نشانه های حتمی ظهور امام زمان ( صیحه آسمانی)

(منادی ندا می‌کند به اسم قائم [عج] واسم پدرش.روزی که می‌شنوند فریاد را به راستی این است روز خروج[در تفسیر همان آیه که صیحه آسمانی و از علائم ظهور] قائم است)

در کمال الدّین روایت شده از امام باقر (ع) که فرمود:

(ندا می‌کند منادی از آسمان که فلان بن فلان اوست امام و نام او را می‌برد)

و نیز در آنجا روایت است از زراره از امام صادق (ع) که فرمود:

(ندا می‌کند منادی به اسم قائم عج

گفت: پرسیدم خاص است یا عام؟

فرمود: عام است، می‌شنوند هر قومی به زبان خود)

روایت شده از امیرالمؤمنین (ع) که فرمود:

(منادی ندا می‌کند از آسمان که: ای گروه مردم! امیر شما فلان است و این،‌آن مهدی است که پر می کند زمین را از عدل و داد ، چنانچه پر شده از ظلم و ستم)

 چه هنگام باید انتظار وقوع صیحه را کشید؟

در روایات ما شیعیان از ائمه معصومین نقل گردیده که چه هنگام باید انتظار وقوع صیحه را کشید که ما به برخی از آن‌ها اشاراتی خواهیم داشت.

 امام باقر (ع) می‌فرمایند:

(مردم شرق و غرب به اختلاف می گرایند. اهل قبله(مسلمانان) نیز دچار اختلاف می‌شوند. مردم از ناامنی به شدّت رنج می‌برند و این چنین روزگار سپری می‌شود تا منادی آسمانی ندا سردهد. چون بانگ آسمانی را شنیدید بشتابید)

در روایات ما آمده است که دو ندا مردم را به خود جلب می‌کند که نشانه‌ای از قیام مظهر عدل خدا بر بسیط خاک است.

1-یکی ندایی از آسمان که جبرائیل آن را سر می‌دهد

2-دیگری ندایی از زمین که شیطان صاحب آن ندا می‌باشد، که گویا این ندای دوم همان خروج سفیانی شیطان صفت است.

امام باقر (ع) در فرازی از یک روایت بلند بالا در بیان علائم و کیفیت ظهور چنین می فرمایند:

(به ناچار این دو صیحه پیش از قیام قائم(عج) شنیده خواهد شد؛ یکی از آسمان که صدای جبرئیل امین است و دیگری از زمین که صدای شیطان لعین است)

 علائمی که پیش از وقوع صیحه، تحقّق می‌یابد

در اخبار رسیده از ائمه معصومین اشاره گردیده است که پیش از ظهور یوسف کنعانی، قائم منتظر(عج) نشانه‌هایی به وقوع می پیوندد که خود دلالت بر قریب الوقوع بودن صیحه می‌کند.

 در این باب، رسول گرامی مطلب را به اجمال برگزار کرده می فرمایند که شب دوم از ماه رمضان نشانه‌ای در آسمان پدید می‌آید:

(یَظهَرُ فیِ السَّماءِ آیَةٌ لِلَیلَتَینِ تَخلوُانِ مِن شَهرِ رَمَضانَ)

 امام صادق (ع) می‌فرمایند:

(و وجه و صدر یظهران للناس فی عین الشمس

صورت و سینه‌ای در قرص خورشید برای همگان ظاهر می‌شود)

(دو شب گذشته از ماه رمضان نشانه ای در آسمان ظاهر می‌شود)

اما شاید بتوان به شبیه این سخن پیامبر خدا را در کلام امام صادق (ع) جست و جو نمود که فرمودند:

(سالی که صیحه آسمانی شنیده می‌شود،‌قبل از آن در ماه رجب نشانه‌ای دیده خواهد شد.

 سؤال شد آن نشانه چیست؟ فرمود: سیمایی در قرص ماه دیده می شود و کف دست روشنی در فضا ظاهر می شود)

 امام صادق (ع) می‌فرمایند:

(و وجه و صدر یظهران للناس فی عین الشمس

صورت و سینه‌ای در قرص خورشید برای همگان ظاهر می‌شود)

 پدیدار شدن دستی در آسمان

در روایتی منسوب به علی بن ابیطالب درباره حوادث مرتبط با صیحه آسمانی آمده:

(آنگاه امور مردم هرگز اصلاح نمی‌شود، و هرگز نمی‌توانند در اطراف یک محور گرد آیند، تا هنگامی که منادی از آسمان بانگ بر می‌آورد که به سوی فلانی بشتابید و از او دور نشوید، سپس کف دستی در آسمان ظاهر می‌شود، و به سوی او اشاره می‌کند.)

واکنش مردم

وقوع صیحه آن زمان است که اختلاف و تشتّت دامنگیر جوامع شده باشد و تفرقه و جدایی سایه گستر.

در آغاز سروشی آسمانی گوش نواز می‌شود و سپس کف دستی پدید می‌آید و بعد از این وقایع صیحه آسمانی طنین افکن می‌گردد.

امیر المؤمنین علی (ع) در فرازی از یک روایت که در باب احوال آخر الزّمان ایراد فرموده‌اند می‌فرمایند: 

(آنگاه امور مردم هرگز اصلاح نمی‌شود و هرگز نمی‌توانند در اطراف یک محور گرد آیند، تا هنگامی که منادی از آسمان بانگ بر می‌آورد: به سوی فلانی بشتابید و از او دور نشوید. سپس کف دستی در آسمان ظاهر می‌شود و به سوی او اشاره می‌کند.)

حالت و واکنش مردم در قبال صیحه را از زبان به حق ناطق امام صادق (ع) بشنوید:

(هنگامی که بانگ آسمانی را بشنوند، مانند کسی که بر سرش مرغ نشسته باشد، خشکشان می‌زند. تمامی دشمان خدا در برابر صیحه آسمانی خاضع و منقاد می‌شوند. اگر در خبری هم دچار شکّ و تردید باشند در مورد صیحه آسمانی هیچ تردیدی نخواهند داشت، که با نام پدر و نام اجداد طاهرین او (عج) ندا خواهند شد)

 مفاد این صیحه

حال که وجود صیحه با مدد از روایت به اثبات رسید باید دید که مفاد این صیحه چیست؟ آیا فریادی بی مناسبت؟ یا نه ، ندایی است که پیام و فرمانی در بر دارد.

رسول اکرم (ص) می فرمایند:

(به هنگام خروج قائم عج منادی آسمان بانگ می زند: هان ای مردمان! خداوند مهلت ستمگران را پایان بخشید و بهترین امّت محمد صلّی الله علیه و آله را به پیشوایی و سرپرستی شما برگزید، خود را در مکّه به او برسانید)

امام باقر (ع) در این باره می فرمایند:

(منادی آسمانی در اوّل صبح بانگ بر می آورد: ای مردمان! آگاه باشید که حق با علی و شیعیان اوست. شیطان که نفرین خدا بر او باد، در آخر همان روز بانگ بر می آورد: حق با سفیانی و پیروان اوست)

زمان وقوع صیحه

به شهادت روایات موجود زمان وقوع این صیحه در شب جمعه بعد از نماز صبح، بیست و سوم از ماه مبارک رمضان است، که در لحظات آخر روز بیست و سوم صدای گریه ابلیس بلند می شود و مردم را به پیوستن به لشکریان سفیانی فرا می خواند.

 در روایت بلند بالایی که ابن عقده از امام باقر (ع) نقل می کند:

(ندای آسمانی جز در ماه رمضان نخواهد بود که ماه رمضان ماه خدا است و آن بانگ جبرئیل است که به سوی حق فرا می خواند... ندای آسمانی در ماه رمضان، در شب جمعه، شب بیست و سوم رمضان است. هرگز در مورد آن دچار شکّ و تردید نشوید و گوش فرا دهید، و اطاعت کنید

و در پایان روز صدای ابلیس لعین بلند می شود که می گوید: فلانی مظلوم کشته شد. این بانگ نا بهنگام گروهی را به شک می اندازد و گروه کثیری با شکّ و تردید وارد آتش می شوند.

 نشانه بانگ جبرئیل این است که به نام قائم عج و نام پدرش ندا می کند. دختران پرده نشین نیز با شنیدن آن خوشحال می شوند و پدران و برادرانشان را تشویق می کنند که خروج کنند)

(ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که عثمان مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند)

(وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای جبرئیل است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.)

 نوید پیروزی حق بر باطل

مقارن با ظهور حضرت مهدی (عج) ندایی از آسمان نوید پیروزی حق بر باطل را سر می دهد. این ندا به گونه ای است که در شرق و غرب جهان آن را می شنوند و هر انسان خوابی را بیدار می کند و به صحن خانه می کشاند و هر بیداری را گرفتار ترس و وحشت می نماید.

همزمان با ظهور حضرت مهدی (عج)، ندایی آسمانی، به شیعیان امیرالمومنین علی (ع) نوید رستگاری می‌دهد.

امام صادق (ع) فرمود

(منادی ندا می‌دهد که علی علیه السلام و شیعیانش رستگارند .

منادی ندا می‌دهد: بدانید که حق با علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان اوست .

آن‌گاه ابلیس در پایان روز از زمین ندا می‌دهد: آگاه باشید که حق در عثمان و پیروان اوست. در این هنگام سست دلان شکّ می‌کنند.

هیچ ایستاده ای نیست مگر این که با شنیدن ندای آسمانی بنشیند و هیچ نشسته ای نیست جز آن که از ترس بر روی پا بایستد.

ندای آسمانی دختران را از سراپرده خارج می کند، دختران در سراپرده ندای آسمانی را می شنوند و پدر و برادرشان را به قیام تشویق می کنند.)

عبدالرحمن مسلمه به امام صادق (ع) عرض کرد:

 (اهل سنت این سخن ما شیعیان را که می‌گوییم پیش از ظهور دو ندا در آسمان شنیده می‌شود، تکذیب می‌کنند و می‌گویند:

چگونه ندای حق را از باطل باز می‌شناسید؟

امام (ع) فرمود:

شما چه پاسخی به آنها می‌دهید؟

عبدالرحمن گفت:

ما پاسخی نداریم


امام (ع) فرمود:

 به آن ها بگویید هر کس قبل از صیحه به آن ایمان داشته باشد، هنگام وقوع آن را تصدیق خواهد کرد!

خداوند عزوجل می‌فرماید:

 افمن یهدی الی الحق احقّ ان یتبّع امّن لا یهدیّ الا ان یهدی فما لکم کیف تحمکونآیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟)

امام باقر (ع) فرمود

 (در مکه منادی از آسمان نام و کارش را ندا می دهد، به طوری که تمام اهل زمین می شنوند که نامش نام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است)

پیامبر اکرم (ص) فرمود

( هنگام ظهور قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بهترین پیرو محمد صلی الله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکومت شد. پس راهی مکه شوید.

آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد: ای ولی خدا! برای تو جایز نیست که در برابر دشمنان خدا بنشینی و سکوت نمایی.

یا علی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد که: « ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش)

 امام باقر (ع) فرمود:

( ندا کننده ای از آسمان نام قائم را ندا می کند پس هر که در شرق و غرب است آن را می شنود و از وحشت این صدا خوابیده ها بیدار و ایستادگان نشسته و نشستگان بر دو پای خویش می ایستند رحمت خدا بر کسی که از این صدا عبرت گیرد و ندای وی را اجابت کند زیرا صدای نخست، صدای جبرئیل روح الأمین است.)

حتمی بودن ندای آسمانی

یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی (عج)ندای آسمانی است؛ در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است.

امام صادق(ع)فرمود

(پنج نشانه پیش از ظهور قائم (عج) است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن ، کشته شدن نفس زکیه و یمانی

به اسم قائم (عج) ندا داده می شود که ای فلان بن فلان! قیام کن .

هنگامی که به حضرت مهدی (عج) اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را با نام عبرانی اش می خواند.

قائم (عج) با شنیدن صیحه آسمانی خروج می کند.

همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او راظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید.

هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.

منادی از آسمان نام قائم (عج) را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.

عمر بن حنظله پرسید: فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: نه. )

عبدالله بن سنان می گوید:

 در حضور امام صادق (ع) بودم که مردی از اهل همدان به امام (ع) عرض کرد:

(عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر (عج) را ندا می دهد.

 امام (ع) که تکیه داده بود، از این سخن به خشم آمد و نشست، آن گاه فرمود:

از من روایت نکنید، بلکه از پدرم روایت کنید و در این کار گناهی بر شما نیست، شهادت می دهم که از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند این مطلب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و روشن است، آن جا که می فرماید:

ان نشأ تنزل علیهم من السماء آیه فظّلت اعناقهم لها خاضعین

اگر بخواهیم از آسمان برایشان نشانه ای می فرستیم تا گردن های ایشان درمقابل آن خاضع و فرو افتد. )

مکان ندای آسمانی

در احادیث بسیاری آمده است که ندای آسمانی از آسمان به گوش می‌رسد و ندای ابلیس از زمین.

از این مطلب شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ندای آسمانی به وسیله‌ی ابزارهای عادی بشری نیست، بلکه معجزه است و نیرویی مافوق نیروی بشری آن را ایجاد می‌کند؛ ولی ندای شیطانی با همین وسایل عادی و زمینی پخش می‌شود که با دست بشر ساخته شده است؛ و این خود یکی از راه های شناخت ندای حق از ندای باطل است.

امام صادق علیه(ع) فرمود

(در پاسخ این سئوال زراره که : آیا این ندا حق است؟

 فرمود: به خدا سوگند آری. ندایی همگانی است و هر قومی به زبان خود آن را می‌شنوند.

ین ندا به گونه‌ای است که هر قومی به زبان خود آن را می‌شنود.

هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.

منادی از آسمان نام قائم (عج) را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند. )

امام باقر (ع) فرمود

(صدایی از ناحیه دمشق، مژده فتح و پیروزی می‌دهد.

منتظر صدا باشید که ناگهان از سوی دمشق به طرف شما می‌آید و در آن برای شما فرج بزرگی است.

منادی از کنار دیوار شهر دمشق ندا می‌دهد: وای بر اهل زمین از شری که نزدیک است.

در مغرب و مشرق جهان آن صدا را می شنوند. )

امام رضا (ع) فرمود

(ندای آسمانی همان گونه که از نزدیک شنیده می شود، از دور نیز شنیده می شود.)

ادعای وقوع نشانه

  

 

تصویر ارسالی تلسکوپ فضایی چاندرا

در پی انتشار عکسی از یک سحابی که توسط تلسکوپ فضایی چاندرا به ثبت رسیده و شباهت آن سحابی به دست یک انسان، وبلگاه‌هایی مانند شیعه نیوز و وبگاه موعود ادعا کردند که این پدیده می‌تواند همان نشانه‌ای باشد که در روایات اسلامی به آن اشاره شده‌است.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید