سفیانی بودن عبدا... ثانی پادشاه اردن( قسمت سوم)

۵- نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) و شیعیان کینه ای عمیق دارد.

۶-  رنگ پرچم او قرمز است.

۷- با یهود رابطه داشته و یهود و غربیان از او حمایت می کنند.

۸- لشگر مجهز و قدرتمند دارد و بر امور نظامی تسلط دارد.

۹- ریاکار و منافق است و سعی می کند مردم را فریب دهد.

۱۰ – سفیانی فردی شرور ، ستمگر ،  زشت خو  و سنگ دل است.

انطباق رنگ پرچم عبدالله دوم بر رنگ پرچم سفیانی

روایات شریف بیان می دارند که سفیانی با پرچمی سرخ رنگ قیام خواهد کرد ، احادیث متعددی بر این حقیقت اشاره دارند و در این مورد اختلاف نظری بین محققین وجود ندارد.

حضرت  علی (ع) :

( سفیانی با پرچمی سرخ خروج می کند ، فرمانده سپاهش مردی از قبیله کلب است)

(آنگاه فتنه ای تیر و تار با پرچمی سرخ برمی خیزد )

 امام محمد باقر(ع) :

( و پرچم سفیانی سرخ است)

از آنجا که نماد و سمبل خاندان پادشاهی اردن از ابتدا سرخ بوده که ریشه در اصالت اموی این خاندان دارد ، و البته رنگ سرخ در این خاندان نماد برتری جویی و خونریزی و فتح است ، می توان به راحتی علت خروج سفیانی با این رنگ را درک کرد ، در واقع قیام سفیانی با پرچم خاندان اموی خود ، در نهان  این پیام را دارد که می خواهد این خاندان را بر کل منطقه حاکم کند چیزی که در عمل نیز قصد انجام آن را دارد.

در بررسی پرچم عبدالله برای تطابق با پرچم سفیانی می بینیم که کشور پادشاهی اردن دو پرچم دارد ، یکی پرچم رسمی این کشور است و دوم پرچم ارتش این کشور که به رنگ سرخ است ، جالب این است که پرچم ارتش اردن  ، پرچم رسمی این کشور را نیز در خود دارد و به نوعی کاملتر از پرچم رسمی این کشور است. 

آشکار است که اشغال و تجاوز دیگر کشورها با یورش سپاهیان و ارتش کشور مهاجم ممکن می گردد پس پرچم هر لشگری بعنوان نماد و سمبلی برای تهاجم مطرح است که البته در مورد پرچم ارتش اردن رنگ سرخ آن پشتوانه ای چون سرخ بودن رنگ خاندان اموی پادشاهای اردن را نیز دارد ، و جالب است که شریف حسین نیز در ابتدا با همین پرچم سرخ ، اشغال کشورها و جدا کردن آنها از امپراطوری عثمانی را عملی نمود.

 لشگر مجهز و قدرتمند سفیانی و تسلط وی بر امور نظامی 

هرچند در بین محققین مشهور است که سفیانی فردی نظامی بوده و درجه نظامی بالایی دارد ،  اما بنده روایتی که این مطلب را برساند ، ندیدم ، روایات شریف به طور مستقیم از نظامی گری سفیانی سخنی به میان نیاورده اند اما این مطلب که سپاه قدرتمند سفیانی با سرعتی شگفت آور به فتوحاتی بزرگ دست می یابد و ضمن شکست دادن نیروهای سوریه ، ابقع و اصهب ، نیروهای ترک ، نیروهای عراقی ،  پیش روی به سمت حجاز را در مدتی کوتاه انجام می دهد ، نشان از قدرت ، سرعت و تسلط سفیانی و لشگر او بر امور نظامی دارد و احتمالاً به همین علت است که از قدیم سفیانی به داشتن تجربه و درجه نظامی بالا مشهور  بوده است.

روایات شریف حرکت سفیانی و لشگرش را برق آسا و سریع بیان می فرمایند که نشان از  قدرت و تسلط بالای سفیانی و لشگر او بر امور نظامی دارد.

پیامبر اکرم(ص) :

( در آن هنگام(سفیانی) بی درنگ از وادی یابس ( بیابان خشک و سوزان) خروج کرده وارد دمشق می شود)

سپاه سفیانی آنقدر قدرتمند است که سید خراسانی با کمک یمانی به سختی او را شکست می دهند ، البته باید حمایت و احتمالا ورود نیروهای غربی و یهود در این درگیریها را نیز مد نظر گرفت.

بار دیگر متذکر می شوم که قدرت بالای سفیانی از سه منبع ناشی می شود ، سپاه قدرتمند خودش ، طایفه بنی کلب و حمایت همه جانبه یهود و غرب و احتمال قوی ورود آنها در جنگ.

با این وجود قدرت و تسلط بالای لشگر سفیانی غیر قابل انکار است و شاید به همین خاطر از قدیم بین محققین مشهور شده است که او فردی نظامی است و مقام برجسته نظامی دارد که می تواند چنین لشگر بزرگی را سازماندهی و رهبری کند.

در قدیم الایام که امور نظامی ساده بود و بعلت پیچیدگی کنونی نیازمند تخصص نبود ، باز هم فردی برای ایجاد ارتشی قوی و منظم و قدرتمند می بایست سررشته هایی از امور نظامی داشته باشد ، در حالی که در عصر حاضر برای ایجاد ارتشی قوی و منسجم ، به علت تخصصی و پیچیده بودن امور نظامی ، حداقل مصداق سفیانی باید اطلاعات و تجربه نظامی خوبی داشته باشد تا بتواند سخنان مشاوران را درک کرده و جمع بندی و عملی نماید.

با این اوصاف و با توجه به اینکه مشخصات سفیانی باید بر عصر حاضر تطبیق کند ، لذا از مجموع روایات این نتیجه به دست می آید  که سفیانی کسی است که در امور نظامی متبحر است و با تسط و قدرتی که دارد ، می تواند  ارتشی پیشرفته را سازمان دهی می کند.

عرض شد که این امر آنقدر در میان محققین از قدیم آشکار و مشهور بوده است که سفیانی را فردی با درجه نظامی ذکر کرده اند و از مشخصات وی نظامی گری می دانند.

آیا عبدالله دوم فردی نظامیست؟!

شاید بتوان عبدالله را نظامی ترین شخصیت سیاسی جهان دانست ، که فوق العاده به مسائل نظامی علاقمند است ، به نظر شما این علاقه و عشق مفرط عبدالله به نظامی گری از چه چیزی می تواند منشاء گرفته باشد و عبدالله چه هدفی را دنبال می کند؟!

عبدالله دوم  در سال ۱۹۸۰، به عنوان دانشجوی دانشکده افسری سلطنتی سندهرست وارد این دانشکده شد. عبدالله در سال بعد در نتیجه یک ماموریت با درجه ستوان دوم وارد سواره‌نظام سلطنتی سیزدهم/هجدهم (ملکه مری) شد. ملک عبدالله از روابط نزدیکی با ارتش انگلیس برخوردار است و در سواره‌نظام سبک، که یک هنگ زرهی است دارای درجه سرهنگی و جانشین فرمانده سواره‌نظام سلطنتی است. اینک هم بعنوان پادشاه اردن بعنوان فرمانده کل قوا محسوب می شود 

عبدالله دوم علاقه عجیبی به نظامی گری دارد ، حضور مستمر و همراه با علاقه در میان نیروهای نظامی این صفت او را به خوبی آشکار می سازد ، تعداد بیشمار عکسهای او در انواع و اقسام لباسهای جنگی ، حضور مستمر در تمرینات نظامی و مانورها ، بررسی جزء به جزء بخشهای مختلف ارتش و .... همه نشان از گرایش خوی طبیعی عبدالله به امور نظامی دارد تا جایی که عبدالله خود شخصاً بسیاری از وسایل و تجهیزات نظامی که با الطاف غرب می خرد را آزمایش می نماید.

و آن قدر در امور نظامی متبحر است که اگر کسی نداند فکر می کند که مسئولیت او فقط در قسمت نظامیست در حالی که عبدالله در امور سیاسی نیز متبحر است.

درجات بالای نظامی عبدالله در میان مسئولان منطقه و جهان کم نظیر است.

عبدالله به مدد دانش و مهارت و علاقه خود و البته پشتیبانی اسرائیل و کشورهای غربی در عرض چند سال گذشته بعد از آغاز پادشاهی با جدیت و تلاش به تجهیز ارتش خود مشغول بوده است ، تا جایی که ارتشی ایجاد کرده است بنام ارتش  شکست ناپذیرکه می توان گفت در میان کشورهای ضعیف عربی به حق نیز چنین است.

هدف استکبار از تجهیز همه جانبه ارتش اردن چیست؟

استکبار سالهاست که به طور مخفی با گسیل کارشناسان برجسته خود به آموزش ارتش اردن مشغول است ، تجهیز ارتش اردن به آخرین سلاح های مدرن و پیشرفته روز دنیا ، سئوالات بسیاری را ایجاد می کند ، در حالی که اردن بیشترین مرز خاکی را با اسرائیل دارد و به نوعی دروازه اسرائیل می باشد ، این عمل استکبار نشان از اعتماد کامل به وفاداری خاندان هاشمی اردن به غرب می باشد در غیر این صورت ، و در صورت وجود کم ترین احتمال مبنی بر رویارویی اردن و اسرائیل ، این تجهیز عین حماقت و دیوانگی است و البته آنها مزدوران خود را به خوبی می شناسند!

برای این عمل استکبار در تجهیز اردن دو هدف می توان متصور بود ، اولاً چون اردن بیشترین مرز مشترک را با اسرائیل دارد ، تقویت هرچه بیشتر آن به مثابه ایجاد کمربندی امنیتی در اطراف اسرائیل است که می تواند این کشور را از خطرات بسیاری حفظ کند.

هدف دوم همان چیزی است که در طرح خاورمیانه جدید به آن اشاره شد ، طرحی بزرگ با اجرای اردن و ایجاد شکاف در محور مقاومت آغاز می گردد ، در این طرح در ابتدا جبهه باطل در نظر دارد با فتح سوریه رابطه بین حزب الله و ایران را قطع نموده و آن وقت با هر یک از این دو به صورت جداگانه مقابله نماید.

هدف از اجرای این طرح ، همانطوری که عرض شد تغییر کلی چهره جغرافیایی منطقه و بازسازی آن به شکل دلخواه جهان خواران است. که البته در نقشه جدید به خیال خام آنها خبری از ایران انقلابی و حماس و حزب الله نیست!

( اردنی ها ارتش خود را قدرتمند می دانند! ، اما از قدرت یاران امام زمان(عج) بی خبرند!)

ارسال کماندوهای اردنی به یمن خود گواه این مطلب است که اردن و ارتش آن در امور نظامی صاحب ادعاست.  

البته قدرت شگفت شیعیان منتظر امام زمان(عج) را  جهان قبلاً در جنگی ۳۳ روزه دیده بود!پس به خوبی آشکار می گردد که این صفت نظامی گری سفیانی و داشتن ارتش پیشرفته به خوبی بر عبدالله دوم منطبق است.

عزیزان دقت داشته باشند که ما قصد نداریم که با بزرگنمایی ، ارتش اردن را بسیار قدرتمند نشان دهیم ، اینگونه نیست ، بلکه اعتقاد داریم که ارتش ضعیف اردن در طی ۱۰ سال گذشته با برگزاری تمرینات و مانورهای سخت در زیر نظر کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی و مجهز شدن به آخرین تجهیزات مدرن جنگی دنیا ، به شدت تقویت شده است ، ضمن اینکه حضور عبدالله دوم بعنوان یک نظامی کارکشته و البته فعال و پی گیر و علاقه مند به امور نظامی در این امر نقش مهمی داشته است.

البته باید توجه داشت که تنها بخشی از قدرت مهیب سفیانی ناشی از سپاه اوست ، طایفه بنی کلب که از اشرار هستند و احتمال قریب به یقین دروزی های ساکن شام می باشند و به دشمنی با شیعیان مشهورند نیز عبدالله را در جنایاتش کمک خواهند کرد ، علاوه بر اینکه اسرائیل نیز با قدرت تمام در نقش هم پیمان عبدالله دوم در جنگ وارد خواهد شد و احتمالا کشورهای غربی.

پس قدرت مهیب سفیانی تنها از لشگر اولیه او ناشی نمی شود.

 سفیانی فردی شرور ، ستمگر ،  زشت خو ، بی رحم و سنگ دل است.

در واقع شرارت و سنگدلی سفیانی از صفات برجسته و آشکار او در روایات است . روایات متعددی بیانگر این اوصاف سفیانی هستند که اتفاقاً با عملکرد کلی او که همان ایجاد فتنه بزرگ و کشتار وحشیانه در عصر ظهور است ، هماهنگی کامل دارد. جنایات بزرگی که در شام ، عراق و مدینه توسط لشگریان او انجام می شود ، به فرمان او بوده و ریشه در خوی درندگی و سرکشی و شرارت او دارد.

رسول اکرم (ص) :

( شرورترین مردم ، ستمگرترین آنان ، که بسیار زشت خوی و سنگدلست ، سفیانی است )

امام صادق(ع) در این زمینه می فرماید :

( اگر سفیانی را ببینی ، او را پلیدترین مردمان می یابی که چهره ای گلگون  ، چشمانی کبود و موهایی زرد دارد )

(سفیانی بدترین فرمانرواست ، دانشمندان و اهل فضل را می کشد ، و نابود می سازد و از آنها برای رسیدن به مقاصد خود یاری می خواهد و هرکس سرباز زند ، او را به قتل می رساند)

( سفیانی در مدت 6 ماه کسانی را که نافرمانی وی را کنند ، می کشد و با اره آنها را سر می برد و در دیگها می پزد)

شرارت و سنگدلی پادشاه اردن تا چه اندازه به سفیانی شبیه است؟!

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روایات شریف قساوت و بیرحمی سفیانی و لشگریان او را بعد از خروج و در هنگام جنگ بیان می دارند و در مورد اوصاف او قبل از آغاز شرارت چیزی نفرموده اند ، این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که دقت کنیم بسیاری از افراد هستند که زمینه های شرارت و بیرحمی را  در درون خود به خوبی دارند ولی یا فرصت بروز این بی رحمی ها را نداشته اند و یا بنا بر مصالحی  قساوت و بی رحمی خود را کتمان نموده اند.

 شقاوت و بی رحمی هر کسی را می توان از دشمنی او با صالحان و پاکان درک کرد. در شرارت و سنگ دلی پادشاه اردن همین بس که دست او به خون بزرگانی چون عماد مغنیه و سید عبدالعزیز حکیم آغشته است

هرچند پادشاه اردن با توجه به شدت صفت نفاقی که در وجود خود دارد ، تلاش دارد که صفت بیرحمی و شرارت خود را پنهان سازد ولی رفتار او با شیعیان و کینه توزی عمیق او نسبت به آنها به خوبی این خوی درونی او را آشکار می سازد ، در حالی که دست او به خون افراد پاکی مانند  عماد مغنیه و  سید عبدالعزیز حکیم  آغشته است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فجایع بزرگ و کشتارهای وحشتناک و بروز کامل خوی درندگی افراد قدرت طلب ، تنها در طی درگیریها و جنگها به خوبی قابل مشاهده است. که برای رسیدن به مقصود از هیچ جنایتی رویگردان نبوده و به هیچ حد و مرز اسلامی و انسانی قائل نیستند.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی برخی افراد هستند که قبل از جنگ صفات وحشتناکی ندارند فقط عطش قدرت و دنیاطبی در دل آنها موج می زند و همین عشق و عطش موجب می گردد وقتی در ورطه سقوط افتادند برای رسیدن به آرزوهای مادی خود تا آخر خط بروند. نمونه کامل این مطلب وجود نحس عمرسعد است. کسی که در در اوائل محرم ۶۱ برای رفتن به کربلا و ایستادن مقابل امام حسین(ع) شب تا به صبح با خود حدیث نفس کرد و در مقابل نفس مقاومت کرد تا صبح فریب شیطان را خورد.

عمر سعدی که در آن شب شقاوت و  بیرحمی زیادی نداشت ، چون در مقابل حق مطلق قرار گرفته بود ، بعد از 10 روز سقوط به درجه ای از شقاوت و رذالت رسید که حتی جنایاتی که از او خواسته نشده بود مانند لگدکوب کردن بدنهای مطهر شهدای کربلا با اسب را مرتکب شد که تنها از خباثت درونیش بود و به انجام این جنایت ماموریت نداشت. آری این خشونت و سنگدلی  عجیب در طی 10 روز برای او ایجاد شد ، هرچند زمینه های آن از قبل در دل او  وجود داشت و آن آرزوهای دور و دراز دنیایی و عطش قدرت طلبی بود.

رفتار ظالمانه عبدالله دوم با شیعیان ، قتل بزرگانی چون  عماد مغنیه و  سید عبدالعزیز حکیم  ، سختگیری و برخورد شدید با گروههای مقاومت ، عطش شدید عبدالله به قدرت و شهرت و .... همه و همه به خوبی نشان می دهد که زمینه های شرارت بزرگ در وجود پلید او به خوبی وجود دارد ، چیزی که در صورت آغاز خروجش به صورت شعله هایی مهیب منطقه را به آتش خواهد کشید و البته چون عبدالله دوم به جنگ حق مطلق یعنی امام زمان(عج) می رود ، در کوتاه مدت وحشتناکترین صفات شیطانی در وجود او ظهور خواهد نمود و بفرموده روایات شریف جنایاتی هولناک را مرتکب خواهد شد.در نگاه اول انسان باور نمی کند که اینها جنایتکاران بزرگ تاریخ باشند ، ولی مرور عملکرد آنها نشان می دهد که انسان تشنه قدرت تا چه اندازه می تواند سفاک و خونریز گردد.

رادوان کاراجیچ رهبر صربهای بوسنی : به دستور او هزاران نفر در بوسنی و هرزه گوین به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

بوش  رئیس جمهور سابق آمریکا : با صدور فرمان جنگ ، صدها هزار نفر را در عراق و افغانستان به خاک و خون کشید.

صدام رئیس جمهور عراق : صدها هزار نفر از مردم ایران و عراق را به کام مرگ کشاند.

هیلتر رهبر نازی آلمان : میلیونها انسان بی گناه را نابود کرد.

یادمان باشد که این افراد قبل از اینکه به کشتار وسیع دست بزنند ، جنایتکارانی کوچک بودند ولی جنگ قدرت و فراهم شدن زمینه ،آنها را که دارای زمینه و استعداد وحشیگری بودند ، به جنایتکارانی بزرگ تبدیل کرد.

آیا با وجود این گذشته ننگین پادشاه اردن و آتشی که از کینه و دشمنی با شیعیان در سینه دارد ، پذیرش این مطلب که عبدالله دوم بعنوان سفیانی صدها هزار را به خاک و خون خواهد کشید ، سخت است؟!

کارنامه سیاه و دشمنی و کینه توزی شدید پادشاه اردن در برخورد با شیعیان ، عطش قدرتی که در او موج می زند علی الخصوص که یک پشتوانه تاریخی هم دارد ، مزدوری یهود و استکبار ، همه و همه نشان می دهد که عبدالله دوم به طور کامل استعداد تبدیل شدن به یک جنایتکار بزرگ تاریخی شدن را دارد ، چیزی که روایات شریف از آن بعنوان " سفیانی خونریز " نام می برند.

سفیانی ریاکار و منافق است و سعی می کند مردم را فریب دهد.

یکی دیگر از صفاتی که برای سفیانی در روایات شریف ذکر گردیده است ، نفاق و دورویی اوست. تا حدی که با وجود درنده خویی سفیانی ، او تلاش می کند که به قیام خود رنگ و لعاب مذهبی بدهد.

  نسخه خطی ابن حماد

(سفیانی در اثر عبادت بسیار زرد رنگ به نظر می رسد)

 البته این ریاکاری و نفاق بیشتر مربوط به اوائل کار اوست و بعد از خروج و در طی کشتارهای وسیع ، پرده از چهره بر می دارد.

حضرت علی (ع) :

( منبری است که او صعود می کند ، آنگاه خطبه می خواند  و مردم را به جهاد فرمان می دهد ، و از آنها بیعت می گیرد که هرگز با او مخالفت نکنند ، چه بر طبق خواسته شان باشد و یا بر خلاف آن )

نکات مهمی در این حدیث وجود دارد

سفیانی اهل منبر و موعظه نیست و این اولین و شاید آخرین منبر او باشد ولی برای مذهبی نشان دادن قیام خود این کار را می کند و مردم را به جهاد فرا می خواند!

گرفتن بیعت از مردم  بر عدم مخالفت آنها با اوامرش حتی اگر برخلاف نظر آنها  باشد ، به این دلیل است که سفیانی می خواهد که مردم و لشگریانش از درخواست او برای کشتار وسیع و فاجعه آفرینی سرپیچی نکنند زیرا می داند که احتمال سرپیچی مردم و لشگریانش وجود دارد.  

عبدالله دوم نیز فردی بسیار منافق ، دو رو و ریاکار است.

حضور او در مراسم عبادی ، مکه و مدینه ، کمک به مستمندان و فقرا و رسیدگی به نیازمندان ، سرکشی به امورات مردم ، نشان دادن احساسات و عواطف مذهبی و انسانی ، همه و همه ساختگی و تظاهر است تا جایی که بسیاری از مردم اردن حقیقت او را به خوبی می شناسند و در این مورد عبدالله موفقیت چندانی کسب نکرده است ، شاید علت بیداری مردم حضور افراد و جریانهایی الهی و خدایی مانند حزب الله و سید حسن نصرالله باشد که با باطن و حقیقت مردم ارتباط برقرار کرده اند ، و به شاخص حقانیت برای ملتهای منطقه مبدل شده اند که با وجود آنها دروغگویانی چون عبدالله دوم نمی توانند مردم را فریب دهند.

دشمنی عبدالله با جریان مقاومت در منطقه از جمله ایران ، حزب الله و نصرالله  و حماس که در نظر ملتهای منطقه بسیار محبوبند ، پرده از نفاق او برمی دارد و او را رسوا می سازد.

عامل دیگر رسوایی عبدالله ارتباط گسترده و پیدا و پنهان او با استکبار و یهود است که در منطقه به شدت مورد تنفرند ، هرچند عبدالله می کوشد که با مواضع و بیانات ساختگی ، برای خود وجهه ای کسب کند ، اما مواضع و عملکرد درخشان و البته نبرد جانانه حزب الله ، حماس و ایران با استکبار و یهود ، مواضع ریاکارانه و مزورانه او را برملا می سازد.

پس به خوبی قابل درک است که صفات منافق پیشگی ، دورویی و تظاهر تا چه حد در عبدالله وجود دارد و البته توانسته است که برخی از مردم ساده را بفریبد و یا از میزان دشمنی آنها در برابر عبدالله بکاهد.

جالب اینجاست که این تظاهر به دین و مذهب در کمتر کسی از رهبران عرب دیده می شود و اکثر رهبران عرب نیازی نمی بینند که افکار عمومی مردم خود را اقناع کنند ، اما می بینیم که عبدالله به شدت این مسیر را در پیش گرفته است ، آیا می توان گفت که او برای آینده برنامه ای ندارد ؟

( اوج تزویر و ریاکاری عبدالله دوم ، او در حالی که با اسرائیل در پنهان روابط گسترده ای دارد و مزدور آنهاست ، برای کسب وجهه در بین مسلمانان اسرائیل را تهدید می کند )

او در نظر دارد این سرمایه اعتماد عمومی را در چه امر مهمی استفاده کند؟ شاید بتوان گفت که اگر حزب الله و رهبر محبوبش و حماس مقاوم و رهبرانش نبودند ، تا با عملکرد و مواضعشان دلهای مردم منطقه را روشن کنند و چهره مزدوران را افشاء نمایند ، حرکات متظاهرانه عبدالله می توانست بسیار اثرگذاتر باشد و امروز عبدالله بعنوان محبوب ترین رهبر عرب مشغول پیگیری طرح های خیانت بار خود بود.

البته این روزها صفت منافق پیشگی عبدالله وارد مرحله جدید و خطرناکی شده است و استکبار و حکومت اردن در نظر دارند که با دورغ های گسترده و دستکاری در روایات ، چهره ای بسیار موجه برای خاندان هاشمی دست و پا کنند و خاندان هاشمی و شخص عبدالله و پسرش را به عنوان خلیفه های بلافصل حضرت رسول(ص) و (نعوذبالله) مهدی موعود(عج) جابیندازند و زمینه را برای آغاز حرکت خونبار او فراهم کنند!! که در چند روز آینده مقاله ای بسیار مهم در این زمینه منتشر خواهد شد ، تمام این تحرکات به خوبی میزان صفت نفاق و دورویی عبدالله دوم را نشان می دهد.

جالب این است حکومت اردن برای اینکه از  عبدالله چهره ای مقدس بسازد در طی برنامه های مختلف تلویزیونی در حالی که عبدالله را در حال عبادت و قرائت قرآن نشان می دهد  به طور مکرر از او بعنوان شخص محبوب و مورد علاقه مردم اردن نام می برد. 

با این وجود می بینیم که صفت نفاق و دورویی سفیانی  بطور کامل در عبدالله دوم وجود دارد.

سفیانی با یهود رابطه داشته و یهود و غربیان از او حمایت می کنند

عصر ظهور:

(روایات بیانگر این است که سفیانی فرهنگ و آموزش غربی دارد و چه بسا در همانجا پرورش یافته باشد .)

غیبت طوسی:

( سفیانی در حالی که رهبری گروهی را بر عهده دارد مانند شخص نصرانی ، صلیب بر گردن دارد و از سرزمین رومیان روی می آورد )

امام باقر(ع) :

( سفیانی هنگامی که از ممالک روم برمی گردد ، صلیب بر گردن دارد )

روایات دیگری نیز هست که به پیوند سفیانی و یهود و دنیای غرب اشاره دارد ، البته ممکن است که منظور روایات از آویختن صلیب برگردن معنای ظاهری آن نباشد و تعهد در برابر غربیان و یهود مراد باشد چنانکه با تظاهر و ریاکاری سفیانی در میان مسلمانان منافات دارد و قطعاً مسلمانان از کسی که صلیب بر گردن دارد پیروی نمی کنند و البته ممکن است بقول مترجم کتاب "یوم الخلاص" این صلیب در زیر لباسهای سفیانی پنهان باشد که از دیده ها مخفی می باشد همچنانکه در مورد معاویه می گویند هنگامی که بعد از مرگ لباسهای او را از بدن خارج می کردند با کمال تعجب ، صلیب آویخته ای را در گردن معاویه مشاهده کردند!

آنچه به دست می آید این است که قیام سفیانی و همچنین شخصیت او پیوندی محکم با یهود و غرب دارد.

حتی این امر مطرح است که سفیانی که قبلاً ظاهراً مسلمان بوده است به مسیحیت گرایش پیدا می کند ، همچنانکه روایات بیان می دارند او در حالی که صلیب بر گردن دارد از سرزمین رومیان می آید.

بلکه بقول نویسنده کتاب عصر ظهور ، سفیانی بعنوان خط مقدم به نفع یهودیان و غرب وارد پیکار با امام زمان(عج) می شود ، از سویی روایات بیان می دارند که سفیانی بعد از شکست اول عقب نشینی کرده و پایتخت خود را در رمله فلسطین که بنا بر روایات محل تجمع یهودیان در آخرالزمان است قرار می دهد ، نشان دهنده این مطلب است که سفیانی با یهود ارتباطی تنگاتنگ دارد.

همچنانکه روایات بیان می دارد که پس از شکست سفیانی باقیمانده سپاهش به غرب پناهنده می شوند ، که البته امام مهدی(عج) با تهدید ، این افراد پناهنده که از مشاوران و فرماندهان لشگر سفیانی بوده اند را از غرب باز پس گرفته و مجازات می نمایند.

 رابطه آشکار عبدالله دوم با یهود و غرب

روابط صمیمی عبدالله با اسرائیل  و دنیای غرب آنچنان گسترده و آشکار است که نیاز به توضیح و  تفسیر ندارد ، از مادر انگلیسی او و رشد و نمو و پرورش او در انگلستان مشخص است که شخصیت او از کودکی در آن محیط و فضا شکل گرفته است و به  شدت به غرب دلبستگی دارد ، و البته این گمان می رود که از ابتدا مادر او با برنامه ای از پیش تعیین شده در راه پدرش ملک حسین قرار گرفته باشد تا از آنها فرزندی به وجود آید دو رگه که استکبار با تربیت و رشد آن ، آنگونه که خود می خواهد ، برای اهداف بلند مدت در زمان مقتضی از این عنصر استفاده کند ؛ که اگر اینگونه باشد ، قطعاً افرادی هم در هنگام تحصیل عبدالله در انگلستان و آمریکا مسئول بوده اند که او را به بهترین وجهی به شیوه غربی تربیت کنند و از به وجود آمدن احساسات ضد غربی در او جلوگیری کنند.

و البته روابط بسیار صمیمی و گسترده اردن با استکبار و صهیونیسم نشان می دهد که پرورش دهنگان او تا چه در این امر مهم موفق بوده اند ، اردن در حالی که به شدت با کشور اسلامی ایران به عنوان دشمن درجه یک استکبار در منطقه و حزب الله و حماس بعنوان نماد مقاومت در برابر صهیونیسم ، دشمنی و ستیز دارد ، بعنوان همپیمان بزرگ اسرائیل و آمریکا در منطقه به شمار می رود.

علاقه زیاد عبدالله دوم به مسیحیت عجیب نیست زیرا او دارای مادری انگلیسی بوده و خود نیز بزرگ شده انگلستان و آمریکاست

و به همین خاطر است که اردن بر خلاف کشورهای دیگر منطقه که در طی دهه های گذشته انقلاب های مردمی و مواضع ضد استکباری را شاهد بوده اند  در آرامش نسبی به سر می برد.

جالب است بدانید که اکثر افراد خاندان پادشاهی اردن جزو فراماسونها می باشند حتی شریف حسین! که مستندات آن توسط استاد خادم الامام(عج) در زمان انتشار مقاله ارائه خواهد شد و بدین صورت ، علت روابط گرم و گسترده خاندان پادشاهی اردن با دنیای غرب و صهیونیستها به خوبی آشکار می گردد.  

علت توجه و سرمایه گذاری زیاد یهود و غرب بر روی اردن چیست؟

همانطوریکه عرض شد این کشور دارای طولانی ترین مرز با اسرائیل بوده و در صورتی که از دست استکبار خارج و به دست مسلمانان انقلابی بیفتد به عنوان خطری بالقوه محسوب می شود و برای اسرائیل بسیار خطرناک است تا جایی که می توان اردن را دروازه اسرائیل دانست و از این روست که صهیونیسم تا جایی که امکان داشته است با دقت این دروازه را محکم کرده است و تشکیل پادشاهی اردن بعنوان یک کمربند امنیتی محکم برای حفاظت از اسرائیل از دهها سال پیش و شاید همزمان با تشکیل اسرائیل طراحی شده است.

البته این نگاه اولیه استکبار به اردن بوده است و سالهاست که نگاه جدید به اردن که همان مجری گری طرح خاورمیانه جدید باشد ، شکل گرفته است. یعنی اردن علاوه بر نقش دفاعی و کمربند امنیتی اینک نقش تهاجی نیز پیدا کرده است و قرار است با اجرای این طرح شوم و خطرناک و حمله به کشورهای منطقه ، بعنوان آخرین راه استکبار برای جلوگیری از سقوط سلطه جهانخواران در منطقه حساس خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرد.

روابط اردن و صهیونیسم و استکبار یک روابط حیاتی و استراتژیک است.

ارسال آخرین تجهیزات نظامی به اردن ، تاسیس پایگاهی مجهز با وسعت 500 هکتار و آموزش نیروهای امنیتی بر ضد انقلابیون منطقه توسط کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی ، همکاریهای گسترده امنیتی و اطلاعاتی برای برخورد با جنبشهای اسلامی ، اتخاذ مواضع همسو و هماهنگ سیاسی بین اردن و غرب و ... نشان می دهد که عبدالله دوم تا چه اندازه روابط محکم و ناگسستنی با دنیای غرب و یهود دارد و آنها تا چه اندازه به اردن و شخص عبدالله اعتماد دارند ، چیزی که بعنوان یکی از مشخصات سفیانی مورد اشاره روایات شریف قرار گرفته است.

روایتی جالب و جنگ عبدالله با عبدالله!

در میان روایات سفیانی دو روایت داریم که بیان می کنند در قرقیسا که نبرد سختی بین سفیانی و دشمنانش رخ می دهد ، عبدالله با عبدالله می جنگد!

امام صادق(ع) :

(سپاه سفیانی در مسیر خود به عراق وارد قرقیسیامی شود و در آنجا میان عبدالله  و عبدالله جنگ در می گیرد و پس از آن از طرفین صدهزار نفر کشته میشوند)

غیبت شیخ طوسی :

( عبدالله شتابان وارد قرقیسیا شده با سپاه سفیانی وارد جنگ می شود )

با روشن شدن نام سفیانی که عبدالله دوم است ، این معما تا حدی حل می شود اما عبدالله دیگر کیست  که با عبدالله سفیانی می جنگد؟ روایات ظهور بیان می کنند که یکی از اصلی ترین طرفهای درگیری در قرقیسیا نیروهای ترک هستند و علت نبرد قرقیسیا نیز آشکار شدن گنجی بزرگ در نزدیکی مرزهای عراق ، سوریه و ترکیه می باشد که ممکن است این گنج معدن طلا یا اورانیوم و یا ذخایر نفتی باشد ، در هر حال نیروهای ترکیه با ادعای تسلط بر این ذخایر وارد این جنگ شده و به سختی با نیروهای سفیانی درگیر می شوند ، هرچند سفیانی که از حمایت یهود و غرب نیز بهره می برد در این جنگ پیروز می شود.

پس با شگفتی تمام می بینیم که عبدالله دومی که با عبدالله سفیانی درگیر می شود و فرمانده و حاکم نیروهای ترک می باشد ، به احتمال قریب به یقین همان رئیس جمهور ترکیه یعنی عبدالله گل است.

که این حدیث از طرفی سفیانی بودن عبدالله را تقویت می کند و از طرفی دیگر نزدیک بودن خر

/ 0 نظر / 40 بازدید