امام سجاد (ع)

برای مادرش شهربانو، نام‌های دیگری چون: شاه زنان، جهان بانو، سلافه، خوله، وبره، نیز ذکر گردیده است و پس از ازدواج با امام حسین(ع) به سیده‌النساء معروفگردید.

بنا به روایت شیخ مفید، امام علی ابن‌ابیطالب(ع) در عصر خلافت خویش، حریثابن‌جابر حنفی را به حکومت یکی از نواحی شرق عالم اسلام برگمارد، و او در زمانحکومت خود، دو دختر یزدگرد سوم، امپراتور بزرگ ایران را به نزد آن حضرت فرستاد. امام علی(ع) یکی از آن دو را به فرزندش حسین(ع) بخشید، و از آن بانوی شریف، امامسجاد(ع) متولد گردید، و دیگری را به محمد ابن‌ابابکر واگذاشت، که جناب قاسمابن‌محمد نیر از او متولد شد، بنابراین، امام سجاد(ع) و قاسم ابن‌محمد ابن‌ابابکر،پسرخاله یکدیگر می‌باشند. که قاسم ابن‌محمد، جد مادری امام جعفر صادق(ع) می‌باشد.

درباره محل تولد امام زین‌العابدین(ع) اکثر مورخان، شهر مدینه را ذکر کرده‌اند. ولیکن با توجه به این‌که تولد آن حضرت، بنا به گفته بسیاری از تاریخ‌نگاران، دو سالپیش از شهادت امام علی ابن‌ابیطالب(ع) بود، و در ایام خلافت آن حضرت، تمامی فرزندانو خانواده وی، به همراهش در کوفه به سر می‌بردند و تا صلح امام حسن مجتبی(ع) درکوفه استقرار داشتند، باید محل تولد آن حضرت، شهر کوفه باشد، نه شهر مدینه!

لقب‌های شریف آن حضرت عبارتند از: زین‌العابدین، سیدالعابدین، سیدالساجدین،زین‌الصالحین، وارث‌العلم‌النبیین، سجاد، زاهد، عابد، بکاء، ذوالثفنات، زکی، وامین. و کنیه‌های آن حضرت عبارتند از: ابومحمد، ابوالحسن، و به قولیابوالقاسم.

گفتنی است که نسل حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، منحصرا از امام زین‌العابدین(ع) بوده، و تمامی سادات حسینی، نسب به این امام همام می‌برند.

امام زین العابدین(ع) در زندگی خویش ۹ خلیفه هم‌عصر بوده است که به‌ترتیبعبارتند از: امام علی ابن‌ابیطالب(ع) از بنی‌هاشم، امام حسن مجتبی(ع) از بنی‌هاشم،معاویه ابن‌ابوسفیان از بنی‌امیه، یزید ابن‌معاویه از بنی‌امیه، معاویه ابن‌یزید ازبنی‌امیه، عبدالله ابن‌زبیر از آل‌زبیر، مروان ابن‌حکم از بنی‌امیه، عبدالملکابن‌مروان از بنی‌امیه، ولید ابن‌عبدالملک از بنی‌امیه.

امام زین العابدین(ع) جز در ایام خلافت امیرمؤمنان(ع) و امام مجتبی(ع)، از سایرخلفا و حاکمان و عاملان محلی آنان، فشارها و ستم‌های زیادی متحمل گردید، کهزشت‌ترین و فجیع‌ترین آن‌ها از سوی یزید ابن‌معاویه به ایشان تحمیل گردید، که درحکومتش، امام حسین(ع) و یارانش را در کربلا شهید و بازماندگانش، از جمله امامزین‌العابدین(ع) را اسیر نمود، و از این بابت قلوب اهل‌بیت(ع) و مؤمنین راجریحه‌دار، و لعن ابدی را برای خویش و هم‌دستان خود فراهم نمود.

امام زین العابدین(ع) پس از شهادت پدر ارجمندش امام حسین(ع)، بنا به وصیت آنحضرت، به مقام امامت نایل آمد، و به مدت ۳۵ سال عهده‌دار مقام عظمی ولایت و امامتبود، و سرانجام در محرم سال ۹۵ هجری، از سوی ولید ابن‌عبدالملک، مسموم، و سپس بهشهادت رسید، و در قبرستان بقیع، در کنار قبر مطهر عمویش امام مجتبی(ع) به خاک سپردهشد

امام سجاد(ع)  فرمودند:

سه چیز سبب نجات مؤمن است :

1- بازداشتن زبان ازغیبت مردم

2- مشغول کردن خودش به آنچه که برای اخرت و دنیایش سود دهد

3- گریستن طولانی بر گناهانش

علی بن الحسین (ع) ، چهارمین امام شیعیان ،در پنجم شعبان سال 38 ه.ق متولد گشت.شهرت آن بزرگوار به دو لقب زین العابدین و سجاد به علت عبادت بسیار و سجده های مکررایشان است .

یکی از دلایل شهرت و محبوبیت آن حضرت نزد مردم، انتشار جملات زیبا و گرانبار در قالب دعا بود که همگان را به خود جذب می نمود. این دعاها در کتابی به نام صحیفه سجادیه که به آن زبور آل محمد نیز می گویند گرد آوری شده و مشتمل بر دقیقترین مسائل توحیدی، عبادی، اجتماعی و اخلاقی است.

سعید بن مسیب، از محدثین مشهور، درباره امام می گوید :

( هیچکس را پارساتر و باتقواتر از علی بن حسین ندیدم.)

امام در زمان خویش به  علی الخیر،  علی الاغرو  علی العابد " نیز شهرت داشت.

ابن ابی الحدید درباره امام سجاد می نویسد :

( آن حضرت را که اهل سجده بود و آثار آن بر پیشانیش آشکار بود، " ذوالثفنات " می گفتند.)

آورده اند که آن حضرت وقتی وضو می گرفت، رنگ چهره اش دگرگون می شد، و چون علت را می پرسیدند می فرمود :

( آیا می دانید که در برابر چه کسی می خواهم بایستم ؟)

و نیز گفته شده است که در وقت نماز چهره مبارکش دگرگون می شد و رعشه بر اندامش می افتاد، و می فرمود:

( این از آن روست که می خواهم در حضور آن پادشاه بزرگ بایستم.)

امام در وقت نماز به هیچ چیز توجه نداشت . یکبار به هنگام نماز دست فرزند امام شکست، او از درد فریاد می زد ، شکسته بند آوردند و استخوان دست را جا انداخت و فرزند امام هم چنان از درد فریاد می کشید. پس از نماز، امام دست بچه را دید که به گردنش آویزان است و آن زمان بود که متوجه شد دست بچه شکسته است.

زمخشری می گوید :

( زمانی علی بن الحسین (ع) به قصد وضو گرفتن دستش را در آب فروبرد ، در همان حال سرش را به سوی آسمان و ستارگان بلند کرد و در آنها به تفکر پرداخت ، زمانی دراز گذشت، صبح دمید و مؤذن اذان گفت و هنوز دست امام در آب بود.)

امام در صدقه دادن و رسیدگی به محرومین نیز زبانزد بود و پس از شهادت ایشان معلوم گردید که هزینه زندگی صد خانواده از صدقات ایشان تامین می شده است.

امام وقتی که سواره از کوچه های مدینه عبور می کرد هیچگاه تقاضای گشودن راه را نداشت و معتقد بود که راه مشترک است و ایشان حق ندارد دیگران را کنار بزند و مسیر را بگشاید .

منبع:شیعه نیوز

 

/ 0 نظر / 8 بازدید