به گونه اى است که زمینه و ظرفیت حیات و عمر طولانى را دارند مگر عارضه و حادثه اى از خارج بر آنان تحمیل شود.
ولى برخى از بزرگان کلیت این احادیث : «مامنا الامسموم او مقتول» را نپذیرفته اند.

 

طبرسى مى نویسد :


(بسیارى از اصحاب ما بر این باورند که امام حسن عسگرى (ع) و سایر ائمه (ع) بــا شـهـادت از دنـیـا رفـتـه انـد و بر این معنى به روایتى از امام صادق (ع) استدلال کرده اند که : «ما منا الامقتول او شهید، والله اعلم بحقیقة ذلک.»
جمله اخیر ایشان گویاى این معنى است که شهادت همه ائمه (ع) در نظر ایشان قطعى و مسلّم نبوده است.)

 

با توجه به نکات یاد شده روشن شد که اگر نظر شیخ صدوق را بپذیریم و بــه روایات «ما منا الامسموم او مقتول» پایبند بـاشیم و آنها را از نـظر سند بپذیریم امـــام زمان (عج) به دست جنایتکاران به شهادت مى رسد. ولى اگــر قــول شیخ مفید را بپذیریم و به روایات : «مامنا الامسموم او مقتول» پاینبد نباشیم باید بگوییم که چگونگى مرگ آن عزیز روشن نیست. واللّه اعلم

 

 

وفات امام زمان (عج) به مرگ طبیعی یا شهادت در روایت ائمه (ع)

قرآن می فرماید:

(هر نفسی مرگ را می چشد)

طبق این آیه که بیان کننده سنتالهی در باره همه مخلوقات است، امام زمان (ع) نیز پس از برقراری عدالت جهانی وایجاد حکومت جهانی از این دنیا می روند. اما آیا به مرگ طبیعی یا به شهادت؟

 

 ازدسته‌ای روایات استفاده می‌شود که آن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا می‌رود. روایات زیراز آن جمله‌اند:

1-ام سلمه از پیامبر خدا (ص) چنین نقل می‌کند:
(مهدی از خاندان من و ازفرزندان فاطمه است.... او در میان مردم به سنت پیامبرشان عمل می‌کند، پس هفت سالدرنگ می‌کند و آن گاه از دنیا می‌رود و مسلمانان بر او نماز می‌گزارند. )

 

2-در روایتی که در تفسیر آیه شریفه:

(ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّةَعَلَیهِم  ؛ پس از [چندی] دوباره شما را بر آنان چیره می‌کنیم)

 از امام صادق(ع) نقل شده چنین آمده است


(منظور خروج امام حسین(ع) با هفتاد تن از یارانشدر زمان رجعت است در حالی که کلاه‌خودهای زرینی که دو رو دارد بر سر دارند واعلام کنندگانی به مردم برسانند:

این حسین است که خارج شده است، تا آن جا که مؤمنانهیچ شک و تردید درباره او نکنند و بدانند که او دجّال و شیطان نیست، و او است حجّتقائم [به حق] در میان شما و چون معرفت به این که آن حضرت همان حسین (ع) است دردل‌های شیعیان استقرار یافت، حضرت حجّت را مرگ فرا می‌رسد و کسی که آن جناب را غسلمی‌دهد و کفن و حنوط می‌کند و به خاک می‌سپارد همان حسینبن علی (ع) خواهد بود. جزوصی و امام هیچ کس متصدّی کار کفن و دفن وصی نشود.)

 

3-در روایت دیگری نیز امام صادق (ع) در پاسخ به این پرسش که اولین کسی که بهدنیا رجعت خواهد کرد چه کسی است می‌فرماید:

(امام حسین (ع) در پی قائم (ع) خروجمی‌کند... حسین (ع) به همراه آن گروه از یارانش که با او به شهادت رسیدند، به پیشمی‌آید در حالی که هفتاد پیامبر او را همراهی می‌کنند، آن گونه که به همراهی موسیبن عمران فرستاده شدند. قائم (عج) انگشتر خود را به او واگذار می‌کند. پس حسین (ع)نخستین کسی است که عهده‌دار غسل و کفن و حنوط آن حضرت می‌شود و ایشان را در قبر خودقرار می‌دهد.)

 

 

 

از دسته ا‌ی دیگری از روایات استفاده می‌شود که آن حضرت بهشهادت خواهند رسید:


1-از امام حسن مجتبی (ع) روایت شده است:

(به خدا سوگند،پیامبر خدا با ما پیمان بسته است که این امر [امامت] را دوازده‌ تن امام از فرزندانعلی و فاطمه به دست خواهند گرفت و هیچ کدام از ما نیست، مگر این که مسموم یا کشتهمی‌شود)


2-امام صادق (ع) نیز در این باره می‌فرماید:

(به خدا قسم هیچ‌یکاز ما نیست، مگر این که کشته شده و به شهادت می‌رسد)

3-از امام رضا (ع)نیز مشابه همین تعبیر، روایت شده است.


با توجه به این دو دسته روایات اظهارنظر صریح و قطعی در مورد چگونگی وفات امام‌مهدی (عج) مشکل به نظر می‌رسد.


اما بهفرض این که آن حضرت به شهادت برسند قاتل ایشان کیست؟

در کتاب إلزام الناصب به نقلاز برخی از علما عبارتی نقل شده است که قاتل آن حضرت این گونه معرفی شده است:

(هنگامی که هفتاد سال حکومت حضرت حجّت به پایان رسید، مرگ به سراغ او می‌آید. زنیاز (بنی تمیم) به نام(سعیده) که ریشی چون مردان دارد، از بالای پشت بام هاونی سنگیبه سوی آن حضرت که در حال گذشتن از آن مسیر است پرتاب می‌کند و او را می‌کشد.

 پس ازدرگذشت آن حضرت امام حسین (ع) عهده‌دار به خاک سپاری او می‌شود.

شهید سیدمحمد محمد صادق، صدر نقدها و اشکالات متعددی بر این عبارت وارد دانسته ازجملهمی‌نویسد:

( این متن اساساً قابلیت اثبات موضوع شهادت حضرت را ندارد؛ زیرا روایتنقل شده از یکی معصومین نیست، بلکه از بعضی از علما که ما نمی‌دانیم کیست، نقل شدهاست. حتی اگر این متن چنان که از ظاهر آن برمی‌آید اشاره به مضامین برخی روایاتداشته باشد، تبدیل به روایت مرسلی می‌شود که نه سند آن مشخص است و نه امامی که ازاو روایت شده است. افزون بر این که سند روایات یاد شده معمولاً ضعیف است و مضامینآنها دور از ذهن است به گونه‌ای که نمی‌توان با آنها چیزی را ثابت کرد)

 
پساز امام زمان (عج) و برقراری حکومت واحد جهانی به وسیله ایشان رجعت اتفاق خواهدافتاد. رجعت به این معنا است که پس از ظهور امام زمان (عج) برخی از جمله برخی ازائمه زنده می شوند. در روایات ما به رجعت برخی از پیامبران؛ مانند حضرت عیسی و برخیاز ائمه؛ مانند امام حسین (ع) و برخی از اصحاب پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) ؛ مانندسلمان فارسی، مقداد، جابر بن عبد الله انصاری، مالک اشتر و مفضل تصریح شده است.

اصلرجعت از عقاید شیعیان است که روایات زیادی درباره آن وارد شده است تا آن جا که برخیمانند علامه مجلسی قائل به تواتر  این روایات شده اند.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
رضاعبدالملکی

متن بسیارزیباوجذاب دراین حال پرمعناواموزنده است. ازشمابه خاطردرج این مطلب سپاس گذارم