مهمترین نبرد ها در آخر زمان( نبرد قدس)

 لشکر های در گیر در جنگ

1 –لشکر شعیب بن صالح

2- لشکر سفیانی و پشتیبانانش

 

ترتیب نبرد قدس

نشانه هاى آخرین فتنه اى که گریبانگیر امت مى شود ، همخوان با فتنه فلسطین است!

طبرانى در معجم الأوسط از طلحة بن عبید الله آورده است که پیامبر فرمود:

 (به زودى فتنه اى رخ مى دهد که اگر در منطقه اى آرام گیرد ، در جاى دیگر پدیدار مى شود تا آن که منادى از آسمان ندا دهد : امیر شما فلانى ( مهدى ) است )

ابن حماد از ابوسعید خدرى آورده است که رسول خدا(ص) فرمود :

(پس از من فتنه هایى رخ مى دهد ، از جمله فتنه احلاس که جنگ و فرار دارد ، بعد فتنه اى بدتر ، دوباره فتنه اى دیگر ، که هرگاه بگویند به پایان رسیده ، طولانى تر مى شود ، به گونه اى که وارد هر خانه اى مى شود و به هر مسلمانى آسیب مى زند تا زمانى که مردى از عترتم قیام کند .)

المصنف عبد الرزاق  مى نویسد :

(فتنه اى در شام رخ مى دهد که در آغاز مانند بازى کودکان است ; در گوشه اى آرام مى گیرد ولى از سوى دیگر شعلهور مى شود ; تمام نخواهد شد تا زمانى که منادى ندا دهد : امیر ، فلانى ( مهدى ) است .)

در منابع ما شیعیان ، نعمانى در الغیبه از ابو جعفر(ع) روایت کرده است :

(اى جابر ! قائم ظهور نمى کند مگر پس از فتنه اى که در شام گریبان همه مردم را مى گیرد . به دنبال راه فرارند اما چاره اى نمى یابند . کشتارى بین کوفه و حیره رخ مى دهد که کشتگان دو طرف برابرند ، آن گاه منادى از آسمان ندا مى دهد .)

ابن حماد آورده است :

(فتنه فلسطین در منطقه شام بالا مى گیرد و مانند آب در مشک مى آید و مى رود . گاه از یک طرف و گاه از سویى دیگر آشکار مى شود ، اما اندکى از شما متنبّه و پشیمان مى شوید !)

ابن حماد به نقل از ابو هریره آورده است که رسول خدا فرمود :

(پس از من چهار فتنه رخ مى دهد . در فتنه نخست ، خون ریزى مى شود . در دومین فتنه ، خون ریزى مى شود و اموال به غارت مى رود . در سومین فتنه خون ریزى ، غارت اموال و پرده دَرى زنان است . فتنه چهارم کر و کور و انبوه است و مانند موج دریاست ; هیچ کس راه فرارى نمى یابد . از اطراف شام شروع مى شود و عراق را دربر مى گیرد و تا جزیره گسترش مى یابد ; امت به سختى گرفتار بلاى آن مى شوند ، بطورى که احدى نمى تواند در آن وضع سخنى بگوید. اگر از ناحیه اى فرو نشیند ، از ناحیه دیگر سر برمى آورد

در این اوضاع ، آدمى صبح مؤمن است اما شب کافر ! فقط کسى از فتنه رهایى مى یابد که مانند غرق شونده در دریا دعا بخواند . دوازده سال فتنه ادامه دارد و هر چند وقت آشکار مى شود . در این زمان کوهى از طلا از فرات آشکار مى شود که مردم براى تصاحبش مى جنگند ، بطورى که از هر نُه نفر ، هفت نفر کشته مى شوند !)

 

از نشانه هاى ظهور ، آمدن رومیان به فلسطین است

روایتى به نقل از الغیبه طوسى به سند ناقص آمده که راویش  عمار یاسر  بود  در آن آمد :

(رومیان به عراق و رمله فلسطین مى آیند . )

روایت چنین است :

(ترکان به  حیره  و رومیان به فلسطین مى آیند ; بنده اى بر بنده اى دیگر پیشدستى مى کند تا لشکریان آن دو در کنار نهر قرقیسیا، رو در روى هم قرار گیرند و نبرد بزرگى رخ دهد .)

سفیانى بر فلسطین و پنج منطقه دیگر حکمرانى مى کند

نعمانى  از هشام بن سالم نقل مى کند که ابو عبدالله(ع) فرمود :

(وقتى سفیانى بر مناطق پنجگانه چیره شد ، نُه ماه براى حکمرانى وى بشمارید . هشام مى پندارد که مناطق پنجگانه عبارتند از : دمشق ، فلسطین ، اردن ، حمص و حلب)

روى آوردن پرچم هاى خراسان به قدس

شمارى از علماى سنى مانند ترمذى ، احمد در مسند ، ابن کثیر در نهایه ، بیهقى در دلائل و . . . این رخداد را گزارش کرده اند ; ابن صدیق مغربى در رساله اش در ردّ ابن خلدون ، آن را درست مى داند و چنین مى گوید :

( پرچم هاى سیاه از خراسان مى آیند تا در « ایلیا » (قدس) نصب شوند ; چیزى جلودارشان نیست .)

ابن حماد از سفیان کعبى آورده است :

(پرچمدار مهدى ، پسرى نوجوان ، کم ریش و زردگون است . اگر کوه ها به مقابله با وى بپردازند ، آنها را درهم مى کوبد تا به « ایلیا » برسد . )

معجم الأوسط از ابو هریره آورده است که رسول الله(ص) فرمود :

(پرچم هاى سیاه از خراسان مى آیند ; چیزى جلودار آنها نیست تا در ایلیا نصب شوند .)

مانند روایت در منابع ما مانند ابن طاووس 5آمده است که احتمال دارد جزئى از حدیث پیشین باشد ; چون از لشکرى سخن مى گوید که از ایران به طرف قدس مى رود که ایلیا و بیت ایل نامیده مى شود .

مجمع البحرین مى نویسد :

(ایل به کسر و سکون ، نامى از اسامى حق تعالى به زبان عبرانى یا سریانى است . جبرئیل و میکائیل و اسرافیل یعنى بنده خدا و . . . « ایل » بیت المقدس است ، یا گفته شده « بیت الله » چون « ایل » در عبرانى به معناى خداست )

در شرح القاموس آمده است :

( ایلیا  به کسر و به مَد یا قصر ، و در هر دو صورت با تشدید ، نام شهر قدس است .)

حدیث بشارت مى دهد که پرچم هاى سیاه به رغم موانعى که بر سر راه دارند ، به هدف خود مى رسند . معروف است که فرمانده این لشکر « صالح بن شعیب » موعود است . او فرمانده سپاه مهدى(عج) در حمله آزادى بخش به شام و فلسطین است .

 

نبرد موعود دمشق و قدس

این نبرد از مهم ترین نبردهاى امام(عج) است که پس از چند جنگ کوچک در حجاز و عراق و شاید ترکیه اتفاق مى افتد . منابع مى گویند که طرف مقابل امام در این جنگ ها ( سفیانى ) حاکم سوریه ، است . نبرد از دمشق آغاز مى شود و امام به پیروزى چشمگیرى دست مى یابد ; سپس به سوى قدس پیش مى رود و آن جا را فتح مى کند و وارد آن منطقه مى شود .

شاید سفیانى خط مقدّم دفاعى یهود و روم باشد و پیروزى امام بر وى ، پیروزى بر روم و یهود به شمار آید .

اما نبرد دوم که نبرد بزرگ نامیده شده ، با روم است که بر اساس روایات ، هفت سال پس از جنگ نخست اتفاق مى افتد ، چون پس از نبرد قدس، امام پیمان صلحى به مدت ده سال با روم مى بندد اما بعد از گذشت هفت سال ، غربى ها پیمان شکنى مى کنند ، لشکریانشان را بسیج مى کنند که باعث نبرد بزرگ مى شود .

 

حرکت امام مهدى(عج) از عراق به سوى شام و قدس

عطر الوردى به نقل از حذیفه آورده است :

(بین رکن و مقام با مهدى بیعت مى شود ، سپس به سوى شام مى رود . جبرئیل پیش رو و میکائیل پشت سر امام است . آسمانیان و زمینیان و حتى پرندگان و حیوانات وحشى و ماهیان دریا از آمدن مهدى خوشحالند .)

سنن دانى از ابو سعید خدرى آورده است که رسول خدا (ص)فرمود :

( مردى (مهدى) از امتم قیام مى کند که به سنتم عمل مى نماید . خدا برکت آسمان را برایش مى فرستد و زمین برکاتش را براى او بیرون مى دهد . زمین را از عدل پر مى کند چنان که از ستم آکنده شده بود . هفت سال بر امت حکم مى راند و به بیت المقدس مى آید .)

حاکم  از على(ع) آورده است :

(به زودى فتنه اى در شام رخ مى دهد ، که گروهى از آن سربلندبیرون مى آیند ، چنان که طلا از معدن استخراج مى شود . پس اهالى شام را فحش ندهید ، بلکه ظالمان شان را سبّ کنید ، چون گروهى از  ابدال [یاران امام مهدى] در میان اهالى شام هستند. خدا از آسمان بارانى مى فرستد که ستمگران پراکنده مى شوند و آن قدر ضعیف مى گردندکه اگر روباه ها با آنها بجنگند ، ظالمان نمى توانند بر آنها چیره شوند .

در آن هنگام خدا از میان عترت رسول(ص) مردى را برمى گزیند که همراه دوازده هزار نفر قیام مى کند . هفت گروه با هفت پرچم به جنگ با آنها مى پردازند . هر کدام از صاحبان پرچم ها در پى حکمرانى است . با هم مى جنگند و شکست مى خورند . آن گاه هاشمى ظهور مى کند و خدا الفت و نعمت را به مردم بازمى گرداند . همینطور خواهد بود تا دجال خروج کند .)

سند این حدیث صحیح بوده اما مسلم و بخارى آن را نیاورده اند . مانند آن در مجم الأوسط طبرانى; تهذیب ابن عساکر با تفاوت اندک ; مجمع الزوائد از طبرانى ، و حدیث را به شرط توثیق و پذیرش ( ابن لهیعه ) مورد قبول مى داند .

ابن حماد حدود بیست حدیث با عنوان (خروج مهدى از مکه به سوى بیت المقدس) را روایت کرده که برخى در منابع ما هم روایت شده است ; از جمله ابن وزیر غافقى مى گوید که شنیدم على(ع) فرمود :

(مهدى حداقل به همراه دوازده هزار نفر و حداکثر به همراه پانزده هزار نفر قیام مى کند . ترس و اضطراب پیشاپیش امام مى رود و به اذن خدا به هر دشمنى برخورد کند ، او را شکست مى دهد . شعار یاران مهدى [ بمیرید اى ستمگران ] است . در راه خدا از سرزنش ملامتگران نمى هراسند . هفت پرچم و لشکراز شام بر ضد آنان شورش مى کنند که همگى شکست مى خورند و امام حکمفرما مى شود ، پس از آن ، محبت و نعمت و چیزهایى که مسلمانان از دست داده اند ، به آنها برمى گرداند ; پس از آن شخص دیگرى جز دجال نیست .)

در روایت ملاحم ابن طاووس به نقل از امیر مؤمنان(ع) در توصیف این نبرد آمده است :

(خدا بر سفیانى خشم مى گیرد و خلق خدا نیز براى غضب خدا بر او خشم مى گیرند . پرندگان با بال هایشان ، کوه ها با صخره هایشان و فرشتگان با صداى خود بر سپاهیان سفیانى ضربه مى زنند ! هنوز ساعتى نگذشته که خدا همه یاران سفیانى را هلاک مى کند. جز وى ، هیچ کس باقى نمى ماند مگر آنکه مهدى او را دستگیر کرده و زیر درختى که شاخه هایش را بر دریاچه طبریه گسترده ، سر بریده باشد .)

برخى روایات نوع دیگرى از امدادهاى غیبى به مسلمانان را ذکر مى کند :

(در آن روز صدایى از آسمان شنیده مى شود که ندا مى دهد : بدانید ولىّ خدا مهدى است . پس یاران سفیانى شکست خورده ، کشته مى شوند و جز آواره اى از آنان باقى نمى ماند .)

 

امام مهدى در دشت عذرا  نزدیک دمشق  خیمه مى زند

در فصل اصحاب امام(عج) ، حدیث طولانى و معتبرى از  جابر  به نقل از امام باقر(ع) نقل شد که در آن آمده بود :

(امام به کوفه مى آید و تا زمانى که خدا بخواهد و بر آنجا دست یابد ، در آن جا مى ماند ، آن گاه وى و همراهانش به عذرا مى آیند . مردم بسیارى به امام مى پیوندند . در آن وقت سفیانى در وادى رمله است ، تا هنگامى که رویارو شوند ; آن روز  روز ابدال  است . برخى از افراد سفیانى به شیعه آل محمد(ص) مى پیوندند ، و بعضى هم از آل محمد به طرف سفیانى مى روند و جزء پیروان و سپاهیانش مى گردند ! هر کس زیر پرچمى که دوست دارد مى رود و آن روز [ روز اِبدال ] است )

امیر مؤمنان(ع) فرمود :

(در آن روز سفیانى و همراهانش کشته مى شوند و حتى یک نفر هم باقى نمى ماند که خبرى از آنها ببرد . در آن نبرد هر کسى از قبیله  کلب که شکست خورده اندغنیمت نَبَرد ، زیان کرده است )

این روایت دلالت دارد که امام مهدى(عج) مورد حمایت گسترده مردم قرار مى گیرد و سپاهش بدون مقاومت قابل ذکرى ، وارد سوریه مى شود تا نزدیک دمشق برسد ; همچنین دلالت بر توانمندى نظامى امام نیز دارد .

 

شکست سفیانى و روم به دست امام زمان(عج)

ابن حماد به نقل از عبدالله بن مسعود آورده است :

(هفت تن از علما با مهدى بیعت مى کنند . آنها از نقاط مختلف بدون قرار قبلى ، به مکه مى آیند ; با هر یک از اینها ، سیصد و اندى مرد بیعت کرده اند . همه آنها هم در مکه با مهدى بیعت مى کنند . خدا محبتش را در دل مردم مى اندازد و مهدى آنان را رهبرى مى کند . اینها به طرف سپاه سفیانى مى روند ; فرمانده سپاه سفیانى ، مردى از [ جَرَم ] است . مهدى با عبا و ردا از مکه مى رود ولى یارانش را باقى مى گذارد . جَرَمى با مهدى بیعت مى کند اما قبیله کلب او را وادار مى کنند که وى از بیعتش برگردد . وى نزد مهدى مى آید و بیعتش را مى شکند ، مهدى مى پذیرد . سپس سپاه آن مرد براى جنگ با مهدى بسیج مى شود اما مهدى او را شکست مى دهد ; خدا رومیان را هم به دست وى شکست مى دهد و توسط وى فتنه ها را از بین برده و مهدى به شام مى آید )

ابن حماد از على(ع) روایت کرده است :

(وقتى سفیانى سپاهى به سوى مهدى بفرستد و در بیدا به زمین فرو بروند ; خبر این رخداد به اهالى شام مى رسد و به خلیفه خود مى گویند : مهدى قیام کرده است ، با او بیعت کن و تحت فرمان او باش وگرنه تو را مى کشیم . حاکم پیکى براى بیعت با وى مى فرستد ; مهدى روانه بیت المقدس مى شود ، گنجینه هاى زیادى برایش مى آورند و عرب و عجم و جنگجویان و رومیان و بقیه ، بدون جنگ ، تحت فرمان او درمى آیند . مساجدى در قسطنطنیه و جاهاى دیگر مى سازد . پیش از وى مردى از اهل بیتش میان شرق نشینان قیام مى کند ; هشت ماه مى جنگد و مجازات مى کند ، سپس رو به بیت المقدس مى آورد اما به آنجا نمى رسد و مى میرد )

ابن حماد از محمد بن حنفیه آورده است :

(خلیفه اى از بنى هاشم به بیت المقدس مى آید و زمین را از عدالت پر مى کند . در بیت المقدس بنایى بى نظیر مى سازد و چهل سال حکمرانى مى کند . در هفت سال آخر حکومتش ، پیمان صلحى با روم مى بندد که پیمان شکنى مى کنند . آن گاه در منطقه ( عمق ) سوریه بر ضد او گرد مى آیند که در آنجا از غصه مى میرد . پس از او ، مردى از بنى هاشم مى آید که شکست رومیان و فتح قسطنطنیه به دست او انجام مى پذیرد ، آن گاه رومیه را فتح مى کند ; گنج ها و مائده سلیمان بن داود(ع) را به دست مى آورد و به بیت المقدس برمى گردد و اقامت مى کند . دجال در زمان او خروج مى کند ، عیسى بن مریم(ع) هم از آسمان مى آید و پشت سرش نماز مى خواند .)

 

فشار و اصرار مردم به سفیانى براى بیعت کردن با امام مهدى(عج)

ابن حماد  از على بن ابى طالب ( ع ) آورده است :

(مهدى حداقل به همراه دوازده هزار نفر و حداکثر پانزده هزار نفر با شعار [بمیرید اى ستمگران]روانه مى شود تا به سفیانى برخورد مى کند و مى گوید:

پسر عمویم را بیاورید تا با او سخن بگویم . سفیانى را احضار مى کنند و امام با او صحبت مى کند ; سفیانى کار را به امام واگذار و با او بیعت مى کند . اما وقتى به میان یارانش برمى گردد ، قبیله کلب او را پشیمان مى کنند ; نزد امام بازمى گردد تا بیعت را بشکند ; امام هم مى پذیرد ، آن گاه بین سپاه امام و سپاه سفیانى که هفت فرمانده و پرچم دارد ، به نبرد با هم مى پردازند . هر فرمانده اى امیدوار است حکومت به او برسد اما مهدى آنها را شکست مى دهد .)

ابوهریره مى افزاید :

(محروم کسى است که در آن نبرد ، غنیمت قبیله کلب را به چنگ نیاورد .)

احمد از ابو هریره ; حاکم  از ابو هریره با سند مرفوع ، روایت را صحیح شمرده و چنین نقل مى کند :

(محروم کسى است که غنیمت کلب را گرچه « عقالى » باشد ، به چنگ نیاورد . سوگند به خدایى که جانم در دست اوست ! زنان شان را در راه دمشق مى فروشید ، و اگر ساق پاى زنى شکستگى داشته باشد ، پس داده مى شود )

ابن حماد از امام باقر(ع) روایت کرده است :

( وقتى مهدى که به مکه پناهنده شده ، بشنود که سپاه سفیانى در بیدا فرو رفته اند ، همراه دوازده هزار نفر که ابدال هم میان شان هستند ، روانه  ایلیا  قدس  مى شوند . وقتى سفیانى خبر ورود امام به ایلیا را مى شنود ، مى گوید : به خدا سوگند ! خدا این مرد را مایه عبرت ما قرار داده است ، سپاهى که براى جنگ با او فرستاده بودم ، زیر زمین فرو رفتند . این مجازات ، مایه عبرت و باعث آگاهى است .)

بنابراین سفیانى نزد امام مى آید و پیروش مى شود ، بعد به قبیله کلب که دایى هایش هستند ، برمى خورد . او را به خاطر بیعت با امام سرزنش مى کنند و مى گویند :

(خدا به تو خلعت فرماندهى داده بود اما آن را نپذیرفتى )

 سفیانى مى پرسد :

(نظر شما این است که بروم و بیعت با مهدى را بشکنم ؟ )

مى گویند :

 آرى ! سپس سفیانى نزد امام به ایلیا  مى آید و مى گوید :

 (مرا از بیعت معاف کن )

مى فرماید :

 (این کار را نمى کنم )

سفیانى مى گوید :

 (معاف کن )

 امام مى پرسد :

 (اصرار دارى که تو را معاف کنم ؟)

 عرض مى کند :

 (آرى ! امام وى را معاف مى کند)

 و سپس مى فرماید :

 (این مرد از اطاعت من دست برداشته است . امام دستور مى دهد که او را روى صخره ایلیا سر ببرند ; آن گاه امام به جنگ با قبیله کلب مى رود و آنها را شکست مى دهد . زیانبار کسى است که از غنیمت بى بهره بماند .)

الحاوى و عقد الدرر مى نویسد :

( این حدیث از راه هاى زیادى روایت شده و در برخى آمده است : امام پیشدستى کرده و ایلیا را ترک مى کند اما سفیانى به تعقیب او مى پردازد ، چون از او مى ترسد ، بعد پشیمان مى شود و بیعت شکنى مى کند . آن گاه امام دستور قتل وى را مى دهد .)

وى در تفسیرش به نقل از عبد الاعلى حلبى مى نویسد که ابو جعفر(ع)فرمود :

(قائم(عج) با سیصد و اندى از اصحابش را مى بینم که بر نجف کوفه چیره شده اند دل هایشان مانند پاره هاى آهن است . جبرئیل در طرف راست و میکائیل در سمت چپ امام است . مناطقى که یک ماه با امام فاصله دارند ، چه پیش رو یا پشت سر باشند ، از مجازات امام مى ترسند . خداوند مهدى را با پنج هزار فرشته که به مخالفان هجوم مى آورند ، یارى مى کند .

وقتى امام بر نجف دست یافت ، به یارانش مى گوید :

 امشب را به عبادت بگذرانید . آنها شب را تا صبح در رکوع و سجود و زارى در پیشگاه خدا مى گذرانند . آن گاه امام مى فرماید : ما را از راه « نخیله » ببرید ! در آن زمان سپاه مجهزى در کوفه هست .

 راوى مى گوید که پرسیدم :

 سپاهى مجهّز ؟ فرمود : آرى ، به خدا ! امام در نخیلهبه مسجد ابراهیم(ع) مى رسد و در آن جا دو رکعت نماز مى خواند . مرجئه و دیگر سپاهیان سفیانى در کوفه ، براى رویارویى با امام مى آیند . به یارانش مى فرماید : وانمود کنید که مى گریزید ، آن گاه به آنان حمله کنید . دوباره امام مى فرماید : به آنان حمله کنید

ابو جعفر(ع) افزود :

 به خدا قسم ! کسى از دشمنان نخواهد توانست از خندق بگذرد و از سپاه خبرى بیاورد ! بعد امام وارد کوفه مى شود . همه مؤمنان یا به کوفه مى آید یا مشتاق آمدن به آنجا هستند .)

 

 این رخداد را امیر مؤمنان(ع)پیشگویى کرده و مى فرماید :

( امام مهدى مى فرماید :

 نزد این طاغى ( سفیانى ) بروید و او را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت کنید . سفیانى با امام بیعت مى کند اما قبیله کلب که دایى هایش هستند، به او اعتراض کرده و مى گویند:

 چرا این کار را کردى ؟! به خدا که در بیعت با مهدى از تو پیروى نمى کنیم .

سفیانى مى پرسد :

 پس چه کنم ؟! مى گویند : بیعت را بشکن ! سفیانى بیعتش را مى شکند ; قائم مى گوید : مراقب خودت باش . من به تو هشدار دادم که با تو خواهم جنگید .

صبح روز بعد با آنها مى جنگد و خدا جانشان را به دست امام مى سپارد .

امام(عج)سفیانى را اسیر مى کند و مى کشد ; سپس لشکر را به سوى روم مى فرستد و بازماندگان بنى امیه را مى طلبد .[یعنى فراریانى که از لشکر سفیانى به رومیان پناهنده شده اند]

وقتى سپاهیان به روم مى رسند ، مى گویند :

 کسانى را که نزدتان اسیرند ، به ما بدهید اما رومیان سرباز مى زنند و مى گویند :

 به خدا ! این کار را نمى کنیم !

 فرمانده سپاه امام(عج)مى گوید :

به خدا اگر به ما دستور بدهند ، با شما مى جنگیم ! رومیان اوضاع را به فرمانده شان گزارش مى کنند که آنها مى گویند :

بروید و اسیران را تسلیم آنها کنید که قدرت زیادى دارند!)

این آیه معناى همین رخداد است:

( وقتى ستمکاران عذاب ما را دیدند ، رو به فرار نهادند . فرار نکنید و برگردید به خوش گذرانى و خانه هایتان ، شاید مورد بازخواست واقع شوید ( یعنى به سبب گنج هایى که مى انباشتید ) مى گویند : واى بر ما که ستمکار بودیم ! پیوسته همین گفتار بر زبانشان است ، تا همه را از بین برده و خاموش ساختیم )

بحار از جابر بن یزید آورده است که ابو جعفر(ع) فرمود :

( وقتى به سفیانى خبر برسد که قائم از کوفه به سویش روانه شده ، از سپاهش جدا مى شود تا قائم را زیارت کند . وى مى آید و مى گوید :

 مرا نزد پسر عمویم ( مهدى ) ببرید . سفیانى را نزد امام مى برند ; قائم با او صحبت مى کند و سفیانى با حضرت بیعت مى نماید و نزد سپاهش بازمى گردد .

از وى مى پرسند :

 چه کردى ؟ مى گوید : تسلیم شدم و بیعت کردم .

 سپاهیان مى گویند :

بد کارى کردى ! فرمانده اى بودى که همه پیرو تو بودند اما الان باید از مهدى پیروى کنى ! سفیانى بیعتش را مى شکند و با امام مى جنگد  

آن شب مى گذرد و صبح با قائم(عج) به نبرد مى پردازند . آن روز به جنگ سپرى مى شود ; خدا جان دشمنان را به دست قائم و یارانش مى سپارد که با آنان مى جنگند تا از بین بروند ، حتى اگر مردى زیر درخت و سنگ هم مخفى شده باشد ، درخت و سنگ به سخن مى آید و مى گوید:

اى مؤمن ! این مرد کافر است ، او را بکش ، و مى کشد . درندگان و پرندگان از گوشت آنان سیر مى شوند .

قائم(عج) تا وقتى که بخواهد در آن جا مى ماند ، بعد سه پرچم برمى افرازد :

یکى براى قسطنطنیه که خدا آن جا را برایش فتح مى کند ، پرچمى به سوى چین ، و پرچمى به طرف کوه هاى دیلم که آنها نیز فتح مى گردد .)

 

ابن حماد از ارطاة چنین نقل مى کند :

(  صخرى  وارد کوفه مى شود . و وقتى خبر ظهور مهدى در مکه به او مى رسد ، لشکرى از کوفه براى رویارویى با مهدى مى فرستد که به زمین فرو مى روند ; از آنها فقط دو نفر نجات پیدا مى کنند : یکى براى مهدى بشارت مى آورد و دیگرى براى  صخرى  خبر ناخوشایند شکست را مى برد . مهدى از مکه و  صخرى  از کوفه به طرف شام به راه مى افتند ، گویا اسبان مسابقه اند)

 صخرى  سفیانى است .  صخر  جدّ بنى امیه است که سفیانى منسوب به اوست

 

امام مهدى(عج) به بیت المقدس مى آید

ابن حماد  از ارطاة آورده است :

(مهدى سه سال به مکه بازمى گردد ، بعد مردى از قبیله کلب هر کسى را که در ارض روم  است ، مجبور به بیرون رفتن مى کند ، سپس مهدى همراه دوازده هزار نفر به بیت المقدس مى رود و سفیانى را دستگیر مى کند و در کنار باب حیرون مى کشد .)

ابن حماد  از مشیخه از کعب آورده است :

(صاحب جلامردى از یمن و از بنى هاشم است که در بیت المقدس منزل دارد . داراى دوازده هزار سپاهى است و اهل یمن را کوچ مى دهد تا به حبشه برسند )

روایت ستمگر قریش که به بیت المقدس مى آید

ابن حماد از کعب نقل مى کند :

(مردى از قریش مى ماند که شرورترین مردم است و به بیت المقدس مى آید . گنجینه ها و مردم والا نزد وى جمع مى شوند و در آن سامان گردنکشى مى کنند ; دربان و نگهبان زیادى دارد ; اموال شان آن قدر زیاد مى شود که مردى از آنان یک ماه غذا مى دهد و دیگرى دو یا سه ماه ، تا لاغرها مانند گوساله هایى که در طویله و چراگاه هستند ، چاق شوند  

خلیفه سنت هاى پسندیده را از بین مى برد و سنت هایى را بدعت مى نهد که وجود نداشته است . شرارت و زنا در زمان او آشکار مى شود ; نوشیدن شراب عادى مى گردد و عالمان زمانش بسیار ترسو مى شوند ، به حدى که اگر کسى سوار مرکب

/ 0 نظر / 11 بازدید